Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 12. november 2011

Nyt fra Bafd 12. november


Lørdag fortsatte vi arbejdet på Brandhøj med at afforskalle fra onsdagens støbning. Belært af forrige støbning var der denne gang blevet lagt grus ud i sporrillen inden betongulvet blev støbt. Dette tiltag og en til lejligheden indlånt borehammer gjorde hovedparten af arbejdet med at rense hærdnet beton ud af sporrillen til en ganske overkommelige opgave.

Ved middagstid havde Finn arrangeret røde pølser til de fremmødte og  resten af dagen gik med oprydning efter støbearbejdet samt udlægning af ballast i forbindelsessporet til hallen, så det kan blive understoppet, og dermed ikke tager skade når vi begynder at flytte tungere materiel ned i hallen.

Steffen
Oprensning af beton i sporrille

Pølsegilde i efterårssolen


75 m sporplads klar til brug

onsdag den 9. november 2011

Støbning, 2' del af vognhal


Dagen startede ud kl. 8, med et taltstærkt hold på 7 mand.


Betonnen ankom lidt over kl.9,

og 2' del af støbning blev denne gang ligeledes gennemført af 2 omgange, med anvendelse af godt 11'5 m3 beton.


Kl 13 var status som af billederne fremgående.Det viste sig at være en stor fordel med udlægning af grus, i rille for spor - idet beton denne gang let kunne støbes helt op, til skinneoverkant - uden bekymring for den ellers efterfølgende besværlige og især tidskrævende oprensning heraf.

Vi ser således meget frem til det færdige resultat på lørdag efter afforskalning:-)


(Pga. travlhed under opgaven, nåedes kun optagelsen af disse 5 billeder,

- heraf også af "gods fra Gedser";-)


LLZ

tirsdag den 8. november 2011

Møde i Tafd afholdt 8/11

Tirsdag aften kl. 19 mødtes vi foran Hedehuset , men som sidste år måtte vi forlægge mødet til Gården grundet adgangsproblemer. Efter disse og andre startvanskeligheder fik Trafikchefen mødet afviklet i god ro og orden. Priser og tider bliver som sidste år.

Et vigtigt punkt på dagsordenen, udover gennemgang af sommerens tal og planen for afviklingens af årets juletog, var gennemgangen af de nye tiltag fra TS. Dette blev omhyggelig gennemgået af Carsten, der er med i arbejdsgruppen. Vi var 13 fremmødte medlemmer

mandag den 7. november 2011

Nyt fra maskinafdelingen #38-11 07/11:

          "hjul" til sneplovenSnenæse i vores profil

Carsten havde i lørdags afskåret det ”overflødige” materiale på snenæsen fra et normalsporet lokomotiv, således at størrelsen passer bedre til profilet på vores bane. Den er nu under ombygning til brug for vores sneberedskab. Svend har afdrejet aksel og løberuller, som Mogens og Carsten så flammeskar dæksler til. Der blev samtidig udført design af ophæng for montage på M23. Per og jeg fortsatte med fremstillingen af en teknikboks til slagleklipperens elektriske system.