Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 10. august 2019

Årets Grillaften 10. august 2019


Kaffetoget vender på Fem Ege og sætter kursen mod Lergraven

En af foreningens vigtigste medlemsarrangementer er den årligt tilbagevendende Grill-aften, som har været bygget over samme skabelon i mange år. I år faldt datoen lørdag den 10. august og med en stille bøn til vejrguderne om godt vejr! Dagen startede med at en udvalgt skare begynder forberedelserne med indkøb og opsætning af borde og stole. Efterhånden dukker flere og flere aktive op og giver en hånd med. I alt ca. 40 deltagere. I år gentog vi succesen fra sidste år, hvor arrangementet blev rykket ud i den store vognhal i stedet for værkstedet. Det giver et par fordele – der er bedre plads, der er flotte lokomotiver at se på og værkstedet kan fortsætte arbejdet uden at bruge tid på den store oprydning… Når klokken når omkring 15, så er det tid for kaffetoget at fløjte afgang. Denne dag blev fløjtet dog udsat lidt, for der var ikke brygget nok kaffe… Men da de sidste kander var bragt ombord til det tålmodigt, ventede rejseselskab, blev der fløjtet afgang med No3 som trækkraft. Turen gik i fint vejr ud til Fem Ege, hvor vi hurtigt kørte om og returnerede til Duskely – trinbrættet der primært anvendes denne dag… Her blev selskabet, samt kafe og kager sat af og hurtigt blev området ved Lergraven indtaget, kagerne stillet til skue og kaffen hældt op. Vi blev forkælet med mindst fire flotte, hjemmebagte kager og der blev smagt og smasket. Snakken gik livligt og alle så ud til at hygge sig. En lille sluttet flok begav sig op på bakken, hvor det nye monument blev rejst i forrige uge i forbindelse med Borderland Eventet. Det tager sig imponerende ud og vi må håbe at det kan stå længe og skue ud over Hedeland. Truende skyer trak op og folk returnerede til toget, som begav sig retur mod Hedehusgården. Kort efter afgang, så styrtede regnen ned og paraplyerne kom frem. Godt at sidde under tag! Inden vi var nået til Gården, så var regnen stoppet og solen tittede frem igen. Vi kunne derfor komme rimelig tørre over til vognhallen og grillen blev tændt op udenfor portene. Kort efter duftede der godt af de stegte bøffer, så formanden kunne snart kalde til bords.
Der blev spist, drukket, snakket og leget lige indtil det var tid til Aftentoget med afgang kl. 21.30. Trækkraften og personalet var imens blevet udskiftet, så det var M25 der fik os kørt ud i mørket. Vi vendte på Rubjerg St. og gjorde på vejen hjem holdt på Brandhøj St. for at besigtige den nye generator som vi har fået doneret. Alle virkede imponerede over dette nye, gamle vidunder som kan komme baneafdelingen til god gavn. (Se mere på blogindlægget 8/8) Da vi kom retur, så gennemførtes en effektiv oprydning i vognhallen, så vognstammen kunne komme på plads og vi kunne sige tak for en hyggelig aften.


Kaffe og gode kager giver krummer om munden :-)

Hedelands nye vartegn Tokamak, inspireret af russisk fusionsreaktordesign og bygget på Borderland Eventet.

Turen går mod Hedehusgården. Foran skorstenen ses vartegnet oppe på toppen af bakken. Skyerne truer med vand!

De sidste forberedelser inden vi kan sætte os til bords og spise de lækre grillede bøffer

Aftenen afsluttes med en hyggelig tur med "Nattoget"Se flere billeder her!torsdag den 8. august 2019

Nyt fra Bafd- torsdagsudgaven 8-8-2019

Gennem mange år har det været en ønske fra Baneafdelingen at råde over et dieselgeneratoranlæg, der kan levere 400 V, 3 faser. Banedanmark har en del af disse anlæg stående ved deres sikringshytter som nødstrømsforsyning, og i forbindelse med ombygning af disse til batteri back-up bliver de oprindelige dieselgeneratorer nedtaget. Vi fik således tilbuddet om at overtage et af disse anlæg mod at fjerne det fra dets hidtidige placering i en bygning på en sjællandsk station.

Medbringende en større mængde af værktøj mødte Kenneth A og jeg op på stationen, hvor Kenneth P allerede havde skaffet os adgang til rummet hvori nødstrømsanlægget var placeret. Vi fik frigjort det fra boltene, der holdt det fast på soklen, fra udstødningsrør samt køleluftkanaler. Herefter blev det bakset sidelæns ud på en pallevogn og via nogle mellemløft gennem en dør inkl. en høj dørtærskel. Døren var forinden demonteret, for ellers kunne anlægget ikke passere ud gennem denne.

Herfra blev det bakset op på en trailer via ramper, transporteret til Hedehusene og aflæsset med en pallestabler.

Nødstrømsanlægget er bakset ud gennem døren i baggrunden
og skal nu "bare lige" læsses på en trailer.
Selve anlægget er bygget af Pedershaab i 1977 med en 3 cylindret Lister motor, yder 14,5 kVA og vejer skønsmæssigt 500-600 kg. Der skal laves en mindre ombygning af el-installationen, men bortset fra dette forventer vi, at det kan starte uden problemer.

Steffen

Torsdagsbilledet #213

Vores smukke motorvogn D13 er ved at få sig en lillesøster ovre på Brandhøjbanen!
Ved Brandhøjbanens 35 års jubilæum den 27. juli fik de to lov at hilse på hinanden! Det bliver en virkelig flot model - der resterer blot lidt køleribber på motorhjælmen, vinduer, rød maling og sårn…

Benyt lejligheden til at se Brandhøjbanens nye, flotte hjemmeside her >

D13 i to størrelser (Fotograf: Carsten Hansen)


mandag den 5. august 2019

Nyt fra maskinafdelingen #28-19 05/08:

Sidste bane tagpap er lagt op på taget. Snart er det klart!

Et lille, men flittigt lørdagshold fik tømt de to helt fyldte vogne med Borderland-træ, savet det op og stavlet flot i brændeskuret, så det er klar til at blive brugt til god optænding i damplokomotivet.

De to vogne var derfor klar til brug i søndagens trafik og der blev heldigvis godt brug for dem, eftersom det blev sæsonens hidtil travleste dag. Jeg har fået to fine fotos af en glad togfører – nu med fin uniform 😉

Mandagens fremmødte kunne derfor koncentrere sig om C523; Carsten og Kjeld fik lagt den sidste bane tagpap på og afsluttet kanterne. Taget er dermed færdigt. Erik fik tilpasset og lagt staver på endnu en bænk. Der resterer således kun et sæt, samt topbrædder – og lidt finish. Jeg fik malet alle udvendige vognsider og færdiggjort sort på bogierne. Alt dette foregik i en koreograferet ballet – uden at vi gik i vejen for hinanden. Projektet nærmer sig en afslutning, men på lørdag nås ikke så meget. Der skal vi have vores årlige Grill-aften. De aktive skal snart se at få meldt sig til!

Vi var seks mand på Gården denne aften.Der bliver givet gode råd om montagen af en sædeliste, som ikke helt vil passe ind i rammen

en lille las til endestykket skal udskæres

Kjeld - tag et tagfoto af togtag...

Der arbejdes både oppe og nede på C523

Når siderne er malet, mangler kun håndlister og endegavle en omgang.Den sidste bænk, der skal samles...


Bruno og Peter på de fyldte tog 4. august

Peter - nu i fin, blå uniform