Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 14. februar 2009

Lørdagsnyt fra Lars

14/02: Lars: Som lovet et lille bidrag.


Lørdag fortsattes hjuler'iet, ligesom også Bo fik sørget for at akseldrejningen kom godt i gang.

Mandag foregik primært ude hos Klingenberg, med afmontering af dennes Fordson-traktormotor, til brug for D13.

Hoveddiciplin herfor var, udover opstart og kørsel over til han's værksted hermed, alle motor-kabelforbindelsers afmontering etc.

- at den blev stablet op, hvorefter vanger skulle frigøres fra forbro, således denne kunne trækkes af, hvorved man nu kan komme til at afmontere selve motoren, fra gearkassen. Motor skulle efter sigende køre godt, så det tegner ganske lovende:-)

(Hyggeligt arbejde, - især for undertegnede, der ikke har rodet med landbrugsmaskiner i snart mange år.)

Mandag aften på Hhg fik jeg god hjælp af Kenneth, med fremstilling af ny flangelærer, der - som de ses, naturligvis måtte afprøves;-)

Vi ses! Hilsen Lars ( -der drejer videre sidst på ugen:)

mandag den 9. februar 2009

Nyt fra maskinafdelingen #07-09 09/02

D13 ligner nu endnu mere brugbart jernbanemateriel, idet Per og jeg, sammen med Simon fik monteret alle pufferne, der blev forspændt mod volutfjedrene ved brug af et ”påtrykker”-værktøj fremstillet af gevindstænger og banerømmer-dele. Jan måtte dog omgøre et enkelt af de individuelt tilpassede afstandsstykker af træ for at pufferstokken kunne glide på plads. Vi fik også rettet en bøjet pufferstok op i pressen. Det næste vi skal i gang med, er at rense og tilpasse forstærkningerne til rammen og banerømmerne, samt samle bremsedelene. Carsten havde i løbet af dagen drejet nye, bredere bøsninger til bremsehængerne for at mindske sløret på bremseklodserne. Sammen med Mogens har han også opmålt og svejset forstærkningsplade til slagleklipperen, så den snart kan komme i drift. Lars og Kenneth fik beregnet teoretisk og i praksis afprøvet, hvordan og i hvilket vinkel hjulene skal angribes for at få den mest rationelle arbejdsgang og mest rigtige resultat. Der ligger nu 7 halvt forarbejde hjul ved drejebænken! Villi og jeg fik savet et par stykker jern til vores standard radio-montageskinne, som Villi videreforarbejdede. Vi var 8 medlemmer til at bringe projekterne videre denne aften.