Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 26. marts 2020

Torsdagsbilledet #221

23. maj 1987 blev det fejret at HVB fyldte 10 år. Det foregik med 3 tog i drift, fotokørsel og en masse inviterede. Der var vist til dato aldrig set noget lignende på HVB. Siden har vi fejret flere jubilæer, indviet nye strækninger og afholdt Feldbahntreff.
Togmøde på Sølund Station. Roetoget fremført af M 25 er netop ankommet i spor 1. Hans-Henrik er lokofører og Poul Berrild medhjælper. I 1684 ses i hvert fald Steffen Lyngesen og Claus Nielsen - bag det yngre medlem (Lars P.) er det Carsten Hansen. I spor 2 holder M 23  Foto: Nils Bloch, 1987.

søndag den 22. marts 2020

Nyt fra Bafd 21-03-2020

Vores store svelleudskiftningsprojekt med støtte fra veterantogspuljen er afsluttet, men der er stadig behov for løbende vedligeholdelse af sporet. I dag skiftede et mindre hold svellerne i det nordlige skifte på Brandhøj station. Vejret var det smukkeste forårsvejr med blå himmel og klar sol.

Situationen omkring coronasmitten udvikler sig stadig. I Damp'a havde banechefen fredag gennemført en grundig rengøring, men vi sidder ikke og hænger indendørs mere end højest nødvendigt. Vi søger udendørs hurtigst muligt og holder god afstand.
Ankommet til nordlige skifte på Brandhøj Station. De nye sporskiftesveller læsses af.
I løbet af kort tid havde arbejdsholdet trukket spigrene op og fjernet glideplader. Gravemaskinen trak de gamler sveller ud, og inden frokost var alle de nye sveller ilagt. Vi sørgede for at grave godt ud, hvor de nye sveller skulle placeres, da skiftet har haft et uhensigtsmæssigt højdepunkt under tungeroden.
Mens Lars trækker sveller ud med maskinen, var tempo og energi i dag så overvældende, at svellerne blev lagt i med håndkraft.
Med de skærpede regler for samvær fra myndighederne sørgede vi for større afstand mellem os til frokost og kaffepause. Steffen havde tommestokken fremme for at sikre min. 2 meter afstand. Skiftedelene, der ses på græsarealet, er hentet frem til det nye skifte til den lille remise på Hedehusgården. Foto: Steen Larsen.
Efter frokost fortsatte arbejdet med uformindsket styrke. M 40 og energivogn blev hentet i opbevaringshallen, spormålene kom på og spigringen begyndte. Den ene tungerodsplade var nittet sammen og krævede udsparing med stemmejern i svellens overside. Alle glideplader blev grundigt renset og efterset inden indbygning og en enkelt plade svejset for at udbedre begyndende revnedannelse. Et par rørstykker blev udskiftet med nye. Undervejs blev der også tid til lidt beskæring. Efter skiftet var samlet, monterede vi trækbuk og jævnede ballast. Oprydningen blev hurtigt klaret og M 40 med vogn rangeret på plads.
Kenneth udfører udsparing til tungerodsplade. I baggrunden er Steffen gået i gang med spigringen.


Lars sætter spigr på plads i det nyborede hul, mens Claus venter med tryklufthammeren. Vi er nået ned i tungepartiet og inden længe er spigringen afsluttet. Foto: Kenneth Andersen.
Arbejdet er ved at være slut. Kenneth er i gang med oprydningen, Lars og Steen afslutter montering af skiftebukken, mens Steffen udfører dokumentation.