Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 3. august 2019

Nyt fra Bafd. og Mafd. 03-08-2019

Efter et flittigt arbejdshold mandag aften havde bjærget det træaffald, som Borderland-folkene efter aftale havde lagt til os, var dagens opgave at få træet savet og lagt på plads. Ikke mindst fordi roevognen 1758 og 3907 skal indgå i morgendagens drift.
Lars fører træstykker frem til Bo, der saver, mens Carsten lægger det savede brænde på plads. Jørgen og Claus sørgede for en stabil strøm af træ fra 1758.

Efter frokost er 3907 rangeret frem. Også den blev tømt og sat tilbage i vognhallen. Begge roevogne er nu tilbage på deres vante plads i de to personvognsstammer. Behørigt velfejede.
Arbejdet foregik bekvemt ved siden af brændeskuret, der i løbet af dagen blev fyldt næsten helt op. Vi startede med 1758, der blev tømt inden frokost og sat på plads i vognhallen. Efter frokost var det 3907s tur og den var tømt inden kaffepausen. Vejret var solrigt og savbukken flyttedes rundt om brændeskuret i takt med at solen bevægede sig over himlen. På den måde kunne vi da stå en smule i skyggen.

Et par af de mange skilte, som var opsat rundt omkring på Borderland fulgte med i vognene og enkelte af dem er dukket op rundt om på Hedehusgården. Mon ikke et enkelt af dem bliver hængende?



torsdag den 1. august 2019

Torsdagsbilledet #212


Dette Torsdagsbillede er fra vores Grillaften den 8/8-2009 - snart 10 år siden.

En fin flok medlemmer - nogen er blevet større og andre er her ikke længere blandt os

Da gik turen med Kaffetoget ud til det netop færdiglagte tracé til Vinterrasserne og den gang havde vi vel nok forventet at der lå skinner her 10 år efter - men tiden er gået med meget andet vigtigt arbejde: Der er bygget, sporlagt og fyldt en opbevaringshal; der er skiftet tusindvis af sveller og der er renoveret en masse materiel. Men mon ikke vi kommer i gang til næste år?!

De aktive skal i øvrigt huske at tilmelde sig til dette års Grillaften - svar nu bare den mail :-)

Kaffetoget klar til afgang. I baggrunden står Vildmosen - næsten færdigrestaureret - men ikke helt klar...


Som altid dejlig kage og kaffe!

Balancegang på skinnerne

Her ender skinnerne stadig for enden af broen


Vi glæder os vist alle stadigvæk til at køre her i stedet for at gå...


mandag den 29. juli 2019

Nyt fra Mafd/Bafd-afdelingen #27-19 29/07:



To roevogne frigøres til opgaven og resten af stammen køres tilbage på plads i vognhallen


Maskinafdelingen og Baneafdelingen slog sig denne aften sammen og bemandede et godstog, der skulle afhente en stor bunke affaldstræ, som Borderland havde doneret til os. Efter en del rangering, så afgik toget med to roevogne og M30 foran, samt fem mand udstyret med brækjern og sav. Bunken lå som aftalt langs sporet. Bortset fra lidt trykimprægneret, der blev sorteret fra, var det fint, tørt træ. En hel del af træet havde tidligere rundet Roskildefestivallen, så det bliver godt udnyttet. Vores primære formål med træet bliver optænding i damplokomotivet, men de lange, regulære stykker blev gemt til bedre formål. En del af bunkens træ havde tjent som badebro og den måtte vi skille ad, hvilket krævede en del arbejde – men ved en svedig indsats fik vi fyldt begge vogne til toppen og kunne begive os hjemover. Nu venter der en større opgave med at tømme vognen og save det hele op i brugbare størrelser – og det skal gøres lørdag! Vognene skal jo ud at rulle søndag igen – kom og giv et nap!

