Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 26. maj 2018

Nyt fra Bafd. 26-05-2018

Med en særtogsafgang kl. 14.30 var arbejdstiden på banen denne dag begrænset. Dagens program bestod i afhentning af et par vogne i opbevaringshallen på Brandhøj og beskæring af buskads ved km 3,5.
Carsten giver Kjeld undervisning i kørsel af M 30, mens Lars i fejende flot stil valser med skifteosten.

Med den senere tids tørke i landet har vi fundet det sikrest, at etablere vores eget brandberedskab. Vi er derfor ved at udstyre en roevogn med palletanke, pumpe og brandslanger. På den måde kan vi medvirke til yderligere at mindske brandrisikoen i Hedeland. De to palletanke, der skal udgøre vandforsyningen, kan placeres på den arbejdsvogn vi for nogle år siden erhvervede fra Aalholm Automobilmuseum. Den hjemmebyggede tender fra samme museum blev også taget med til Hedehusgård. Den skal donere bogier og dele til vores øvrige vogne med roebaneoprindelse.
M 12 trækker Aalholm-stammen ud af opbevaringshallen for at få Aalholm-tenderen ud. Forhåbentligt varer det ikke alt for længe, inden vi skal hente Sukkergrisen op til værkstederne på Hedehusgård Station for at påbegynde en restaurering. Foto: Benjamin Sayoc.
M 30 løber om for at komme foran de to Aalholm-vogne på turen tilbage til Hedehusgård Station. De grå metalskabe har vi fået doneret for flere år siden. Med flere aktive medlemmer har vi fået brug for dem. Foto: Benjamin Sayoc.

Undervejs mod Rubjerg blev vi på Sletten mødt med kanonskud og da vi ikke gjorde mine til at stoppe blev vi udsat for en regelret kavaleriangreb med dragne sabler og skud fra Colt-revolvere. Inden beskæringsarbejdet nåede vi lige et besøg i soldaternes teltby for foden af skibakken.
Efter angrebet omgrupperer kavaleristerne sig. Alle aktive i baneafdelingen slap helskindet fra angrebet. Foto: Benjamin Sayoc.
Det er ikke hver dag folk fra baneafdelingen kan blive fotograferet ved et regimentsbanner tilhørende US Army 4. cavalry regiment. Skibakken i baggrunden. Foto: Benjamin Sayoc.
Med begrænset tid til beskæringsarbejdet blev der arbejdet så sveden sprang fra panden. Vi nåede det meste af beskæringsarbejdet og vigtigst af det hele - vi nåede tilbage på Hedehusgård Station med en passende tidsmargen til særtogets afgang.
M 24 var togmaskine på dagens særtog, der befordrede et selskab, som fejrede en 75 års fødselsdag. Lokomotivet er behørigt udsmykket. Noget alle særtogsbestillere har mulighed for.

M 30 med de to Aalholm-vogne i spor 0. Fladvognen bliver formentlig til brandvogn og Aalholms hjemmedesignede tender bliver til dele for nogle af vores øvrige vogne.
Desværre viste det sig komplet umuligt at få bugseret metalskabene op på 1. sal i vores lokaler på Hedehusgården. Vi må se om det er muligt at skaffe andre skabe, der er en smule lavere og i mindre moduler end fire skabe i en enhed.

På grund af et afbrændingsforbud udstedt af Østsjællands Beredskab må vi undvære damplokomotiv i morgenens trafik. Det er simpelthen for tørt til damplokomotivdrift. Se mere om forbudet på Østsjællands Beredskabs hjemmeside.

fredag den 25. maj 2018

Veterantog på Hedelands Veteranbane beskudt

Et særtog, der befordrede ca. 25 rejsende, blev i dag lidt over klokken 18 beskudt af ukendte mænd syd for Hedehusene.
En opvakt togfører fangede ildoverfaldet på et billede. Her driver krudtrøgen bort mens der genlades. Man ser tydeligt de grå uniformer fra sydstaternes forhadte pjaltehær.

Der blev afgivet mindst to skud mod toget med glatløbede forladerifler af ældre model. Skuddene formodes afgivet af en omstrejfende enhed fra de rebelske sydstaters irregulære milits. Der meldes ikke om skader på hverken tog eller passagerer. Af hensyn til togdriftens opretholdelse håber banens ledelse, at de forenede staters regulære hær inden længe får røget de forræderiske gråklædte sydstatsstyrker ud af deres huler og bragt under lås og slå.

