Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 6. februar 2016

Ny fra Bafd 6-2-2016

Afdelingsmøderne i Baneafdelingen og Bygningsafdelingen blev afholdt lørdag formiddag med ca.  12 deltagere. Arbejdsprogrammet og etapeplanerne blev gennemgået og justeret, og de er nu klar til endelig godkendelse på generalforsamlingen i marts.

Da møderne var afsluttet begyndte vi på svelleudveksling i spor 3 på Hedehusgården. Sporet blev bygget i 1985 og da svellerne allerede dengang ikke var 1. klasses kvalitet, var de efterhånden tjenelige til udskiftning. Der blev arbejdet koncentreret på opgaven og inden dagen var omme havde vi udvekslet 62 sveller. En virkelig flot start på sporarbejdet i 2016.

Ole har leveret dagens billeder.

Steffen
Spigrene løsnes i spor 3.

De nye sveller er lagt  i og der spigres.

Lars og Kenneth trækker de gamle sveller ud og skubber de nye ind.

torsdag den 4. februar 2016

Ny kedel til No3 "Vildmosen" endelig vel ankommet :-)

Så skete det endelig. Efter mange måneders ventetid, så er den nye kedel til "Vildmosen" ankommet.
Den skulle egentlig være kommet ved 12.30-tiden og der var bestilt kran til at løfte kedlerne af lastvognen. Så kom der stormvejr og lavvande i havnene. Lars havde bestilt en kran, men Claus fik besked fra Lonkwitz:

Færgerne Gedser-Rostock har været aflyst natten igennem og første afgang fra Rostock er pt. planlagt til 15.30. Om vores last kommer med den afgang, ved transportfirmaet endnu ikke. Du bør aflyse kranen.
Jeg meddeler Lonkwitz og speditør, at vi har aflyst løftet i dag og at vi naturligvis er kede af situationen, der giver os en del bøvl. Jeg beder om at de hurtigst muligt giver os et alternativt tidspunkt for aflæsning for at vi kan arrangere et løft.

Så begyndte færgerne alligevel at sejle igen hurtigere end forventet og så fik Lars igen travlt med at bestille en kran, der stod klar da lastbilen med den nye og den gamle kedel ankom 18.26.

Aflæsning onsdag aften 18.30
Gammel og ny kedel på ladet


Så nu er kedlen i hus og det ser ud til at være fint udført arbejde, som snart vil være at finde på den renoverede undervogn af lokomotivet. Tak til Lars for info, fotos og meget fin indsats!


Kedel på plads i værkstedet

Fin byggeplade!


Og så er der møde i Maskinafdelingen på mandag 8/2 kl. 19!!

Torsdagsbilledet #46

Så er vi igen på tur. Denne gang med en forhandlingsdelegation, der i 1998 skulle afslutte indkøbet af en stoppemaskinen til HVB. Hos Gleisbau Knappenrode købte vi en lille DDR-konstrueret stoppemaskine af typen KSM-1. Her ses vores maskine omsporet og prøvestartet i firmaets værksted beliggende på kraftværket og briketfabrikken i byen Schwarze Pumpe.

Værkføreren hos Gleisbau Knappenrode demonstrerer stoppemaskinens funktioner for Steffen Lyngesen og Jørgen Panum. De oprindelige motorer fra VEB Barkas-Werke, Karl-Marx-Stadt er i dag udskiftet og stoppemaskinen ombygget ganske væsentligt.

mandag den 1. februar 2016

Nyt fra maskinafdelingen #05-16 25/01:
De efterhånden meget slidte lamper i sydvestlige hjørne af værkstedet trængte til udskiftning og derfor fik Lars, Benjamin og jeg nedtaget og opsat nye enheder, så elektrikeren bare skal tilslutte J Denne aften fik M25-holdet sat splitter i møtrikkerne ved kruptapslejerne efter alle stempler blev genindsat med nye stempelringe i onsdags. Der blev også tid til mere afrensning; blandt andet af bundkarret som snart kan monteres igen. Hans og Carsten fik samlet kølergitter på M15 og skrevet en opgaveliste med de sidste udeståender før maskinen kan meldes færdigrenoveret! Sådan fik vi 9 mand igen en god aften til at gå i hyggeligt selskab med hinanden.
På onsdag forventes den nye kedel at ankomme fra Tyskland - sammen med den oprindelige. Spændende at se hvordan resultatet er blevet!

Lamper ned og lamper op. Nyt, godt lys!

Finpudsning!

Splitter monteres på kruptapslejerne

Bundkarret får en grundig afrensning
To-do liste for færdiggørelse af M15!

Det bliver spændende at se om tegning og kedel passer sammen, når kedlen ankommer på onsdag!


søndag den 31. januar 2016

Nyt fra Bafd 30-1-2016

Dagens arbejde bestod i at flytte materiellet på plads i vognhallen på Brandhøj. To damplokomotiver var blevet transporteret derned i løbet af de sidste par uger, men ikke endeligt placeret i hallen. Forinden vi startede på dette arbejde, kunne vi glæde os over muligheden for at kunne hente banetoget fuldt oprangeret i hallen på Hedehusgaarden. På vejen til Brandhøj blev julekøreplanen udskiftet med sommerkøreplanen, så publikum nu har god tid til at planlægge de mange sommerudflugter.

På Brandhøj var første opgave at flytte damplokomotivet Else på plads. Da hjulene på dette ikke kan køre rundt, og vi ikke kunne komme til at skubbe med et andet lokomotiv, så blev skinnerne fedtet ind og lokomotivet trukket på plads med en talje. Efter ca. 10 m flytning var der dog plads til, at vi ved at udnytte de fjedrende puffer på Asea lokomotivet kunne skubbe Else resten af vejen ved en slags lokomotiv-krocket.

Assens nr. 3 skulle blot sænkes ned fra deploriderne, og dette lykkedes ganske hurtigt uden større problemer.

Næste lørdag afholdes der aktivmøder i Baneafdelingen kl. 10 og Bygningsafdelingen kl. 11. Begge møder afholdes på Hedehusgaarden, hvor arbejdsplanen 2016 for de to afdelingen skal udarbejdes.

Steffen
Else trækkes på plads med en talje 
Der er ikke meget overskydende plads mellem rækkerne

Lars hjælper til med et brækjernElse er sat på plads og foran står Asea lokomotivet fra Rørdal

Assens nr. 3 løftes så deploriderne kan fjernes
  

Byggevejledning til en Rundremise :-)

Kenneth P har sendt dette link med en byggeanvisning som man let kan følge, hvis man lige skal til at bygge den rundremise vi så ofte har talt om. Men dernede i Frankrig gør de altså noget ved sagen :-)  Se mere her >Til tilhængere af rundremiser se link til fransk hjemmeside, hvor der også er bloklink. Godt ser det ud, rundremiser er bare ikke så gode til værksted, da pladsen omkring lok ofte er for lille, men fint til klargøring. Det er en 600 mm museumsbane der har valgt og bygge en rundremise som skulle lige en nu nedrevet original rundremise idéen til sidebygningen kommer også herfra.


Mvh.

Kenneth p