Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 30. november 2019

Juletoget 30/11-19:


Årets første juletog klar til afgang, mens de sidste haster mod vognene!


Så blev det endelig jul! – eller julen begyndte hos Hedelands Veteranbane! Første weekend af tre, hvor er køres juletog ud til de flinke spejdere og deres julestue med glögg, æbleskiver og flotte juletræer! Og sikke et flot vejr at starte julekørslen med – efter at det dagen før dryssede med den første sne, så var himlen blå og nærmest uden en vind. Sneen var dog væk, men smukt var det!

Så 10.30 afgik første motortog fyldt med glade folk, der gerne ville nyde en tur ud i herlige Hedeland! Nogen havde måske vundet deres billet i det lille julelotteri i SUperBrugsen... Vi kunne, trods det gode vejr godt mærke konkurrencen med damehåndbold og Black Weekend, men det blev en fin dag alligevel. I morgen, søndag kører vi også – og næste og næste næste weekend. Sidste afgang den 15. december! Resten må billederne fortælle /Leif


Handler man i SuperBrugsen, Vesterkøb i Hedehusene, kan man vinde en billet til juletoget!
Svarer man på spørgeskemaet i toget, kan man vinde fine præmier!
Inden afgang når baneafdelingens arbejdstog lige at komme afsted 
- ud til Brandhøj, hvor der venter en masse oprydningsopgaverSå er der fløjtet afgang og M25 trækker julens første tog afsted

Så er det Da7, der står klar. Mange medlemmer kom forbi og så hvordan
 første dag med juletoget spændte af. Og så er det jo altid dejligt med en tur!

Togfører og passagerer får sig en hyggelig sludder :-)

Flot ud over Sletten med Rubjerg i baggrunden

Så landet toget på Rubjerg i smuk solskin

Der er mange flotte træer at vælge imellem - et svært valg!

Motortoget med skibakken i baggrunden - mangler dog lidt sne.

Retur, fyldt med juletræer

Kvæget græsser stadig på de frodige marker - ikke rigtig juleagtigt

Baneafdelingen har kørt et tipvognstog ud. Oprydning i gang.

Damptoget i skarp konkurrence med cyklerne på vej op ad bakken. Cyklerne kom vist først...

Lidt kul og vand skal der til undervejs

tirsdag den 26. november 2019

Møde i Tafd 26/11-19:


I Lokalavisen for Taastrup 26/11 skriver de fint om vores juletog og lotteriet - www.sn.dk/taastrupNu nærmer juletrafikken sig med hastige skridt og der var derfor indkaldt til møde i trafikafdelingen. Der blev serveret kaffe og kage til de 17 aktive, der var mødt frem til en dagsorden, der både omhandlede bemanding, sikkerhed, året der var gået og gode diskussioner om det der måtte ske fremover. Trafikchefen melder at alle tjenester til juletoget er besat. Kenneth kunne glædeligt berette at C523 nu er godkendt af Trafikstyrelsen og derfor kan indsættes i driften. Af spændende opgaver i fremtiden, kan den store spejderlejr, som finder sted i Hedeland i 2022 vise sig at være den største begivenhed vores bane kommer til at opleve nogensinde – men lige nu ved vi ikke meget. Desuden fik vi talt om det julelotteri, som vi afholder i samarbejde med SuperBrugsen, Vesterkøb i Hedehusene og fik lejlighed til at forklare hvordan det kommer til at foregå – ved kassen i SuperBrugsen kan man være heldig at få et lod med en billet som gevinst og vi gengælder med udlevering af et spørgeskema til vores rejsende – som så kan vinde en lille præmie, der udleveres i SuperBrugsen,Vesterkøb. Der blev også instrueret i den nye procedure med hjertestartere, som fremover skal medbringes og placeres i hver togførervogn på køredage.  Et godt møde med væsentlige drøftelser – men lige nu er det vigtigste at vi er klar til juletrafikken fra på lørdag og søndag og de to kommende weekender. Det skal nok blive fornøjeligt 😊 /Leif

Dagsordene er klar og der rundddeles kaffe&kage til mødedeltagerne

Et eksemplar af spørgeskemaet er runddelt til orientering og studeres grundigt

mandag den 25. november 2019

Nyt fra maskinafdelingen #41-19 25/11:


Jullelotteri i den lokale SuperBrugs på Vesterkøb fra onsdag den 27/11. Nu er der opsat julebanner i indgangspartiet


Superfos-lokomotivet er nu ankommet til værkstedet. Det sørgede Carsten og Kjeld for i onsdags og inden det kom indenfor, så fik undervogn og gangtøj en grundig rensning med hedtvandsrenseren. Efterfølgende var Kjeld mere beskidt end lokomotivet… Kjeld, Jan, Bjarne, Per og Hans kastede sig derfor over at adskille og rengøre gangtøj og bremser, så der kan blive malet og måske endda få bevægelse i hjulene igen. Bo har fået støbt hvidmetal i et par af lejerne til Vildmosens gangtøj og efterfølgende blev de drejet tæt på mål. Resten skal tages med håndskraberen og blåpapir. I snedkerværkstedet stod den første bænk klar, da aftenen sluttede. Så nu kan vi tilbyde gode siddepladser til sommer! Lars O. har nu fået skåret skovlbladet ud på den nye, bredere skovl. Alt dette så Steen og jeg ikke meget til, for vi opsatte de nye holdere til hjertestartere, som Steen siden sidste mandag har fremstillet på filialværkstedet. De viste sig at passe fint til opgaven og sidder nu i billetsalg og de to togførervogne på køredage – ellers er der beslag til ophængning på siden af dueslaget. Så når togføreren tager sin radio med, skal der samtidig medbringes en hjertestarter! Jeg fik også forberedt lidt til lørdagen, når første juletog fløjter afgang.

