Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 16. juli 2022

Nyt fra Bafd 16-07-2022

Et pænt hold var mødt frem, så vi delte os i to hold. Peter, Claus B og Kjeld kørte på Brandhøj med M30 og læssede 3 tipvogne med stabiltgrus, for derefter at lægge det ud på perronen på Hedehusgård. Kenneth, Klavs og jeg kørte med banetoget og M12 ud i Hedeland, hvor der skulle opsættes A74 skilte. Dette vejskilt for jernbaneoverskæringer skulle placeres ved de i alt 4 midlertidige overkørsler, der er anlagt i forbindelse med Spejdernes Landslejr 2022.  

Første stop var hallen på Brandhøj, hvor vi hentede de nødvendige skilte. Herefter kørte vi ud over Sletten og ned til km 3,9, hvor den sydligste af overkørslerne er placeret. Telte, campingvogne og tekniske installationer skyder op overalt, og der var stor aktivitet med kun en uge til åbningen af lejren. Spejdernes entreprenør havde efter vores anvisninger opsat træstolper ved overkørslerne, og med lidt forskellige kunstgreb lykkedes det at få fastgjort skiltene på stolperne. 

Ved 13-tiden var vi færdige med skilteopsætningen, og begge hold indtog frokosten på Brandhøj st. Endnu et træk tipvogne var læsset op, og i løbet af eftermiddagen fik vi lagt det sidste ud på perronen, der nu kan benyttes i sin fulde længde.

På Hedehusgården var Hans flittig med at male bænke, og sidst på dagen blev der også ved fælles indsats ryddet op og bortkørt affald fra området ved kulgården. Lidt græsslåning blev der også tid til, så nu er der pænt overalt til den næste uges forhåbentlig mange besøgende.

Steffen

En spejder passerer forbi arbejdsstedet ved km 3.9 i en traktor. I baggrunden er telte, campingvogne,
generatorer og andet grej opstillet, mens et lyslederkabel krydser vejen i forgrunden. Netforbindelsen
skal naturligvis også være i orden på Spejdernes Lejr 2022.

Den midlertidige overkørsel km 3.9. I den kommende uge udlægges grustilslutning på begge 
sider af trædækket (KHA)


Skiltene skal sidde så højt, at man ikke slår hovedet på dem. 
Ikke en helt nem opgave, når det inkl. bagplade nok vejer ca. 20 kg.Der fastgøres et stykke krydsfiner på bagsiden af skiltet, 
hvorefter det kan monteres på stolperne med skruer (KHA)
mandag den 11. juli 2022

Nyt fra maskinafdelingen #25-22 11/07:

Aftenbillede af de nye perronlamper. I baggrunden skrider det fremad med "ventesalen"

  Denne mandag var alle afdelinger i gang; trafikafdelingen kørte særtog, mens baneafdelingen var ude og bygge midlertidige overkørsler til Spejdernes Lejr – så det skulle lige koordineres. Om det kan man læse i den fine beskrivelse fra dagen her:

Folkene i maskinafdelingen mødtes som altid på en mandag aften for at arbejde på værkstederne. Det var en lun aften med feriestemning, så der blev hyggesnakket en masse på Løgnebænken – men noget fik vi da fra hånden. Otto fik slået endnu et gevind på en af de nye aksler til M9 og Fritz drejede en ny foring? til reparation af pinoldokken på drejebænken. Lars O. blev færdig med montage af beslag til fjederkurvene på den ene bogie og gik i gang med den næste. Jeg fik malet første omgang sort på siderne af C3. De nye gulvplader blev fræset i onsdags og lå nu på deres rette plads. De er blevet tilpasset stolperne og næste opgave er at bore huller til montage på rammen. Sidst på aftenen kunne vi nyde lyset fra lamperne i de nye, flotte lysmaster. Da vi var flest, var der samlet 14 mand på Gården – endnu en herlig aften på Gården! /Leif


Akselgevind snart færdigt

Mens Hans er på ferie, så passe Kjeld på blomsterne. Masser af vand i varmen

Banetoget triller på plads efter en effektiv operation

Lidt hygge på Løgnebænken, mens pølserne grilles

Sidste fjederkurve-beslag under svejsning

Der er mange sider at male på alle de "pinde" til vognsiderneMeget sidst på aftenen var der både sort på vognen og udenfor...
De nye gulvplader ligger (midlertidigt) på deres fremtidige plads.


