Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

onsdag den 11. juni 2014

Nyt fra Bafd 7-6-2014

Lørdagen startede med indsamling af overtallige roebaneboggier på Hedehusgaarden. Den blev stablet og omhyggligt surret på Storebæltsvognen, hvorefter vi kørte ned på Brandhøj for at udføre dagens opgaver. Den første af disse var lægning af de sidste skinnestrenge i spor 107 i selve vognhallen. Med håndkraft og brækjern blev de op til 15 m lange skinner fra Amagerbro st. placeret i spor som ekstra skinnestrenge til 600 hhv. 900 mm materiel. Et stykke efter middag var vi færdige med dette arbejde og den sidste ballast blev fordelt. Hermed er alt sporarbejde i selve vognhallen afsluttet.

Dagens last af boggier blev aflæsset og vi fik transportet den gule roebane værktøjsvogn ned fra Hedehusgaarden og sat den ind i hallen. Samme tur oplevede vandvognen og roevognen fra Assens Sukkerfabrik. Disse har i mange år henstået på Brandhøj, og især roevognen var i så dårlig stand, at den ikke kunne anbringes på egne boggier.

De næste par uger skal vi have gennemkørt banen med slagleklipperen foruden at modtage svellerne til årets store svelleudskiftningsprojekt, der dog nok først for alvor går i gang efter sommerferien.

Dagens billeder er leveret af Claus, Peter og mig selv.

Steffen

6 stk roebaneboggier er læsset på Storebæltsvognen. De håndteres let med grab
De sidste skinner lægges i 107. 600+700+900 mm
Skinnerne spigres

Assens vandvognen anbringes på boggier
Værktøjsvognen køres til Brandhøj

Roevogn 12 anbragt på toppen af vandvognen, der formentlig er bygget i 1924.
Begge vogne har sandsynligvis aldrig været under tag i længere perioder.