Lidt arbejde blev dog udført i maskinafdelingen, idet Kenneth fik udskiftet pakdåsen til gliderlejet på No3. Den har feset lidt på det sidste. Hvad de øvrige på Gården syslede med er vist ikke noteret, men samlet var vi ca. 8 mand denne herlige, vindstille sommeraften


En smuk aften over Sletten

Stor bunke træ - så der skal arbejdes og overflødig beklædning flåes af!


Mange fine skilte dukker op undervejs i bunken

En af badebroerne, der vist også har deltaget i Roskilde Festivallen deles op i mindre dele

Hedelands nybyggede vartegn tog sig smukt ud i aftensolen


Et advarselsskilt til togpersonalet :-)

Så går turen hjem med fuldt læs. Få camps er endnu ikke taget ned. 
Deltagerne rydder pænt op efter sig! 
De følger princippet "LNT" hvilket er forkortelsen for "Leave NO Trace"

På Gården anvendes E28 til at rykke kobbelstængerne i rette position for udskiftning af pakdåsen.

søndag den 28. juli 2019

Plantog 28. juli og de sidste særtog til Borderland



Endelig tørvejr! Motortoget trækker vogne til perron, mens damplokomotivet er på vej ind efter sine vogne

At fyre op under kedlen i et damplokomotiv kræver at man står lidt tidligere op. Martin og jeg skulle mødes kl. 8 – han havde dog været tidligere ud af sengen og havde tyvstartet med tændstikken. Vi havde derfor hurtigt varmt vand – udenfor remisen kom der derimod koldt vand. OG RIGELIGT AF DET! Dagens startede således med regn og torden, så vi blev indendørs med lokomotivet så længe som muligt. Med vejrgudernes gunst holdt regnen dog næsten op, da vi trillede ud af remisen for at hente vores vogne. Motortoget stod klar med sine vogne – men holdt dem inde i vognhallen for at holde dem tørrest muligt. Så vi udførte et fint skift og motortoget kørte til perron. Da de afgik, så var det i tørvejr og bortset fra lidt smånus, så holdt det tørt resten af dagen. Det var jo heldigt for os – men også for alle de mange deltagere på årets Borderland-event, der denne søndag skulle pakke telte og grej sammen efter en hel uges lejr. Så kunne teltene da lige nå at tørre, før de blev pakket sammen… Deltagerne kunne efter aftale frit tage med plantogene retur til Hedehusgården. Togene havde derfor ekstra lange stop på Rubjerg St. hele dagen for ar læsse en masse bagage og trætte, glade deltagere ombord. I løbet af dagen kunne vi iagttage hvordan lejren blev mindre og mindre. Det er altid fascinerende at se en hel ”by” forsvinde bid for bid. Da vi var kørt i remise med plantogene, så overtog M25 tre omgange med særtog afhentningen af de sidste rejsende, som skulle videre med tog fra Hedehusene station. Formiddagens regnskylle afholdt nok en del fra at tage turen med, men med alle disse flinke folk fra Bordeland var det måske held i uheld… Os, der kørte togene fik i hvert fald mange søde ord med på vejen og det kan da altid bringe en i godt humør. Undervejs fik Peter Post overrakt et brev fra Banditterne, der overfaldt torsdagens Nøgentog´s stakkels passagerer – men de måtte forlade røveriet uden udbytte - for ingen af passagererne havde lommer!   😊 /Leif

På vej op til Rubjerg St. kan man se, hvordan lejren langsom bliver mindre og mindre
Der blev fyldt godt op med Bordelings på hvert stop vi havde på Rubjerg


Motortoget kørte også med fyldte vogne!


Det første af aftenens tre særtog blev helt fyldt op  - melisvognen var ligeså fyldt op med bagage!

Bordelands Trashlord gør honnør til de afrejsende
Resten af turen til Hedehusene station er pr. fods

Brevet fra The Bandits til Peter :-)
Sidste tog tilbage til hverdagens realiteter. M 25 afgår med det sidste særtog fra Rubjerg kl. 20.10 efter at have afventet de sidste passagerer, der lige skulle gøre sig færdige til afrejse.