Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 7. marts 2020

IBK GF20 - Årets GeneralForsamling: Foto-siden

Årets generalforsamling i Industribaneklubben blev afviklet i god ro og orden og med stor spørgelyst!
Referatet fra mødet vil senere blive at læse i Tipvognen. Indtil da, så kan billedsiden af dagens præsentation nydes her: 

Der var fremmødt 27 medlemmer og de opstillede bestyrelsesmedlemmer blev valgt til bestyrelsen.

Et udvalg af medlemmerne ses her under Formandens Beretning, der blev godkendt med applaus.

torsdag den 5. marts 2020

Torsdagsbilledet #218

Spor 3 er på vej mod drejeskiven. Her er Peter Hein og Henning Dyrkilde i gang med arbejdet under opsyn af John Dyrkilde. Nogle år senere blev baneafdelingens arbejdsvogn, der ses forrest, genopbygget som roevogn 1684.
For en mangeårig aktiv ved HVB er der masser af interessante detaljer på billedet. Foran den store remise ses det løse tag, som Oldebjerg Teglværk brugte på M 2. På banevognen ligger koblingsstangen til deplorider - den bruger vi stadig. Spor 3 ligger der stadig, men svellerne blev udskiftet med nye i 2016. Foto: Nils Bloch, 1986.

mandag den 2. marts 2020

Nyt fra maskinafdelingen #10-20 2/3:


Superfos-lok ude i forårsluften - nu med hjul og trækstænger og forreste puffer på egne hjul - klar til afrensning

Det går mod lysere tider og så er det vigtigt at udnytte aftenlyset og at det for en gangs skyld ikke regnede… Carsten og jeg fik derfor hurtig gennemført en rokade, så bagerste puffer kom ind bag lokomotivet og forreste med kranen blev hævet op på et sæt deplorider. Så kom Superfos-lokomotivet tilbage i værkstedet, mens jeg kunne få afrenset pufferen udenfor i lys og tørvejr – bagefter fik den en gang grunder. Imens havde Carsten sat et rodehoved i arbejde, men det blev pænt alligevel…

Det er hullerne i akselophænget til de nye værkstedtroljer, der skal tilpasses til lejerne. Peter fik boret en bolt ud af bagerste lejekasse på Da7. Den holder låget til dækpladen over smørekammeret og har været knækket et stykke tid. Nu blev den så fixet! Med den store indsats som Onsdagsholdet har gjort med afrensning og grunding af dele, så var der rigeligt at pensle på. Hans Henrik og jeg fik da også malet en masse dele, som snart kan blive monteret igen. Lars O, Kjeld og Carsten fik også svejset gevind på bremsetrækket. Det var rustet sammen og blev savet over ved adskillelsen. De fik desuden genmonteret fjedrene til forreste hjulsæt. Martin og Erik udfører en holder til Pers klokkeværk – der snart kan klimte igen. Hans og Steen rumsterede ude i Banevognen. Den er snart så flot ordnet at banefolket ikke kan genkende interiøret længere… Vi var 12 mand på værkstederne denne første forårsmandag!
Bagerste puffer bliver malet rød


Et rodehoved på arbejde!
- og når det har arbejdet færdigt er der plads til et leje!
Der er ikke meget plads, men en ny bolt bliver monteret til at holde låget ordentligt på plads


Der fremsættes ønsker og måles op til ur-pladen
- som så får en tur i snedkerværkstedet


Den genoprettede bremsetrækstang får lige en sidste gevindtester

Og HUSK at Generalforsamlingen er nu på lørdag den 7. marts

søndag den 1. marts 2020

Nyt fra Bafd 29-02-2020

På noget så sjældent som en skuddag kvitterede vejrudsigten med et varsel om regnvejr, i hvert fald store dele af lørdagen. Fortrøstningsfuld planlagde vi derfor Baneafdelings aktiviteter, så de primært kunne udføres indendørs i vognhallen på Brandhøj.

Vi planlægger i den kommende uge at få afhentet gamle sveller fra svelleudvekslingsprojektet. Derfor startede dagen med indsamling af diverse udtjente sveller langs med sporet, dels ved Hedehusgården og dels i den nordlige ende af Brandhøj st, hvor et nedlagt sporskifte blev adskilt. Selve sporskiftet påregner vi at genbruge foran den lille remise, hvor sporforløbet vil blive ændret lidt senere på foråret.

Aflæsning af de gamle sveller blev foretaget foran vognhallen, så de er klar til afhentning. Herefter gik vi indendørs i vognhallen i ly for regnvejret. Vi fik klargjort nogle paller med hjul, der skal til afdrejning hos en maskinfabrik. Andre paller med spordele blev sat på plads i reolen.

Hans og Steen fik malet numre på vores pallereol, og efterfølgende fik vi registreret indholdet af de enkelte paller, så man nu let kan finde en given palle i reolen. I alt har vi ca. 120 pallepladser, der næsten alle er fyld på nuværende tidspunkt. Godt at alle disse ting nu ligger tørt indendørs i stedet for at være spredt ud over et større areal, både indendørs og udendørs.

En ekstra stump 785 mm spor blev monteret ved skydebroen, og efter en omrokering blev der skabt plads til yderligere en 785 mm enhed, der derved kan fjernes fra hallen på Hedehusgården.

Udendørs fik Kenneth samlet vores resterende gruslager sammen og klargjort en flot plads til fremtidige leverancer af grus.

Lars og Kenneth klemmer de sidste underlagsplader ned i en palle, alt i mens
Hans i baggrunden er i gang med at nummerere de enkelte pallepladser i reolen.

Efter en større omrokering af materiel blev Faxe 5 rykket på plads, og der
er skabt plads til yderligere et 785 mm motorlok.

Vores "små" 785 mm tipvogne fra Nymølle har fået en ny placering på
sydsiden af skydebroen i et kombineret 600-700 og 785 mm spor.

Udendørs fik vi afrettet gruspladsen. Deploriderne er læsset med sveller klar
til afhentning, hvilket forhåbentlig sker i løbet af ugen.

Husk generalforsamlingen næste lørdag.
Steffen