Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

fredag den 6. maj 2022

Nyt fra Bafd. 06-05-2022

En uge med arbejdsindsatser på alle hverdage er ved at være til ende. Der har været arbejdet med skinneflytning, men særligt med opfyldning af perron og oprydning i jord- og grusdynger, samt på stolperne til banestakittet er der sket fremskridt. Ved siden af har vores dedikerede betonhold bygget støttevæg ved billetsalget.

Alle hverdagsholdene har god grund til at være stolte. Der er løftet en stor indsats i løbet af ugen! Kenneth ved det godt - så flot er der blevet! Læg også mærke til det fine lægtehegn omkring arbejdsarealet. Ikke mange professionelle entreprenører gør det lige så godt. Foto: Lars Lützow.

Efter mandagens indsats med skinnetransport og klargøring til sporlægningsarbejdet lørdag og faststøbning af stolper til banestakittet, fortsatte arbejdet med opfyldning af perron de næste dage. Derudover har aktive medlemmer grundet alle stolper og påbegyndt påføring maling stolperne. Ikke så snart var malingen tør, blev der boret huller som forberedelse til montering af trædelene. Ved billetsalget er der i ugens løb opbygget væg af fundablokke, blokkene er udstøbt med beton og der er monteret stolper til hegn af skinnestumper. Alt sammen for at sikre let adgang til billetsalget for personalet og for at lede passagerer sikkert ind på perronen.

Det må være ord nok for dette indlæg - lad billederne tale for resten. Der er nyt fra baneafdelingen igen i morgen om alt flasker sig! 

Claus B lægger endnu en grabfuld fyld i perronens nordligste del. Det varer ikke længe inden perronen er rigeligt lang til vores nuværende toglængde. Foto: Lars Lützow.

Steen er i færd med at bore huller i en af hegnsstolperne. Foto: Rasmus Brandt.

Hans svinger penslen! I baggrunden prøver en privat entreprenør at holde trit med HVB's tempo. Selvom de støver lidt, er det en kamp, de ikke kan vinde! Foto: Rasmus Brandt.

Niels tjekker om de øverste skifte af fundablokke er i water, inden han hælder beton i. Støttemuren skal holde adgangen til billetsalget fri af den nye, meget længere perron ved spor 1. Foto: Rasmus Brandt.

Puha, det var hårdt! Rasmus puster ud og Carsten ser til. Men nu er øverste lægte på hegnet monteret. Det og næste lægte sikrer området midlertidigt inden det ægte banestakit kan monteres. Foto: Steen Larsen.


mandag den 2. maj 2022

Nyt fra maskinafdelingen #15-22 02/05:

Den prøvesamlede tagkonstruktion igen uden buer, men der manglede lige en længere fræser...

Så blev det maj og vi skal fløjte afgang for første sommertog lige om snart (15. maj) Det præger arbejds-iveren på hele Gården og i et miks af bane og maskinafdeling var vi mindst 16 mand fremmødt i løbet af dagen og aftenen… I snedkerværkstedet fortsatte Jan, Klavs og Bjarne med udskæring og tilpasning af tagbuer – men manglede lige et længere fræserhoved. De fortsatte derfor med forberedelse af arbejdet med håndlisterne. Den nymalede tryklufttank til M24 fik af Brian en grundig rengøring indvendig og derefter hjalp Kjeld og John L med opbygning af prøvestand til trykbelastning og fik fyldt tanken med vand. Prøveaftestningen gik fint, så nu er den klar til den rigtige kontrolmåling. Kenneth arbejdede med montering af en anslægsring til en pakningsflade på røgkammerdøren på Da7 – det var en drilsk opgave, men resultatet skal nok blive godt. Lars O. gave en hånd med, men fik også tid til at samle de nye puffere med de første punktsvejsninger – bagefter skal de fuldsvejses. Jeg befandt mig det meste af tiden ude foran vognhallen, hvor gm62 var rullet ud i solen. Her fik den første omgang tiltrængt, indvendig maling så den kan blive klar til driften. Jeg kunne derfra også følge med i de flittige banefolks arbejde. Senere hjalp Rasmus med at opsætte det første sommerbanner – der andre følger snart, så folk kan blive mindet om at vi snart kører igen! En dejlig aften /Leif

Bafd udlægger skinner, så det er klar til næste trin

Den prøvesamlede konstruktion, Der skal også udskæres i buerne, så det hele låses sammen

Dejligt solskin at male gm62 i


Samling af pufferne til C3 og C4


Ringen en prøvemonteret på røgkammerdøren til Da7

Prøveopstilling af M24´s tryklufttank står klar


Nyt fra Bafd. 02-05-2022

Som nævnt i seneste 'Nyt fra Bafd' skulle et hold på arbejde igen mandag med bl.a. skinnetransport. Også et betonhold var på færde tidligere på dagen. Steen og Niels udstøbte omkring hegnsstolperne, der var rettet ind i lørdags. 


Vejret var i den grad med betonholdet. Solskin og pæne temperaturer. Arbejdshøjden var heller ikke helt af vejen. Fotos: Steen og Niels.

Peter H og Claus B tog midt på eftermiddagen med M 12 og gravemaskine til Brandhøj Station for at få de sidste 4 skinner læsset på Storebæltsvognen, hvilket kun tog 10 minutter. Herefter gravede de både lasker og underlagsplader frem fra vores gamle oplagsplads ved km 1,5.