Bare rolig! Det hele var kun for sjov, for de skydende sydstatssoldater i gråt var helt almindelige danskere, klædt og udrustet præcist som soldater i den amerikanske borgerkrig 1861-1865. Soldaterne er medlemmer af en forening, der arbejder med at genskabe borgerkrigens slag og situtioner med originale uniformer, våben og stemning. De skyder med løst krudt, så der er ingen fare på færde. Både blåklædte nordstatssoldater og gråklædte fra sydstaterne bor fredeligt ved siden af hinanden i teltlejren på græsarealet ved siden af Rubjerg Station. Læg vejen forbi enten lørdag eller søndag hvor der er masser af aktivitet.
Soldaternes teltlejr ved foden af skibakken fotograferet fra toget.

torsdag den 24. maj 2018

Torsdagsbilledet #163

Den 4. juli 2005 bliver D13 kørt ind på værkstedet og seks års omfattende restaurerings- og omsporingsarbejde på dette unikke køretøj kan tage sin begyndelse...
Nu er det en af banens fineste perler i samlingen...




søndag den 20. maj 2018

Afgang for årets første plantog 20. maj 2018:


Hest og rytter ser på mens årets første - og fyldte tog fløjter afgang kl. 10.30

Efter forårets mange forberedelser, så blev det endelig tid til at fløjte afgang for sommertogene!

Vi kunne ikke have ønsket os bedre vejr og det kunne da heldigvis ses på antallet af besatte pladser. Masser af glade rejsende kom med barnevogne, trækvogne og andre køretøjer, der kunne transportere picnic-forsyningerne med ud i Hedeland. Vi kørte med godt fyldte tog hele dagen, og havde gæster der enten nød deres frokost på Fem Ege, Naturlegepladsen eller Rubjerg. Gode steder at nyde frokosten og lege i det grønne med det dejlige solskin. Ombord på toget nød vi, når der kom en let brise til at køle passagerer og personale lidt af. Efter en travl dag så var det trætte, men glade tog-folk, der kunne tælle omtrent 800 rejsende fordelt på dagens afgange. Vi kører igen i morgen, 2. pinsedag og håber på lige så fint vejr og passagertal J



X-ning med M24 på Rubjerg

På vej mod fem Ege - i baggrunden et hold cykelryttere,
der pænt måtte vente på togets passage...

Nysgerrige folk ser lokomotivet

Peter fik solgt rigtig mange billetter på toget


De to, smukke heste fulgte nysgerrigt med langs toget

Endnu et hold picnic-gæster på vej mod toget... 

Hunde-næsen nyder osse togturen

Viggo holdt styr på sin vogn og kørte med hele dagen :-)

Dagens sidste krydsning - stadig med fyldte tog - på Brandhøj

Klar til sidste afgang fra Fem Ege med 95 rejsende ombord
Klik på billederne for større fotos.

Nyt fra Bafd. 19-05-2018

Dagen før sommerkørslens første køredag brugte baneafdelingen på lettere sporvedligeholdelse og forberedelse af stationsarealer. Så mødes vores passagerer af så velplejet en bane og perroner som muligt.

Mens vi klargjorde banetoget nåede Steffen at male døren til vognhallen og straks derefter gik turen videre til Sølund. Her var der kun en smule græs at slå, da perronen allerede har været under behandling af Viggo og hans far. Nord for stationen blev en række løse spigr slået forsvarligt i. En af flere mindre opgaver vi i dagens løb fik streget af banechefens liste over mindre sporfejl.

På Brandhøj spiste vi frokost i skyggen af opbevaringshallen inden vi kastede os over græsslåningen af perroner og omgivende arealer. Med en koncentreret indsats fik vi ryddet området mellem birketræerne for sandtorn og klargjort det til plænetraktoren. På den måde er det lettere fremover at holde området pænt og præsentabelt. Måske har vi skabt et sted, hvor jernbaneinteresserede kan nyde togkrydsninger fra en medbragt campingstol i træernes skygge?
Græsarealet på Brandhøj udvides og danner efterhånden en stor sammenhængende plads. Fremfor alt er den let at vedligeholde med plænetraktoren.

Hedeland har i løbet af vinteren ryddet en del bevoksning i kurven ved km. 4,0. Vi fik ved en koncentreret indsats pudset træerne endeligt af mod sporet ved hjælp af vores nye ørnenæb og to teleskopsave. Der var masser af mennesker i Hedeland og et par stykker råbte 'Vi ses i morgen'. De er sikkert at finde i søndagens tog?

Løse laskebolte spændes. Her ved km. 2,1 på Sletten.Endnu en af de mindre sporfejl vi fik rettet op på i løbet af dagen.
Jeg forlod arbejdsholdet 15.30. Da havde vi nået km. 0,4 og gjorde klar til at rydde bevoksning. Med den energi der var i arbejdsholdet er kurven sikkert blevet ryddet for indhængende bevoksning og klar til sommerkørslen.