Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 2. juni 2012

Nyt fra Bafd 2-6-2012


Lørdag fortsatte vi efterspændingen af laskebolte, og fik spændt de releativt få løse bolte mellem Hedehusgården og Brandhøj. Derefter valgte vi at blive på Brandhøj, da juni måned netop havde sat ind med nogle heftige regnbyer, og det så var rart at kunne lave noget indendørs under bygerne.

Vi fik arbejdet lidt videre på et af sporskifterne foran vognhallen og fik desuden rettet og repareret trækstangen til et andet sporskifte. Vores værkstedsvogn blev forsynet med en fatsmonteret udendørs skruestik, som allerede blev taget i brug under arbejdet med trækstangen, da den var for uhåndterlig inderdørs i vognen.

I vognhallen fik vi genmonteret tanken på elgeneratoren og afprøvet denne. Udstødningen blev også ført ud gennem ydervæggen i stedet for ud i selve hallen. Endelig blev den resterende del af pallereolerne boltet fast til gulvet, så de ikke vælter ved evt. påkørsel.

Næste lørdag arbejdes der enten videre med sporskifterne på Brandhøj eller med afprøvning af slagleklipperen, hvis den når at blive klar inden da.

Steffen

Der er stillet pallereoler op langs med den ene langsside i vognhallen.
 Ialt er der plads til mere end 100 paller.


Lidt besværlige arbejdsforhold.

mandag den 28. maj 2012

Nyt fra maskinafdelingen #21-12 28/5:


Før...Netop 2. pinse-man-dag er der nærmest tradition for at der ikke er gang i Mafd., da folk enten har været i tjeneste med dagens plantog eller har været på besøg på Veterantræffet i Græsted. Jeg havde dog ikke været en af disse steder, men i stedet hos min fætter, der som gartner er leveringsdygtig i udplantningsplanter. Maskinafd. blev derfor for en stund Gartnerafd. og vores tipvogn fra Ivigtut fik en omgang havepleje. Helt alene forblev jeg nu ikke, idet flere flinke medlemmer kom forbi og underholdt undervejs. Senere fik jeg malet ”Olsen-sort” på de to afrensede hjulsæt fra skydebroen.

Vi var 1 medlem på værkstedet denne aften…

Posted by Picasa

Efter...Skydebro-hjulsæt malet med Olsen-sort