Inden aftenen startede, var jeg forbi SuperBrugsen på Vesterkøb. Det er vores lokale SuperBrugs, der velvilligt har sponseret en række præmier til et spørgeskema, som udleveres til passagererne. Samtidig kan man være heldig at få et lod i et lille julelotteri – hvor præmien er en billet til juletoget. Vi har fået lov at hænge et stort julebanner op i indgangen til forretningen, hvor det vil blive set af alle der handler i butikken. Sejt nok! Vi var 11 mand, som over kaffen kunne tale om den hyggelige julefrokost i fredags 😊

Opbevaring af hjertestartere, når de ikke er i brug

Husk at der er Trafikmøde i Hedehuset i aften (26/11) kl. 19. Og så er vi eller klar til juletrafikken!

søndag den 24. november 2019

Nyt fra Bafd 23-11-2019

Som sædvanligt er klubbens julefrokost ingen hindring for at give møde på arbejdspladsen dagen efter. I baneafdelingen var et ordentligt fremmøde særligt vigtigt. På lørdag starter juletrafikken og vi skulle nå både eftersyn af strækningen til Rubjerg samt justering og understopning af den svelleudskiftede strækning ved Flintebjerg trb.

Mens en del af dagens hold oprangerede banetoget startede andre med renfejning og smøring af vognhalsbanegårdens skifter. Vi kørte derefter til værkstedsremisen for at afhente det færdigmeldte elværk. Mens det arbejde pågik fortsatte smøring af skifter og overkørsler på selve Hedehusgård Station.
Der var ikke meget strøm på palleløfteren, så der skulle en del menneskelig styrke for at få elværket op i en højde, der passede med Storebæltsvognens lad.

Rensning af overskæringen i spor 3. Steffen viser fornem en-håndsbetjening af skovl!

Med elværket læsset og samtlige skifter på Hhg smurt, kørte vi mod Brandhøj. Undervejs rensede vi overkørsler. For at få mest muligt arbejdstid på banen, mens der stadig var dagslys, læssede vi ikke elværket af. Vi rangerede M 40 og stoppemaskinen ud af hallen og drog straks mod Flintebjerg. Mens et hold kørte til Rubjerg og rensede overkørsler og smurte skifter, klargjorde et andet hold stoppemaskinen ved Flintebjerg.

Med en arbejdsstyrke på 5 mand skred understopning og justering rask fremad. Opgaven var næsten afsluttet, da vi spiste frokost. Efter spisningen gjorde vi arbejdet færdigt, jævnede ballast og siderettede sporet. De sidste gamle sveller blev lagt pænt i bunker og vi fik hentet det sæt deplorider, der stod i spor 2 på Rubjerg Station. Værktøjet blev læsset og så kunne vi i to tog afgå mod Brandhøj. 
Der var ikke plads til flere udtjente sveller på deploriderne på Rubjerg Station, så vi lagde dem i stedet i pæne bunker langs sporet. Svellerne på perronen blev fjernet og ligeledes lagt pænt til side. Her er Kenneth i færd med at stable gamle sveller nord for perronen
Understopningen er ved at nå sydenden af perronen på Flintebjerg. Lars styrer stoppemaskinen, Steen jævner ballast og Kenneth er på vej efter flere donkrafte. Med erfarne folk flyder arbejdet hurtigt og effektivt.
De sidste sveller lægges pænt i bunke, inden vi afgår mod Brandhøj. Lars kører M 12, Kenneth sidder i gravemaskinen, mens Steffen og Steen aftaler planen for hjemkørsel til Brandhøj. Claus fotograferede.

På Brandhøj satte vi de gamle sveller i sidesporet på den lave oplagsplads. På den måde spærrer de gamle sveller ikke for adgangen til de nye i sidesporet bag opbevaringshallen. Vi regner med at udskifte endnu et par hundrede sveller i januar/februar hvis vejret holder.
Lars signalerer, at skiftet er omlagt og at der kan køres ind på sidesporet. Som et led i svelleprojektet vi har fået midler til fra Transportministeriets veterantogspulje, skal svellerne senere køres til kontrolleret bortskaffelse.

Det nye elværk blev læsset af i opbevaringshallen, og i det sidste dagslys kørte vi op til Hedehusgården, og rangerede på plads. Arbejdet stoppede dog ikke af den grund, for der blev også tid til at skifte olie samt et antal filtre på vores gravemaskine, så den også er klar til fremtidig indsats.