Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 5. marts 2011

Stort fremmøde til Generalforsamlingen 5. marts 2011

Bestyrelsen uden formand og maskinchef

Med 27 fremmødte medlemmer til Industribaneklubbens ordinære generalforsamling, så var der optaget på alle pladser i lokale 2 i Hedehuset. Blandt de få, der ikke var mødt frem, var Maskinchefen, der var arbejdsramt og Formanden, der var tilsagt til en barnedåb. Formandens beretning blev derfor oplæst pr. substitut, men det gik endda og den blev godkendt med applaus. Kasseren fremlagde det reviderede regnskab, der desværre bar præg af årets ringe udevejr, men vi klarer os da alligevel - og næste års budget. Arbejdsplanerne for sidste år og det kommende blev gennemgået og godkendt med udvalgte kommentarer. Alle bestyrelsesmedlemmer på valg, blev genvalgt uden modkandidater og forslaget om Schöma-lokomotivet blev der stemt ja til. Alt i alt en fredelig, men også spændende generalforsamling.


et fyldt lokale lytter efter ordstyreren...

onsdag den 2. marts 2011

HUSK Generalforsamlingen lørdag den 5. marts 10.30 i Hedehuset

Kære medlem


En lille reminder om at det er på lørdag d. 5. marts kl. 10.30 du skal til den ordinære generalforsamling i Hedehuset.

mandag den 28. februar 2011

Nyt fra maskinafdelingen #09-11 28/02: 

Efter lørdagens rokade og løft tog værkstedet sig noget anderledes ude denne mandag, hvor melisvogn nr. 32 nu står, hvor radialboremaskinen før befandt sig. M24 højt hævet uden hjul og D13 nu i rødmalet udgave! Carsten og Jørgen gik i gang med at adskille nr. 32, hvor gulv og vognsider er stærkt mærket efter afsporingen den 4. september 2006.   Det er en god opgave for en træmand! Big Ras og jeg fik transporteret de afmonterede brædder til fjernlager og træværkstedet.

Sven Erik og jeg har fået rutinen i brug af Nautilus til afrensning af olie, så vi fjernede 50 års oliekager fra akselhusene fra M24´s hjulsæt, så de kan adskilles pænt for renovering.

Jan og Per Børge er nu i gang med apteringen i D13 med birketræsfiner, samt fortsat udvendigt malearbejde.
Lars fræser bronzer til gangtøjet på Da7.

Vi så bagefter Bahn TV, som Per Børge havde medbragt. Mest fascinerende var reportagen fra en sydindisk tandstangsbane bygget af englænderne i 1908 og nu UNESCO-beskyttet. Se  Nilgiri Railway.  Nok også en rejse værd. Vi var 9 flittige medlemmer denne aften!
En af de nye kvadrantklodser ved siden af den gamle.