Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 28. august 2010

Bafd lørdag 21 og 28. august


De sidste to lørdage er der blevet arbejdet med det andet sporskifte foran vognhallen på Brandhøj. Sporskiftet nærmer sig færdiggørelsen, og vi skal derfor snart i gang med det tredje, som vil give adgang til selve hallen. I lørdags fik vi også hentet yderligere en stak paller, som skal bruges til oplagring af spor dele og øvrige reserve dele i vognhallen.


Claus har leveret et par billeder fra sidste lørdag.

onsdag den 25. august 2010

Opgaver ved vognhallen!

Kære medlemmer

På opfordring fra bestyrelsen vil jeg skrive lidt om de videre planer for arbejdet med vognhallen på Brandhøj.

Lørdag d. 21/8 fortsatte vi med sporlægningen foran hallen, hvilket vi også vil gøre de kommende par måneder. Der skal bygges 2 sporskifter og noget spor inden vi som det første kan få lagt to spor ind i hallen. Det vestligste af disse spor skal herefter nedstøbes i et betongulv på ca. 150 m2, hvorimod det andet bygges med træsveller på ganske traditionel vis.

Støbearbejdet skulle gerne overstås inden vinter, således at vi kan få noget materiel under tag. Herefter skal der opsættes pallereoler langs vestsiden. Selve pallereolerne har vi erhvervet i løbet af sommeren, og de ligger allerede nu i vognhallen.

I forbindelse med støbningen af gulvet skal der også støbes et klaplag langs kanten af udgravningen til skydebrogruben. På dette klaplag opstilles fundablokke, som derpå udstøbes. Sideløbende med dette vil de resterende to sporskifter blive bygget foran vognhallen, og de sidste 2 spor, som går ind i hallen. De resterende spor, som kun har forbindelse til skydebroen, etableres, når fundablokkene er udstøbt.

Der er således en mængde opgaver, som kan løses af andre end baneafdelingens faste stab, og dermed bidrage til at vi får fuld nytte af hallen på et tidligere tidspunkt. Disse opgaver er bl.a.:

- Skæring af jern, som skal bruges som stålsveller under det vestligste spor

- Adskillelse af sporskifter, i alt 3 stk

- Ombygning af skydebro efter foreliggende tegninger

- Indkøb og montage af stålinddækninger ved døre

- Færdiggørelse af elinstallation/tavle.

- Støbning af gulv og skydebrogrube


Herudover ligger der selvfølgelig en større opgave i flytning af materiel og oplagring på lagerreol, når vi er klar til dette.

Hvis nogle af medlemmerne kan stille arbejdshold, som kan løse nogle af disse opgaver, vil jeg meget gerne høre om dette og hjælpe dem på vej.

Mange hilsner
Steffen

mandag den 23. august 2010

Nyt fra maskinafdelingen #34-10 23/8:

I lørdags blev tagbuerne monteret på C210 og så var der fin plads til at male tagbrædderne hvidt 1. gang. Christian, Kenneth P. og jeg fik dem alle malet og derefter fik vi gået buerne efter med en lille fejlfindingspensel. På D13 fik Bjarne, Sven Erik og Per fastspændt den forstærkende bolt. Det drillede vist lidt med at fange et hul… Jeg fik også malet endnu et hjulsæt til Da7. Vi fik også sludret lidt, den lille flok på 6 fremmødte. Lars er efter sigende draget på ekspedition til et par danske veteranbaner på sin ferie. Glæder os til at høre mere!
Kenneth P. har fundet disse fine klip på nettet fra Bad Orb - Wächtersbacher Kleinbahn, del1 , Bad Orb - Wächtersbacher Kleinbahn , del 2  I denne kan man 1:36 henne se et lækkert måltid mad blive taget ud af røgkammeret - en ide til spisning efter endt tjeneste?