Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 20. januar 2018

Nyt fra maskinafdelingen #03-18 20/01:


Banetoget er afgået og vi står klar til materieltransporten med No3s gamle kedel

Tagrenden sættes op på ny - nu med flere rendejern end før


For at komme i gang med en af årets opgaver, så var det nødvendigt først at rangere en hel masse. Men inden da, så skulle den gamle kedel fra No3 bringes til opbevaring på Brandhøj. Carsten, Kjeld og jeg fik derfor koblet kedlen, der stod på deplorider og klar med det nye afstandsjern, der blev monteret på sidste arbejdsdag i 2017. Derefter gik turen i adstadigt tempo til Brh, hvor vi mødte den flittige baneafdeling. De gav en hånd med rangeringen, og så gik turen hjemad igen. Her var Bo ved at slå gevind på akslen til E28, så nu mangler der snart kun notgang på akslerne.

Efter en god frokost i varmen, skulle vi have Superfos-lokomotivet ud fra sin plads næsten inderst i museumshallen. Bafd havde jo løftet lokomotivet op på deplorider forleden, så det gik rimelig nemt. Dog skulle D5 rangeres i sidesporet med stropper, da 785 mm sporet ikke kører længere… Efter en del rangering med M30, så fik T1 lov til selv at køre ind på plads. Så fik vi kørt Superfos-lokomotivet ned til værkstedet, hvor en afrensning med kost og trykluft straks gik i gang. Man må jo udnytte, når der er lyst og vejret er godt til udendørs arbejde. Så nu kan vi se nærmere på opgavens omfang og beslutte hvad der skal gøres for at gøre lokomotivet udstillingsklart.
En fin lørdag med fire mand på Gården og fire på banen

D5 trækkes ud i sidesporet - der også har 785 mm sporvidde - ved hjælp af en lang strop


Så er Superfosén ude i dagslys

T1 får selv lov til at køre på plads. Startede ret let.

Førerhuset blæses rent med trykluft

Har vi allerede fyret op? Nej, det er kedelrørene, der blæses fri for slagger

Kjeld tager et rør ad gangen...


torsdag den 18. januar 2018

Torsdagsbilledet #145

Samme dag som Rejsegildet 13/5 og 25/5- 1979 blev der arbejdet videre med sporet mod Sølund. Målet er vel stadig at nå dertil til september?! Spændingen stiger! Når de det? De har travlt!

Sporet når her rundt hjørnet, lige før krydsning med den sti, som findes i dag
I baggrunden arbejdes der stadig med grusudvinding i Poulsens grusgrav

 
Morten og Hans-Henrik får samlet endnu en stump spor 25/5-79

Arbejdet på den lille remise skrider fremad efter rejsegildet (25/5-79)

mandag den 15. januar 2018

Nyt fra maskinafdelingen #02-18 15/01 - maskinafdelingsmøde


T1 kører her til lokomotivparaden

- ligeså gør M4 med den fine Bur-Wain motor

No 3. har fået helt ny kedel monteret.
I 2017 blev disse tre enheder klarmeldt til driften efter omfattende istandsættelsesarbejder.
De kørte til jubilæet, men restarbejder er efterfølgende udført. Dog er der gemt lidt småting til 2018.
Resten af 2017 har E28 og M23 været blandt de største opgaver i maskinafdelingen.


Årets ”lovpligtige” møde i maskinafdelingen blev afholdt denne aften. På mødet gennemgås arbejdsplanen for 2017 og arbejdsplanen for 2018 besluttes, så den kan vedtages på årets generalforsamling den 3. marts. Arbejdsplanen er inddelt i en tretrinsraket, hvor trin 1 er de enheder og opgaver, som enten er i gang eller bliver de næste i rækken, når en opgave er afsluttet. På den måde, så er det en fælles beslutning, hvad der skal istandsættes. Det næste bliver så, hvem der har mod på at beskrive og udføre opgaven. Trin 2 er opgaver, som kan iværksættes, hvis der ikke er passende opgaver i trin 1 og trin 3 er drømme- og visionstrinnet.

Vi havde et godt møde med 13 fremmødte og vi fik gennemgået og evalueret det forgangne år og tilføjet et par nye enheder og opgaver til det nye år. Hvilke må man vente med at høre til GF18.

Desuden blev der valgt nye ansvarlige for vognene, de små og de store lokomotiver.

Så nu er det bare at komme i gang med de mange opgaver og så er det jo herligt at så mange nye folk har meldt sig som aktive i afdelingen. Så skal vi nok få udført en masse godt arbejde i 2018!