Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 21. august 2023

Nyt fra maskinafdelingen #31-23 21/8:

Eftersyn af M24. I bagrunden gøres klar til næste dørkplade og afrenseren køres ud til rengøring af grill.

 Det første projektgennemgangsmøde efter sommerferien blev hurtigt overstået og folk gik i gang med opgaver flere steder. I snedkerværkstedet blev der grundet tagspær til den vogn C411, der nu er under ombygning. Tagstolperne er fundet frem og ligger klar. De blev fremstillet samtidig med dem til C523. Vejret var dog mere til udendørs arbejde, så endnu en dørkplade, som Kjeld havde klargjort kunne påsvejses vinkelbeslag og placeres mellem skinnerne. Samtidig blev den nyanskaffede, store grill grundigt afrenset med varmtvandsafrenseren, så den er klar til næste grill-aften. Benjamin og jeg fik trukket (midlertidig) 220v til Superfos-lokomotivet, så det igen kan indgå aktivt i udstillingen. Så på søndag kan ungerne igen ”køre” lokomotiv! Jeg fik også malet det sidste sorte på bogien. Gert og Alexander fortsatte serviceeftersyn af M24 og fik desuden påfyldt bremsesand. Jeg talte 13 mand på Gården denne dejlige sommeraften. /Leif


Så kom der igen strækningsfilm i vinduet og "ild i fyret"på Superfos-lokomotivetGrunde tagspær til C411

Påsvejsning af vinkler på dørkplade. 70-16 anvendes som svejsebord

Den tunge plade klar til at lægges på plads i sporet

- og fasgøres med et par solide bolte

Udbyttet af dagens arbejde evalueres :-)
Forleden blev lejekasserne monteret, så nu kan maleren komme i gang med grunder og sort

søndag den 20. august 2023

Nyt fra Bafd 19-08-2023

Dagen program i baneafdelingen bestod for en stor dels vedkommende af opgaver på Brandhøj Station: Planlægning i marken, buskadsrydning, oprydning og flytning af Diema-motorvognen fra Gram Teglværk. På banen var Steen, Peter H, Steffen Lars, Rasmus og Claus N. 

Smalsporstog og veltrimmede arealer. Brandhøj Station.

Mens en del af holdet gjorde klar til afgang, fik andre løftet en ny, brugt grill ned fra Claus' trailer, som Claus og John tidligere på morgenen havde hentet i Solrød. Steffen og Steen kørte til overskæringen ved Stærkendevejen, hvor de opmålte sporet ved en netop afsluttet underboring af en vandledning. Holdene mødtes på Brandhøj, hvor nogle af sommerens ideer til gennemførelse af banearbejder blev drøftet. Der kommer officiel invitation til møde i Baneafdelingen inden længe. 

Rasmus havde i løbet af ugen udført græsslåning og mindre rydningsopgaver, som han fortsatte tillige med lettere oprydning på arealerne. Det forbedrer udseendet af arealet og letter opgaven med at finde dele i vores store lager af spormaterialer.

Der skaffes plads til motorvognen fra Gram. Vandtanken fra roebanerne håndrangeres af Peter og Rasmus. De mange stropper er den lokale beholdning på Brandhøj, der er ophængt i et knagesystem, som passer på gavlen af roevognen (nummer 540).

Mens Rasmus puster ud, har Steen kastet sig over reparation af plænetraktoren.

Weekendens airshow i Roskilde kastede ikke mange overflyvninger af sig. Vi så dog OY-CAT fra  Copenhagen Air Taxi cirkle over Hedeland. Maskinen er en Britten-Norman BN-2A-26 Islander.

Dagens hovedopgave var at få flyttet vores store Diema-motorvogn med tipkasser fra sporviften foran opbevaringshallen og ind i selve hallen. M 39 som motorvognen, der har kørt ved Gram Teglværk, hedder, blev i marts 2022 flyttet fra Hedehusgården, hvor den stod i vejen for ombygningen af spor- og perronanlægget. 

Marts 2022: M 30 trækker langsomt M 39 mod Brandhøj. Begge maskiner bygget af Diema i Diepholz.

Om det var det lange ophold på Brandhøj, der havde fået strøerne til at synke sammen under M 39's vægt eller noget andet, finder vi nok aldrig ud af. Sikkert var det dog, at vi aldrig ville få motorvognen rangeret i hus uden at få ekstra strøer mellem maskine og deplorider, der var simpelthen for lidt frigang over sporet. Vi løftede en ende af gangen og placerede forsigtigt de nødvendige strøer. Med bedre højde over sporet rangerede vi ganske langsomt motorvognen ind i opbevaringshallen.

M 39 er for langt til skydebroen, der giver adgang til det 600 mm spor, hvor der var plads til den. Derfor skulle M 39 sideforskydes. På to kraftige I-jern skubbede gravemaskinen relativt let M 39 sideværts. Vi nåede ikke at blive helt færdige, men der er ikke mange timers arbejde tilbage, inden M 39 har fundet en tryg plads under tag. Dermed er motorvognen beskyttet mod vind og vejr, og det giver håb om, at den engang i fremtiden kan omspores og tages i drift på HVB.


M 39 er kommet indendørs. Motorvognen er løftet, deploriderne fjernet, herefter er den sænket ned på to kraftige I-jern og skubbes nu sideværts mod sin kommende plads. Foto: Lars Lützow.