Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 11. november 2017

Nyt fra Bafd 10-11-2017

Svelleudskiftningskampagnen fortsætter. Et hold på fem mand drog til Flintebjerg trinbræt, hvor vi skulle arbejde videre på strækningen, som vi begyndte på 30. september.
Dagens arbejdshold er ankommet til arbejdsstedet nord for Flintebjerg trinbræt. Lars, Finn og Ole fjerner lasker, mens Steffen mærker nye sveller op med boreskabelonen. Solen skinnede og kvæget græssede fredeligt på sletten. En flot novemberdag.
Efter spigerne er trukket op, løftes skinnerne til siden. Da sporet ligger lavt her, kan vi ikke trække svellerne sideværts ud med gravemaskinen. Svellerne må derfor løftes ud efter skinnerne er fjernet.

Finn og Steffen renser hullerne fra de gamle sveller, inden de nye sveller lægges på plads. Til højre tager Ole og Lars gamle sveller op.

Steffen banker spirg i.
To rammer nåede arbejdsholdet at udskifte sveller i. Efter samling blev sporet sidetrukket og er nu igen farbart med nedsat hastighed.

Efter ankomst til Hedehusgård målte arbejdsholdet op til det ændrede sporforløb til den lille remise. Her er det planen at fjerne skiftet i hovedsporet til remisen og erstatte det med et skifte i sporet til drejeskiven. Det krævede lidt eksperimenter med vinkler, tommestokke og snor. Den fremtidige løsning bliver langt bedre end det sporforløb vi nu har levet med i mange år.

torsdag den 9. november 2017

Torsdagsbilledet #136

Vi afbryder lige udsendelsen fra Hjarnes mapper og bringer dette foto, som vi lige har modtaget direkte fra Frankfurter Feldbahnmuseum. Det er et helt flot og færdigt Oberursel-lokomotiv, der skal være midtpunktet i en udstilling om "Skabelsen af motorlokomotivet" maj næste år.

Det er en helt utrolig krævende og speciel restaureringsopgave de har udført hos FFM- Sikke et flot resultat!

Et "før"-billede af Oberurselen

Udo, der iøvrigt deltog i vores 40 års jubilæum skriver:
Hallo Leif,
anbei ein aktuelles Foto der Oberursel bei einem der ersten Betriebstage im Frankfurter Feldbahnmuseum.
Am 12. und 13. Mai 2018 wird die Lok sicherlich beim Feldbahnfest mit dem Thema „Entstehung der Motorlokomotiven“ im Vordergrund stehen.

Viele Grüße vom Frankfurter Feldbahnmuseum, Udo

Historien om lokomotivet har været bragt tidligere og kan ses på disse links:

mandag den 6. november 2017

Nyt fra maskinafdelingen #42-17  6/11:


Lars O. er "dræsinefører" - beklager i øvrigt linsestøvfnug


Aftenens første ”opgave” blev at hilse på Bruno, der også gerne vil være aktiv ved banen – men nok mest i Trafikafdelingen. Det er der også fint plads til! Bagefter drog vi en større flok ud i vognhallen for at køre dræsinen ned til snedkerværkstedet, hvor trædækket skal gennemgå en hovedreparation. Trods mørket gik transporten fint og vi valgte den korte vej ned af slisken, der passende har 700 mm ”sporvidde” og med et hold bremsere og et reb, foregik det stille og roligt.


Hans fik samlet regulatorstyringen til E28, skåret diverse gevind op og samlet fodkontakten igen.

Bjarne, Jan og Per gik i gang med ombygningen af forvarmerstyringen på M25 og julekæden er også monteret. Kjeld, Lars O. og jeg fortsatte arbejdet med at reparere betongulvet, så det bliver behageligt at køre på med palleløfterne. Der mangler dog en stump mere. Gert kom forbi og frostsikrede vandbehandlingsanlægget, nu der er lovet frost de kommende dage og Niels fortsatte med udforskning af drejebænken og fik slået endnu et gevind. 10 medlemmer sås på Gården denne kolde aften.

Så er dræsinen på plads i snedkerværkstedet og klar til reparation

Niels betragter det nyslåede gevind

Hans samler flere E28-dele

Test af varmestyringen i M25

Kjeld og Lars finpudser det nystøbte gulv

En færdigsamlet regulator og fodpedal til E28

søndag den 5. november 2017

Nyt fra Bafd 4-11-2017

Selvom den yderste del af banen fra Rubjerg til Fem Ege er anlagt for mindre end 20 år siden, så er der efterhånden ved at være et behov for at udveksle enkelte sveller. Vi brugte lørdagen til dette, og kørte fra Hedehusgaarden med M30 med banevognen og Storebæltsvognen på slæb. På Brandhøj hentede vi kompressorvognen, og kørte mod syd hvor først Peter og derefter Lars stødte til.

M30 klar til afgang fra Brandhøj st. (KHA)
Svelleudvekslingen startede på Fem Ege og i løbet af dagen fik vi arbejdet os op til overkørslen ved Stærkendevejen. Efter en opstart med enkelte manuelle udvekslinger fik hele holdet konstateret hvorfor vi anskaffede minigravemaskinen, så i løbet af dagen fik vi udviklet en teknik til at udveksle svellerne på en effektiv måde. I alt nåede vi 15 stk, hvilket skal ses i lyset af, at de lå enkeltvis på strækningen.

De første sveller på Fem Ege drillede lidt, da mange rødder
var groet ind i dem (KHA) 
På strækningen brugte vi de nye sveller til at skubbe
de gamle sveller ud med (KHA)Dagens sidste sveller udveksles ved Stærkendevejen (LLZ)
Den allersidste svelle måtte udveksles manuelt, da vi ellers blokerede vejen.
Den nye svelle bruges til at banke den gamle ud med (KHA)

På vej hjem fik vi holdt kaffepause ved Lergraven og nød den Brunsviger, som Peter havde bagt tidligere på formiddagen.

Steffen

Hedelands udviklingsplan for 2017-2030 er nu tilgængelig!


HVB nævnes blandt andet på Udviklingsplanens side 32...  

Der har i de sidste par år været et spændende arbejde i gang med fremtidsplaner for Hedeland.
Både kommuner, brugere og borgere har medvirket i arbejdet med planerne, så alle har fået mulighed for at komme med deres ideer og bekymringer. Vi har også deltaget i arbejdet og det er derfor spændende læsning, hvad der er kommet ud af arbejdet:

Udviklingsplanen for Hedeland er nu tilgængelig og kan nærstuderes på:
I forhold til vores bane indeholder den nogle ganske interessante elementer:

·         Banens betydning for tilgængeligheden af Hedelands anerkendes

·         Banens ”trinbrædter” ønskes opgraderet, så de kan bruges til at åbne op til Hedeland, herunder informere om Hedeland og binde stisystemer sammen. 

·         Hedehusgården bliver et af 5 indgangsportaler til Hedeland.


At vores primære målgruppe så bliver udpeget til at være Politikken og Information læsende børnefamilier, er så en anden sag, vi må tage med :-) Trods dette er der mange spændende ideer som givetvis vil forøge trafikken, herunder et oplevelsescenter ved Lergraven, en udvidelse af naturlegepladsen samt svævebaner mv. ved Skibakken. En spændende fremtid at gå i møde.

 God læselyst

Steffen (red. af Leif)