Nyt fra Bafd. 11-07-2022 og weekendopsamling

Mandag eftermiddag skulle 4 midlertidige overkørsler etableres. Det sker i forbindelse med Spejdernes Lejr og overkørslerne skal gøre det muligt at krydse vores bane mellem de forskellige lejrafsnit. Hedelands normale stinet og vores permanente overkørsler slår ikke helt til, når 40.000 spejdere kommer på besøg.

Vi bygger den første midlertidige overkørsel ved km 3,9. Som altid er den første den vanskeligste.

Inden vi kommer til mandagens arbejde med overkørslerne, samler vi lige op på hvad der skete i baneafdelingen lørdag. Det bliver via tre billeder af arbejderne, der foregik i skønt vejr.

Gamle sveller fjernes i spor 4. I forbindelse med svelleudskiftningen sænkes sporet, så det bliver lettere at anvende i den daglige drift, ligesom skråningens hældning justeres.

Lørdag kom der bænke på den nye perron, ligesom der kom lamper på alle fire pæle.

Lørdagsholdet fik også trukket ledninger og kunne afprøve lamperne. Det bliver helt sikkert flot, når sidste onsdagstog kører ind på Hedehusgård senere på ugen. Senere på dagen blev der hældt fyld i den sidste del af perronen, der nu kun mangler lidt afretning og det sidste lag grus.  

Søndag var perronen godt fyldt op, da de første tre afgange fra Hedehusgård var fyldt til bristepunktet. Solen skinnede, himlen var blå og det er ikke for meget sagt, at vores tog så flotte ud i det danske sommervejr.

HVB er ikke blevet til en skovbane. Det er rafter til brug på Spejdernes Lejr. Da 7 på vej over Sletten.

Tilbage til de fire midlertidige overkørsler, der på grund af tæt trafik på banen skulle etableres efter mandagens dampsærtog, men også være godkendt af Trafikstyrelsen inden onsdagens aftentog. Et hold bestående af Kenneth, Claus B og Claus N rangerede arbejdstoget op og kørte til Rubjerg, hvor vi krydsede dampsærtoget og fik Claus W med ombord. Særtoget var bestilt af et tysk selskab, der var begejstrede rejsende. De havde medbragt danske flag med påskriften 'Freiheit für Egon Olsen' og så var tonen jo lagt!

Arbejdstoget krydser dampsærtog på Rubjerg Station. En ekstra oplevelse til det jernbaneglade tyske selskab.

Ved km 3,9 mødte vi vores kontaktperson fra spejderne, der leverede træ og skruer til de midlertidige overkørsler. Vi fik den første på plads på lidt over en time inklusive diverse tænkepauser. Efter at designet var optimeret og fastlagt, gik det noget hurtigere med de andre og vi brugte ca. 20 min. for hver af de tre øvrige. Men så havde vi også skåret alt træ på forhånd.

Kenneth og Claus B på vej mod projektets 'final design'. Efter vi har bygget selve overkørslen, etablerer spejderne selv stitilslutning i stabilgrus.

Den sidste midlertidige overkørsel er næsten færdig. Klokken er 19.09 og aftensolen lyser arbejdsstedet godt op. I baggrunden til venstre anes bunker med granrafter.

Med dagens opgaver afsluttet kørte vi til Hedehusgård, rangerede på plads og satte overskudsmaterialer på plads. Så var det tid til en grillet pølse med kartoffelsalat, mens vi småsludrede med maskinfolkene, der hang ud på bænkene. Så gik det hjemad for de tre af os, mens Claus B tog på nattevagt.