Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 26. april 2010

Nyt fra maskinafdelingen #20-10 26/04:


Kenneth P. og jeg mødtes kl. 9:30 - som de første denne dag. Vi havde en travl dag foran os: Vogneftersyn. Det vigtigste er jo at få gennemgået alle vogne med glidelejer, så motorstammen blev trukket frem – efter en lille rokade, der placerer M23 bag vognene så længe den stadig er ude af drift. Alle lejehuse skal adskilles for at checke om filtstykke og -ring er i god stand. De fleste viste sig at være så gode, så en udskiftning ikke var påkrævet. Derefter fyldes op med olie og lejehuset samles igen. Så skal øvrige slidområder på vognen smøres og bolte efterspændes. Det tager ca. 100 minutter pr. vogn og vi var færdige med den 6. vogn kl. 22:30… Vi fik heldigvis ikke lov at gå alene, idet Lars, Carsten, Mogens og Christian også dukkede tidligt op på Gården, lige til kaffetid! Lars forsøgte sig med reparation af vaskemaskinen, men der er vist snart behov for en ”ny” maskine. Nogen der har en brugt maskine på hånden? Mogens og Carsten fortsatte arbejdet med fremstillingen af nye stopringe for triangel til Da7. Mogens fik også fremstillet en borelære til mit koblingsprojekt og er gået i gang med endnu en serie håndbøjler til de sidste vogne. Christian fik – udover at gå til hånde med vognene – også malet gavlen på den lille remise og afrenset porten, så den kan blive klar til maling. Jan, Sven Erik og Villi fik set lidt på D13 og tætnet kølertilslutningerne, der havde vist sig utætte ved prøvestarten sidste mandag. Bjarne arbejdede med klargøring af vandbehandlingsanlægget. Vi havde også besøg at Ebbe, der overvejede at blive aktiv. Han skal være meget velkommen. Vi var 10 aktive på Gården denne dag og aften. Der blev ikke mange fotos, da jeg mest befandt mig under gulvhøjde…