Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

fredag den 6. maj 2016

Nyt fra Bafd 5-5-2016

Efterårets sporombygning sluttede lige syd for overkørslen ved Knallertvejen. Selve overkørslen var ikke blevet ombygget pga. den efterfølgende juletrafik og senere blev vejret noget ustabilt med frost i perioder. Nu er alt dette historie og med udsigt til at plantogene starter om en uges tid, så var det nu sidste chance for at udføre ombygningen. Arbejdet bestod i at udskifte svellerne i overkørslen og samtidig hæve denne mellem 10 og 15 cm for at jævne stigningen på denne strækning ud.


Vi havde valgt Kr. Himmelfartsdag til dette arbejde, da vi herved ikke ville genere trafikken til den nærliggende knallertbane. Omkring kl. 18 var arbejdet afsluttet og forløbet kan ses i nedenstående billedserie. Næste lørdag udestår der kun justering af sporet på sydsiden af overkørslen.


Steffen
Kl. er ca. 10 og M 12 med kompressorvognen er ved at gøre klar til at adskille lasker.

Laskerne på hver side af overkørslen adskilles. Gravemaskinen er i gang med at bryde grusbelægningen op.

Overkørslen er gravet fri, skinnerne er lagt til side og de gamle sveller er optaget

Grusunderlaget komprimeres og der udlægges nye sveller

Sporet er ved at blive spigret.

Sporet syd for overkørslen løftes og laskes sammen med det nye spor.

Der er lagt grus ud i overkørslen og sporet justeres i højden.

Stoppemaskinen er ankommet og i gang med at justere sporet.

Sporet er justeret, tvangsskinnerne er anbragt og der er tilført supplerende grus som afrettes i forhold til vejen og komprimeres. Arbejdet er næsten afsluttet.

torsdag den 5. maj 2016

Torsdagsbilledet #58

I sidste uge forlod vi Hedehusgård station i smeltende varme. På denne uges billede er vi stadig på Hedehusgård, men temperaturen er faldet med små 30 grader. Der er et tyndt lag sne på jorden og både ånde og afgangsdamp skaber hvide skyer i luften. Billedet minder om at vi har et godt samarbejde med Dansk Jernbaneklubs afdeling i Bloustrød. Vi hjælper hinanden med lån af maskiner, værktøj - og en gang imellem lokomotiver. Tak for det!

Lokomotivet på billedet er Dansk Jernbaneklubs B 4 som vi lånte 2001-2002, mens vores eget Da 7 fik ny kedel. Kenneth Petersen gør tjeneste på maskinen, der her er på vej til vognstammen efter at have løbet om. Om lidt går turen til Plantagen, hvor juletogene det år havde endestation.

onsdag den 4. maj 2016

Nyt fra Onsdagsholdet 4. maj 2016


Her er lidt billeder fra dagen; Kedlen til Nr. 3 blev afhentet og kørt til Avedøre Holme for sandblæsning og behandling.

Carsten og jeg var med for at lave aftalerne om behandlingen.Bjarne og Jan fik kompressionstestet Frich´s-motoren med et nyt indkøbt apparatur med et glimrende resultat, og indsprøjtningsdysserne blev trykprøvet ligeledes med et tilfredsstillende resultat.Jan og jeg har udført årseftersynet på det elektriske udstyr på M24, så nu mangler der bare det mekaniske do.Mange hilsner

Hans-H

Alle fotos: Hans Henrik

tirsdag den 3. maj 2016

Trafikmøde 3/5-16Trafikchefen holder indlæg og indsamler vigtige emner for aftenens møde fra deltagerne


Som en del af forberedelserne til den kommende kørselssæson blev der afholdt trafikmøde i Hedehuset. Emnerne var status på sikkerheds- og godkendelsesarbejdet, tider, priser og bemanding, samt status på PR-arbejdet og gode forslag til forbedringer. Et fint møde med en god snak om alle emnerne.

Vi er klar til sæsonstart!

mandag den 2. maj 2016

Nyt fra maskinafdelingen #16-16 02/05:
Kompressionsprøven i onsdags af M25´s motor gav ikke det ønskede resultat, men det skønnedes at det var metoden der var forkert. Et nyt forsøg blev derfor udført denne aften. Ved at dosere lige netop den passende mængde olie i og rundt stempeltoppen, så kom der tilstrækkelig tætning af oliefilmen og på den vis kom kompressionen op på de ønskede 34. Samtidig gav det en utilsigtet, men ikke helt uventet eksplosion i cylinderen, som fyldte værkstedet med blå røg. Testen fortsætter næste gang. Carsten og Hans fortsatte arbejdet med dørpladen til M15 og jeg færdiggjorde arbejdet med udstillingsskærmen. Bo og Carsten klargjorde No3´s kedel til afhentning, så den kan blive sandblæst og behandlet med Galvafroid. 8 mand på værkstedet denne aften.
En testopstilling til at afklare korrekt dosering af olie - ikke for meget- ikke for lidt!

En tilfredsstillende kompressionsprøve!

Forberedelse til test af første cylinder

søndag den 1. maj 2016

Bygningsdagen-16 30/04:En collage fra dagen. Leif og Claus N har leveret billederne. Bemærk hegnet i forgrunden - sidste års store bygningsdagsprojekt. Vejret skiftede fra overskyet til sol til heftig regn. Rigtigt aprilvejr, den sidste aprildag...


Traditionen tro blev der afholdt bygningsdag kort før sommersæsonen starter, så vi kan få klargjort stationsområdet og vedligeholdt vores bygninger og områderne omkring dem. Vejret viste sig fra en venligere side end de foregående dage, om end ikke høj sol. Om det påvirkede morgenfremødet vides ikke, men vi var en sluttet flok til morgenbrødet kl. 9. Op ad dagen kom flere folk og vi endte med 13 fremmødte. Som vanligt stod der rensning af tagrender og lignende, men fjernelse af den store rod og oprydning af området ved den nylagte kulgård blev dagens største opgave. Der blev derfor hentet grus og betonafhug til at dække området efter fjernelse af mange rødder. Den største rod fra det gamle elmetræ blev skønnet til at veje 600 kg. Godt at det er en trailer til 2 tons last at Panum har på sin vogn! Herpå blev den store rod lagt af gravemaskinen, som også trak de mange, små rødder op. Et andet hold fik bygget tag over tanken – et projekt, der har stået på listen et par år. Indbygning af en fladskærm i vindfanget, som en del af museumsprojektet blev også indlemmet i bygningsdagens program. Det giver mulighed for at vise bl.a Roebanefilmen i et endnu større format end tidligere.  Vi fik naturligvis også spist fin frokost med smørrebrød udefra. Dog spiste vi i to hold, da afhentningen af materialer trak ud grundet en afporet tipvogn. Så tager det lidt længere tid og dertil var sulten åbenbart for stor for de hjemmeblevne teams. Senere blev der budt på kaffe og hjemmebagt kage, som vi indtog udendørs i sol – indtil det blev let regn. Den lette regn blev til kraftig regn og igangværende udendørsarbejder afviklet i hast. Heldigvis var det kun byger og vi fik ryddet op i god ro og orden. Endnu en fin bygningsdag, som bragte området i en pænere tilstand end inden vi begyndte.

På torsdag er der sporombygning ved knallertvejen. Mød op og giv en hånd med! Da arbejdet spærrer vejen, så skal opgaven være færdiggjort inden dagen er slut!