Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 13. april 2019

Nyt fra Bafd. 13-04-2019

Mens sidste lørdag blev brugt på mindre opgaver på Hedehusgården, bl.a. komplet adskillelse af overkørselsanlæggene fra Hedehusene st., kørte vi denne lørdag ud på banestrækningen for at udføre forårsklargøring af banen.
4 overkørselssignaler, betjeningsskab og kontrolanlæg blev påbegyndt adskilt 30. marts og standerne blev fuldstændigt afklædt sidste lørdag. Delene er nu samlet i et pallebur og klar til transport til opbevaring i hallen på Brandhøj.

Efter et kort planlægningsmøde kørte dagens arbejdshold til Brandhøj. Nogle med tog, andre med bil. På den måde er det lettere at komme hjemad, hvis man har presserende familieaftaler inden dagens arbejder er færdigt. På Brandhøj hentede vi energivognen, hvorefter vi kørte til Fem Ege. Dagens program bestod i at gennemblæse samtlige sporskifter på strækningen, måle dem i henhold til vores vedligeholdelsesprocedurer, rense tungernes glideplader og smøre dem grundigt. Overkørselsanlægget ved Stærkendevej skulle have pudset lampernes linser og samtlige overkørsler have samme tur med trykluftblæsning som sporskifterne.
I forgrunden er Lars og Benjamin i færd med at rydde mindre skud, mens Steffen sammen med Jørgen M og Finn er i gang at pudse linser på overkørselsanlægget.

Rilleskinnerne er lette at rense med en kost. Her er Lars ude med kosten.

Overskæringen syd for Sølund blæses igennem af Claus. Trykluftspyddet forsynes af vores kompressor, og fjerner forholdsvist let selv store mængder fastkørt jord, grus og blade fra sporrillen. Solide sikkerhedsbriller er absolut påkrævet, og hue eller hætte hjælper med at forhindre støv i håret eller ned ad ryggen. Foto: LLZ.

Undervej udførte vi desuden mindre reparationer af fx stationsskilt og rydning af bevoksning. Særligt på sydsiden af overkørslen ved Stærkendevej ryddede vi en del bevoksning for at skabe sikker indsigt til overkørslens kontrolsignal og mod vejen. Det sidste vil gøre det lettere for togpersonalet, at danne sig et indtryk af om trafikken standser ved stoplinjen.
Sporskifte under opsmøring af Benjamin og Lars. Buskene blomstrer, træerne springer ud og gæs og småfugle høres langs banen. I løbet af dagen ændrede vejret sig fra køligt til solrigt og lidt varmere.

Dagens arbejde afsluttedes på Hedehusgården. Efter endt brug af energivognen kørte Lars og Claus til Brandhøj med den, mens Steffen og Benjamin opmålte og smurte de sidste skifter.
På Hedehusgård Station varetog et dedikeret arbejdshold bestående af Bruno og vores yngste aktive medlem afrensning af stationsaptering. Så er der rene overflader at male til bygningsdagen 27. april.

Der er planlagt arbejde flere dage i løbet af den næste uges tid. Et mindre bafd-hold forventes stablet på benene tirsdag og 2. påskedag udfører vi understopning mellem Flintebjerg og Rubjerg.

torsdag den 11. april 2019

Torsdagsbilledet #201

Vi kan jo snart ikke vente på at det bliver den 19. maj, så toget kan fløjte afgang igen :-)

Torsdagsbilledet er fra et særtog den 28. maj 2005, hvor det var kort før vi kunne indvie de nye, flotte og selvbyggede vogne C1 og C2 - nemlig den 17. juli 2005.
Så toget var kortere, brunere og kun en enkelt vogn havde tag på, nemlig C379. Det var også de år, hvor der gik får og græssede på Sletten - det var nu også meget hyggeligt.

Afgang med skovtursgæster fra Rubjerg Station

Udsigt over Sletten, med fårene ned ved vandhullet

I baggrunden ses de nyligt udjævnede bakker, efter at grus-indvindingen er stoppet for kort tid siden.

mandag den 8. april 2019

Nyt fra maskinafdelingen #14-19 08/04:

Akslerne testmonteret som afstandsstykker, så endestykket kan svejses på med de rette mål


Bo var allerede godt i gang med klargøringen af No3, som bliver trækkraften på årets første plantogsafgange. ”Vildmosen” fik slet ikke lov at køre sidste år, så nu må det være tid! Som en af opgaverne er at verificere at skalaen på manometeret viser rigtigt tryk og til det formål har vi en prøvestand. Der var ikke behov for at korrigere visningen i år. Dernæst blev kedlen fyldt med trykluft for at se om den er fin og tæt og at sikkerhedsventilerne ikke står og siver. Også det så godt ud. Carsten var samtidig i gang med at samle og svejse den første bogie med akslerne monteret i gaflerne for at sætte afstanden præcist. Lars O. fik også boret hul og svejset rør i stålbakken til vandbehandlingsanlægget. Gert kom lige forbi og så at det var godt! Kjeld fortsatte sit sorte malearbejde fra i lørdags af alle afstandsstykker og beslag og fik derefter sat malertape rundt alle stolper, så de kunne få sort lige til kanten. Han var også på tur og hente Gori 22, som jeg fik påført alle håndlisterne, så de snart kan blive malet. Inden da havde jeg fået renset vores rensekar – der tydeligvis har været flittig brugt at dømme på bundfaldet. Nu er der frisk CleanWash i truget!

Martin fik med overfræseren formgivet enderne smukt på tagspærene og fik sidst på aftenen hjælp af Carsten og Hans, så spærene kunne få en gang høvl langs alle kanter. Vognklargøringen fik også klaret endnu en vogn, samt monteret smørenipler på lejekasserne. Til sidst blev Gm62 hentet ind, så den også kan få et eftersyn på onsdag. Vi var 11 mand, der med stor flid fortsatte på de mange opgaver og desuden kom der 3-4 medlemmer forbi på kort visit – så endnu en fin aften i klubben!

Kalibrering af manometre til damplokomotiverne


Kedlen fyldt med trykluft. 
Med kendermine: Nogen utætheder? Nix!

Travlhed langs vogn C827, der (også) får et grundigt eftersyn

Rensekarret får en tiltrængt afrensning og frisk CleanWash

Anden omgang sort til afstandsstykkerne. Siderne ligger klar til at få Gori 22.

Fuldsvejsning af bogie-rammen

- og fuldsvejsning af rustfrit stålrør i karret.

Sidst på aftenen er GM62 kommet ind og der afholdes planlægningsmøde!

Der er ikke plads til det lange spær indendørs,
 så de må en tur ud og vende, mens det får en tur i afretteren