Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 14. september 2019

HVB på Beredskabskursus 14. september.
Takket være en større bevilling af fondsmidler fra TRYG-fonden, er Hedelands Veteranbane nu udstyret med højeffektive brandslukkere, nødhjælpskasser og hjertestartere ombord på togene og i billetsalget. Som en del af dette og med stor beredvillighed fra Beredskabet, så kurset blev tilrettelagt specielt til at dække vores behov, blev første hold tjenestegørende medlemmer denne lørdag sendt på et heldagskursus i HjerteLungeRedning og brandslukning hos vores genbo - Beredskabet. - I sig selv en oplevelse at være på besøg der!

Uddannelsen er sammensat, så den dækker de behov og udfordringer, som vi kan møde på vores bane – herunder at det kan være svært at komme frem med redningskøretøjerne. Med vores eget medlem Bruno, der selv har uddannelse og erfaring som underviser i emnet og Per fra Beredskabet, så blev vi grundig og dygtigt introduceret og undervist i førstehjælp og brandslukning. Vi blev desuden undervist og trænet i brug af de branddaskere, som vi altid har med ombord – de er effektive ved græsbrand og i kombination med de nye slukkere, vil det være muligt at gøre en god indsats. Først fik vi teorien på plads, så en herlig frokost og dernæst skulle vi alle prøve at lægge en makker i sideleje efter kontrol om vejrtrækning og fremmedlegemer i munden. Så blev der givet hjertemassage på dukker og dernæst fik vi vist, hvordan man betjener en hjertestarter. Efter dette og en grundig debriefing, så klædte vi om og skulle prøve brandslukning med tæppe, pulverslukker, vand og branddaskere og alle fik slukket ilden og desuden lært hvor hurtigt det kan blusse op igen! Dagen sluttede med en grundig afrunding og til sidst: Efterslukning, så vi kunne være sikre på at de sidste gløder var gået ud… En meget velgennemført kursusdag og vi var alle enige om, at vi havde fået lært rigtig meget – også dem, der i forvejen har erfaring med førstehjælp andre steder fra.

Så nu kan vi HLR og slukke ild – men håber vel samtidig at vi ikke får brug for det… /Leif


Bruno giver en introduktion til emnet og giver gode eksempler,
 hvordan vi kan opnå det bedste udbytte af dagen.

Per fører os alle kyndigt igennem førstehjælpens grundregler!

Heldigvis er der også en meget lækker bid brød undervejs :-)På gulvet ligger formanden ret bevidstløs og Per forklarer, hvordan vi kan forsøge få liv i ham igen...


Sekretæren giver HLR på den fredelige dukke

Vi får demonstreret virkemåden af en hjertestarter, så vi effektivt kan anvende vores nye hjertestartere fra TRYG

 
Så bliver der tændt op i frituren!

 


Vores bedste branddasker-team står parat til at slukke ilden!
Træt efter en lang, men lærerig dag!

mandag den 9. september 2019

Nyt fra maskinafdelingen #32-19 09/09:


Lars afretter de nye fjederkurve til næste sæt bogier

Aftenens store opgave var at få de to ekstra ballastplader på plads i E28, så kranen blev bragt i brugbar position. Først skulle de tunge batterier løftes ud. Derefter løftede Carsten og Kjeld af to omgange de 100 kg tunge ballastplader og anbragte dem i bunden af kassen. Nu burde E28 kunne stå rigtig godt fast som rangermaskine! Jeg deltog dog ikke, for vi havde besøg af Steen, der gerne vil være aktiv og jeg gav ham derfor den store rundvisning. Han kommer igen på onsdag 😊 Jeg nåede dog at få afrenset og malet den genoprettede puffer til C523 med en omgang Olsen-sort. Lars O. havde fået gipsen af og genoptog derfor arbejdet med fjedre og fjederkurve til de næste bogier og Jan syslede med afrensning af sandblæseren. Bo fik loddet fittings på et nyt kobberrør til Vildmosen. Det skete sikkert en masse mere, for vi var 11 mand incl. Steen denne aften.
Bo lodder fittings på rør til nyt luftsystem til ringblæseren på Vildmosen


E28 - nu 200 kg tungere. Det er ikke til at se...
Opgaven med ballastplader til E28 er afsluttet og der ryddes op...

Afrensning af puffer og stok


Nymalet med Olsen-sort

El-værket er ankommet og skal have monteret transport-slæde