Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 6. november 2021

Nyt fra Bafd 6-11-2021

Lørdag bød på en bred palet af opgaver i Baneafdelingen. Selvom to mand var afsted til DVF-møde, så kunne vi alligevel mønstre 6 mand. I løbet af ugen var der kørt sveller bort, så dagen startede med oprydning efter dette samt transport af 3 sæt deplorider til Brandhøj. I mellemtiden arbejdede Søren og Claus B med at flytte et nav for et tandhjul på den ene aksel til D8. 

D 8 er et Pedershaab-lokomotiv, der oprindeligt har kørt ved Vandbygningsvæsnet i Thyborøn, og efter mange års stilstand i renoveringsprojektet, skrider dette atter fremad. Således er det omsporet fra 785 til 700 mm og forsynet med nyafdrejede hjul. Dette arbejde er delvist foregået i vognhallen på Hhg og bekvemt udført med hjulene opad. Navet blev flyttet og derefter kørte vi på Brh, hvor lokomotivrammen ved hjælp af Salta-gravemaskinen blev vendt, og atter kunne stå på egne hjul på HVB.

Der blev foretaget yderligere oprydning på Brandhøj, og Steen og Klavs sørgede for at sporskifterne blev smurt på Rubjerg og Brandhøj, så de er klar til julekørslen. Vi kørte tidligt op og indtog kaffen i vognhallen.

Dagen sluttede af med en reparation af sandingsanlægget på M12 samt afprøvning af en skinnesav.

Steffen

Efter lidt varme kan navet flyttes vha. bolte, møtrikker og klodser


D8 undervognen er ankommet til Brh st.

Den gamle Salta-gravemaskine kan let vende rammen (SH)

Claus B afprøver skinnesaven. Det tager ca. 30 sek. at skære
en skinne over.

onsdag den 3. november 2021

Farvel til gamle sveller

Lørdag eftermiddag kørtes fire sæt deplorider med gamle sveller frem til afhentning. Præcis 06.50 tirsdag morgen - helt som aftalt - var lastbilen fra Tscherning på pletten. Det blev i alt til 2 læs sveller af 10 tons. 

Nu skal der bare fejes og rives omkring sporet, så er vi klar til endnu en leverance af nye sveller. 

Gode tilkørselsforhold er med til at gøre svelleafhentning relativt let og smertefrit. Foto: Steen L.

En dejlig, lang lastbilkran hjælper også... Foto: Steen L.


mandag den 1. november 2021

Nyt fra maskinafdelingen #28-21 1/11:

Der lægges muller i beslagbukningen, men legeringen viser sig at være uegnet til formålet -

Efter et interessant maskinmøde, så mødtes vi denne mandag, hvor vi brugte første del af aftenen på at drikke lidt kaffe, få sludret om mødet og også hilse på John, der er udlært smed og nu gerne vil være aktiv i klubben. Hans, Jan, Per og Steen gik derefter ud til M25 for at montere det reparerede lade-relæ og dynamo i den mørke vognhal...(med planlagt prøvekørsel onsdag) 

Carsten, Lars O. og Kjeld fik kørt M45 over graven, så der kunne udmåles til beslag for sandingsrørene. Derefter gik produktionen af de to beslag i gang og sidst på aftenen var de prøvemonteret og så ud til at passe fint. Henning hjalp til og fremstillede desuden opmærkning til betjeningspanelet. Jeg benyttede lejligheden til at afrense svinghjul mv. og fik det malet – hvilket dog senere medførte en del maling på Carsten hænder ved prøvemontagen… Nå, det gik endda 😊 Jeg skulle måske bare have brugt mere tid på at vise John rundt på Gården og fortælle om de forskellige opgaver? Noget rigtigt fik jeg da sagt, for nu er han medlem. Velkommen! 

Per og Bjarne fik ryddet en del op i ”hjørnet” så vi snart kan få det ryddet til fordel for mere sporplads. Kenneth P. fik kælet lidt for No3 og i alt talte jeg 12 fremmødte medlemmer denne aften.

- og noget mere føjeligt jern saves ud i rette mål

Mens Kjeld skærer til under M45, så beslaget kan monteres, fortælles der røverhistorier ovenpå.Beslaget sidder med sandingsrøret monteret


Der ryddes op i skabe, paller og små bunker...

Der er stadig lidt, der kan males på M45...