Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 1. april 2024

Nyt fra Bafd. 01-04-2024

Det var en tåget 2. påskedag og pænt fremmøde på Hedehusgården alligevel. Fra starten delte baneafdelingen sig i to hold. Peter og Søren tog M 30 og gravemaskinevognen og kørte til Brandhøj efter dele til spor- og perronarbejder, mens resten af holdet bestående af Børge, Claus N, Lars, Kenneth og Steffen tog fat på finafsætning af strækningen ned ad rampen.

Nogle af de sidste meter stoppes med vores gamle DDR-maskine af typen KSM-1. Vi har fået doneret en splinterny selvkørende ROMITAMP 2.0 i 700 mm. sporvidde. Mere om det længere nede på siden, selvom du sikkert ikke kan vente...

Strækningen ned ad rampen løftede vi først efter de afsatte mål og siden justeredes i højden mellem skinnestødene med mirer. Vi kunne ikke finde vores normale mirersæt, så vi tog vores museale sæt fra Sakskøbing Sukkerfabrik i brug. Efter en lille tilpasning fungerede de godt dagen igennem. Til gengæld for dagens indsats er de nu hjemtaget til filialværksted for nænsom renovering.

Dagens arbejdstog er oprangeret i spor 1 og aftaler om kørsel og arbejdsområder etableres.

Den lokale menighed fra Ansgar Kirken var på sporet af Gud i form af en vandrende gudstjeneste i Hedeland. Områdets rummelighed og anvendelse overrasker til stadighed.

Sporet løftes først med donkrafte i skinnestøddene. 

Med Søren og Peter tilbage fra Brandhøj var det tid til frokost. Derefter blev motorerne på stoppemaskinen startet og stopningen af det løftede spor påbegyndtes. Undervejs supplerede vi ballasten, hvor det behøvedes og relativt hurtigt var vi nede i bunden af rampen. Vi genløftede tre-fire steder, hvor der var opstået små 'lunker', og herefter kørte vi stoppemaskinen tilbage på Hedehusgården. Mens vi afsluttede ballastfordeling og fejning af sporet, blev skinner og perrondele læsset af de rette steder, hvorefter vi tog fat på afretning af dæmningens sider. Som 'topdressing' anvendte vi fint sand, der fordeltes hvor vi manglede fyld og i et tyndt lag så langt det rakte. 

Mirersættet fra Sakskøbing har næppe været i brug siden sommeren 1965, og fik repremiere 59 år senere. Foto: Lars L.

Lars og Kenneth supplerer dæmningsside på rampen.

Hjemkørsel med arbejdstoget fra dagens hovedopgave. Det ser helt nydeligt ud.

Strækningen afventer nu Trafikstyrelsens godkendelse, inden den kan tages i brug til persontrafik. Et så stort løft er kategoriseret som en væsentlig ændring i vores infrastruktur. Vi regner dog ikke med udfordringer, idet første etape af løftet for tre år siden blev godkendt uden bemærkninger. 

Vi sluttede af med lettere oprydning og fejning i museumshallen. Og til dig, som håbede på ny stoppemaskine, må vi bedrøve med, at det jo er 1. april. Den nye stoppemaskine er derfor fri fantasi! Det er imidlertid ikke fri fantasi, at vi mødes igen til banearbejde på lørdag. På programmet står bl.a. svelleudveksling i et par sporskifter. 

søndag den 31. marts 2024

Nyt fra Bafd. 30-03-2024

 Lørdag havde et lille, men effektivt hold sat hinanden stævne, og da hverken banechef eller formand skulle deltage var vi allerede klar til dagens dont kl. 9.30. Steen, Børge, Claus, Lars og Peter udgjorde dagens morgenfriske hold

Vi havde lovet maskinafdelingen at hjælpe til med lidt udgravning til udvidelsen af værkstedet, så derfor måtte vi lige vente på, at kaffen var drukket. Hurtigt fik ”Takeuchi Claus” fyldt nogle tipvogne og efter to timers koncentreret indsats blev arbejdet afsluttet.

Alle står og kigger, men der er jo kun én, der kan fylde tipvogne….. (PH)

”Mr. Takeuchi himself” får hurtigt læsset stammen med jord. (SLA)

Frokosten blev holdt i opholdslokalet på gården, da dagens eneste byge lige skulle passere. Efter de obligatoriske 29 minutter (og de fik ikke mere) fortsatte arbejdet i vognhallen, hvor spor 22 blev justeret i højden, og da stoppemaskinen stod kampklar blev sporet ligeledes understoppet.

Det gik der lige et par timer med, men da arbejdsglæden og ikke mindst moralen fortsat var høj, blev Storebæltsvognene tømt for de henlagte materialer, så minigraveren ”igen kunne komme hjem” på sin vante plads.

Understopning af spor 22 udføres med kirurgisk præcision. (SLA)

Det færdige resultat. M 23 er kommet på plads og storebæltsvognene tømt for materialer. (PH).

Kl. 18.30 sagde vi på gensyn 2. påske dag, hvor vi endnu engang sætter hinanden stævne. Her deler vi os til en start i to hold:

Brdr. Hein tager M 30 og Storebæltsvogn en tur på Brandhøj, hvor der skal findes skinner til Mexicanergraven og resten tager en tur på rampen og begynder efterjustering af denne. 

Efter frokost er minigraveren retur på rampen, som skal rettes af, så den ser færdig ud.

Til de interesserede påbegynder vi oprangeringen af diverse tog fra kl. 9.30.

//Peter.