Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 2. januar 2021

Nyt fra Bafd. 02-01-2021

Der var en kold og tung tåge over Hedehusene fra morgenstunden. Det var ingen hindring for god bemanding i baneafdelingen. Nogle var opsatte på at fortsætte juleferiens imponerende indsatser og andre var ivrige efter at forbrænde julefedtet på årets første arbejdslørdag. Vi satte straks i gang med at arbejde videre på juledagenes flotte fundament. Opgaverne lød på bl.a. samling af spor 24, færdiggørelse af skifte 112, justering og understopning.

Arbejdsholdet skimtes i tågen foran museumshallen. I forgrunden det nye skifte til spor 20.

Trods en kold start gik vi straks i gang. Med 7 mand (Steen, Søren, Peter, Lars, Steffen, Kenneth og Claus) kunne vi fra starten arbejde på flere fronter. Ballastdyngerne i spor 24 foran museumshallen blev jævnet ud, skinnerne lasket og svellerne fejet rene. For at få en jævn kurve, tog vi den hydrauliske skinnebukker i brug og i løbet af en times tid var sporet klar til spigring. Sideløbende klarede andre på dagens hold at justere en tvangsskinne og forberede montering af træk på skifte 112, som i løbet af julens arbejder har fået vendt træktømmeret.

Søren smører laskekamre, inden han samler skinnerne i spor 24.

Et kort planlægningsmøde fordeler opgaver inden arbejdet fortsættes. Foto: PH.

Spor 24 er med tre sporvidder; 600, 700 og 785 mm. Det kræver lidt ekstra arbejde og her er Steffen, Peter og Søren ved at få alle mål til at stemme.

Med spor 24 samlet, justerede vi sporet i sideretning og brugte vores laser til at sætte den rette højde. Peter og Steen hentede stoppemaskinen frem, og med Peter som fører gik understopningen støt fremad. Efterfølgende blev ballasten jævnet og sporet fejet, mens de to andre renoverede sporstykker omkring skifte 112 blev understoppet. Kenneth, Søren og Lars var imens på værkstedet for at gennemføre en mindre ombygning af en trækbuk til skifte 112. Det blev vist mest Kenneth, for Lars og Søren havde lige tid til at kaste sig over en motor. 

Trækbukken blev monteret og med den på plads, blev der taget mål til trækstangen, der på værkstedet blev afkortet og dermed gik fra at være banens længste til en af de korteste. Kenneth svejsede, mens vi andre rangerede på plads og ryddede op i det hastigt tiltagende mørke. Trækstangen blev monteret i lyset fra lommelygter. Sådan sluttede første lørdag i 2021 for baneafdelingen - en arbejdsdag med gode resultater og fint kammeratskab. Vi stiller op igen næste lørdag!

Peter kører stoppemaskinen, mens Kenneth starter elværket i banevognen. Steen skimtes svagt gennem M 40's kølergitter.

Steffen justerer spor til vandret, mens Kenneth gør klar til at montere den tilpassede skifteost til skifte 112.

Der hører også en mellemstang til trækket. Den skal vendes om, og det er Steen og Kenneth næsten færdige med her. Foto: PH.

Selvom dagen er tiltaget med ca. 7 minutter bliver det stadig tidligt mørkt. D 13 står i museumshallen og ser ud som den næsten ikke kan vente på at komme ud på det fine spor. Vi rydder op i mørket. Foto: PH.

fredag den 1. januar 2021

Nyt fra Bafd. uge 53 - 3. del

Så tilgik der billeder fra endnu en fin dag på banen, på årets sidste dag, hvor vi 2 mand fik samlet de næste sporsektioner;
centreret de nye sveller, samt siderettet sporet inden spigring. Dernæst udbedret den bukkede, ene underlagsplade under sporskiftet, samt efterfølgende monteret den, og de 3 andre underlagsplader, og nye sveller for sporskifte-træk, og slutteligt placeret skinner og samlet den lange, næste og sidste sektion med det krumme sporstykke op i mod vognhallen:
Der forsættes naturligvis i morgen, hvor vi bl.a. tilpasser & samler det sidste sporsafsnit, med skinnerne der er støbt i hallens gulv. / LLZ

tirsdag den 29. december 2020

Nyt fra Bafd, uge 53 - anden del

Dagens herlige beretning fra Peter: >>Kære alle sammen. Dagens rapport fra tomandshæren. Igen i dag blev der knoklet foran vognhallen og ilagt 52 nye sveller. Gravemaskinen klarede de fleste af opgaverne til UG, selv om vi kom 20 cm. for dybt tæt ved vognhallen.
Vi siger - det er nemmere at fylde tilbage med grus, end at grave for småt... og en ny eftersynsgrav kan man vel altid bruge...😂
Vi mangler nu kun at få skinnerne tilbage på plads, og få det hele sat sammen...!!!...og fyldt gruset tilbage i hullet..... Hvis der er nogle der har lyst til at arbejde inden på lørdag, så send en mail rundt... Fortsættelse af igangværene sporarbejder inden årsskiftet, er allerede under planlægning. / LLZ

mandag den 28. december 2020

Nyt fra Bafd, uge 53

Peter beretter mandag: "Kære alle..... Lidt billeder fra dagens arbejde, hvor vi (desværre) kun var Kenneth, Steen og undertegnede..... Vi fik trukket spigerne ud af 52 mere eller mindre sporholdende sveller, så de er klar til at blive skiftet i morgen. De første 42 sveller er læsset..."
"Denne “Mr. Godt-nok” løsning er snart fortid.... De bedste hilsner fra Peter"