Tilbage på Hedehusgården fik de lagt skinnerne ud i spor 2, men måtte lige snuppe en 5 m skinne fra spor 4, da den ene af de hjembragte skinner var temmelig slidt. Heldigvis var Rasmus stødt til, så der var friske kræfter til det hele. Efter udlægning af skinnerne i spor 2 viste det sig, at der i den ene skinnestreng ”kun” er 3 cm for meget, men mere har vi heller ikke behov for.

Den sidste del af aftenen blev brugt på at køre lidt ekstra fyld i perronen ved spor 1. Så blev der også ryddet lidt op i de efterhånden mange bunker omkring sporene.

Dele til spor 2 lagt klar på svellerne. Skinnerne er endnu ikke vendt korrekt for slid eller tilpasset i længden. Til gengæld er billedet forsynet med info til lørdagens arbejdshold. Foto: Peter Hein.

I aftensolen udlægges fyld med gravemaskine i perronen. Foto: Peter Hein.


søndag den 1. maj 2022

Nyt fra Bafd. 30-04-2022

Let vind og solskin sagde vejrudsigten. Det kom til at passe. En god ting for både banearbejdere, særtogsgæster og alle cyklende, ridende og gående, der var i Hedeland denne lørdag. Arbejdet på Hedehusgården fortsatte og der var aktive nok til at arbejde i tre hold hele dagen igennem.

M 25 forlader spor 3 på Hedehusgården, mens der graves sporkasse til spor 2.

Der var gang i den fra morgenstunden: Kenneth, Peter H og Claus B var allerede i fuld sving, da Claus N, Steffen, Lars og Klavs indfandt sig på arbejdspladsen. Også Niels og Per var allerede i gang med at forberede indstøbning af hegnsstolper. Senere indfandt også Rasmus og Benjamin sig. Sammen med holdet i maskinafdelingen, togpersonalet og trafikafdelingens klargøringsarbejder i billetsalget blev det til et anseeligt antal medlemmer, der i dagens løb var i sving på Hedehusgård. Man kan godt mærke, at kørselssæsonen nærmer sig!

De prøveopsatte skinnestykker er taget op af hullerne, så de borede huller kan justeres og renses. I spor 3 rangerer særtoget på plads.

Fyldet i den første halvdel af den nye perron blev grundigt komprimeret, mens sporkassen til spor 2's tilslutning til skifte 106 blev udgravet. De resterende sveller i spor 2 blev udlagt og de sidste længder 17,5 kg/m skinner lagt på plads og lasket. Det krævede nogen justering inden laskerne kom på plads, for der var lidt ujævn afstand mellem laskehullerne. Om det er noget, der er forårsaget fra gammel tid hos Østbanen (hvor skinnerne, valset af Krupp i 1878, kommer fra) eller om det er ulykker vi selv står bag i nyere tid, vides ikke. Nu passer det hele dog sammen! Samtidigt arbejdede et hold med at fjerne skinnerne fra det optagne spor 0 fra deres midlertidige placering midt i den nye perron. Nu er bunken flyttet og perronopfyldningen kan komme videre.

Da vi endnu ikke har omløbsmulighed på Hedehusgård som følge af ombygningsarbejderne, blev der foretaget en del rangerarbejde i forbindelse med modtagelsen af det returnerede særtog. Men så var det også tid til frokost!


Kenneth foretager de sidste justeringer med håndskovl, inden nye sveller lægges klar.

Selvom vi har maskiner til mange opgaver, er der stadig dejlige, fysiske udfordringer i baneafdelingen. En 17,5 kg/m skinne bæres på plads af Steffen, Claus N, Rasmus og Lars. Foto: Benjamin Sayoc.

Laseren sørgede for at hegnsholdet kunne sætte stolperne i den rigtige højde. Claus N er på vej med en spand med spigr. Foto: Benjamin Sayoc.

Efter frokostpausen kom der gang i samling af de godt 20 m spor vi havde lagt til rette før frokost, ligesom et hold gravede ud til den lille støttemur, der skal placeres omkring indgangen til billetsalget. Arbejdet med opretning af hegnsstolper fortsatte også, men vi var folk nok til at et tog kunne afgå til Brandhøj for at lede efter flere 17,5 kg skinner til den sidste stump af spor 2.

I løbet af formiddagen havde vi ballasteret skifte 106, og selvom flere fra arbejdsholdene efterhånden sagde 'hej og på gensyn', justerede andre skiftet i højderetning med donkrafte og fik hele skiftet understoppet. Da vores stoppemaskine ikke kan stoppe sporskifter, udførtes arbejdet på gammeldags facon med trykluftdrevne hamre. Herefter pakkede vi grejet sammen og opdagede, at vi helt havde glemt at holde kaffepause. Klokken var blevet 17 og så er det altså for sent til kaffe! Holdet fra Brandhøj dukkede endeligt op. De havde måtte grave dybt i vores omfangsrige skinnelager for at finde egnede 17,5 kg skinner. Herefter blev der ryddet op på arbejdspladsen, og vores afspærringer genetableret. 

Claus B og Lars graver ud til støttemur langs billetsalget. Der er ikke plads til de store armbevægelser!

Steffen spigrer i spor 2.

Claus B og Kenneth justerer skifte 106.

Kenneth understopper. Claus N er klar til at supplere med ekstra ballast.

Vi planlægger mindre indsatser igennem ugen. Mandag afgår der 15.30 arbejdstog fra Hedehusgård til Brandhøj for afhentning af de sidste skinner til spor 2. Onsdag gennemføres indstøbning af hegnsstolper, ligesom vi udfører opfyldning af perron og ballastering en dag eller to i løbet af ugen. 

Skinner til spor 2 aflæsses på perronen ved spor 3.