Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 1. september 2018

Nyt fra Bafd 1-9-2018

Forrige lørdag brugte vi på at rydde banen for grene og buske, der som følge af tørkens ophør var vokset ind over sporet med en rasende hastighed. Det var nærmest som at grenene voksede mellem to tog på en køredag, så der var rigeligt at tage sig til. Ved samme lejlighed fik vi oprenset et par overkørsler.

Lørdag d. 1-9-2018 var vi 4 mand, der kørte banen igennem for at justere sporet et par steder, hvor det havde sat sig. Efter lidt omrangering på Brandhøj fik vi stoppemaskinen hevet ud af remisen og med den på krogen kørte vi ud til km 2,3, hvor den første justering skulle foregå. Efter et stykke tid var denne opgave afsluttet og vi kørte videre til km 4,6, hvor den anden justeringsopgave befandt sig.
Justering ved km 4,6
Vi var presset på tiden, da et særtog også var på vej, og netop i denne situation fik vi et mindre nedbrud på maskinen. En hurtig indsat med passende værktøj fik atter maskinen til at køre, og i god tid kunne vi køre ind på sidesporet på Fem Ege uden at genere særtoget.
Der kæmpes med at montere vibrationsenheden
 inden særtoget ankommer. 
Herefter kørte vi til Brandhøj og afsluttede dagen med arbejde i og udenfor vognhallen, bl.a. med sortering af spordele. Smøring af sporskifter blev også udført.

I løbet af 14 dage genoptager vi udskiftning af sveller, denne gang mellem Flintebjerg og Rubjerg. Vi begynder derfor allerede næste lørdag at gøre klar til dette.

Steffen

torsdag den 30. august 2018

Tuneposten har fin artikel om Jernbaner i Hedeland i deres sidste udgave fra den 23. august

Tuneposten - vores lokale talerør har skrevet denne fine artikel som bedre kan læses ved at klikke på dette link >


Torsdagsbilledet #173 - Ffestiniog and Welsh highland railway - turen

Torsdagsbilledet forsætter beretningen fra IBF´s tur til England og Wales. 

Se sidste beretning her:

Merddin Emrys: 0-4-4-0T  - ankommer til trinbrættet ved Boston Lodge.
The oldest operating Double Fairlie on the railway. Named after the 6th century Welsh poet. The locomotive underwent a major rebuild in 1987/8. Returned to steam in 2005 and converted to coal firing during the winter of 2006/2007. Returned to service in 2016 following an annual ten-yearly overhaul.

Efter besøget på værkstederne, så gik vi op til det tilhørende trinbræt for Boston Lodge og kort efter kom et af de lokomotiver vi tidligere havde set køre alene ud over dæmningen nu tilbage med et langt tog. Det var det flotte lokomotiv Merddin Emrys , der er et af de specielle Fairlie-type, der har kedel og skorsten i hver ende - nærmest to enheder, der er sat sammen ryg mod ryg. Det giver et flexibelt og kraftigt lokomotiv med stor trækkraft, men stadig kun tomandsbetjent. Der var reserveret en vogn til os, som vi straks indtog og så gik turen ellers gennem endnu et smukt og spændende landskab. Lidt beretning om turen under billederne >>

Boston Lodge trinbræt. Lige før toget ankommer...


Smukt landskab og søde får overalt

Udsigt over et af banens værksteder i et nedlagt skiferbruds lokaler. Normalsporet går også forbi læssepladsen her.

Der hænges ud af vinduerne for at tage et par gode skud...

Undervejs skal der påfyldes vand og kul...

Der hænges (stadig) ud af vinduerne for at tage et par gode skud...

Her slår banen en skarp kurve og -

- banen passerer henover sig selv for at reducere stigningen.

Nede til højre går det oprindelige trace, indtil området skulle inddæmmes til
brug for et vandkraftværk og banen blev flyttet en tak opad.Turen gik til endestationen i Blaenau, hvor vi så lokomotivet køre rundt og gøre klar til turen tilbage - mens vores tur fortsatte til Vale of Rheidol Railway - som du kan læse mere om en anden torsdag...

mandag den 27. august 2018

Nyt fra maskinafdelingen #31-18 27/8:

Redacteuren er på banen igen efter en dejlig ferie, så nu er freden forbi ;-)

De gamle staldbygninger ligger nu fint sorteret i bunker rundt på grunden

Mens jeg har været væk, så er de gamle staldbygninger næsten blevet jævnet med jorden og denne aften blev næsten mere i bygningsafdelingens regi, da en opgave med at fjerne tiloversblevne fliser fra ridegårdens nedrivning hurtigst muligt skulle fjernes fra området. Heldigvis med kort transportvej og til brug for flisebelægning på den ny materielplads ved kulbunken. Kjeld og jeg dannede derfor et effektivt team, der fik flyttet og stakket ca. 300 fliser, mens mørket tog til og de sidste blev læsset af i lyset fra en mobillygte i fuldmånes skær. I mens fik Lars O. svejset en ny reol til 20 l. oliedunke, da den gamle hylde mere var til 50 l. tønder - og den slags fås ikke længere. Bagerfter fortsatte den flittige mand med at adskille C523, der skal ombygges, så den får tag og nye, længere bænklister. Indenfor arbejdedes videre med E28 og bl.a fik en omgang maling på førerstanden. Dæklågene til aksellejerne blev forsynet med nye gevind, da man ikke kan få nye bolte til de gamle WW tommegevind. Per har også fået drejet et par nye ruller til disse lejer.
Vi var 6 mand på Gården denne aften

Lørdagsholdet havde allerede påbegyndt opgaven, som vi afsluttede i rent meget mørke :-)
Alle fliser i fine stakke, klar til at etablere en ny materielplads.


C523 under adskillelse - så der kan svejses stolper på.
Førerpladsen til E28 i nymalet stand

Akseldækslerne får nye gevind isat