Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 12. april 2014

Nyt fra maskinafdelingen #17-14 12/4:

Det blev en travl dag på Gården: Carsten, Bjarne og Per klargjorde M24 motoren til flytningen og Kenneth A og Peter fik kørt gravemaskinen frem. Jørgen M sørgede for at filme hele aktionen. Det var lige til øllet at den lille maskine kunne løfte motor og stativ, men det lykkedes og den blev transporteret op til overkørslen og læsset op på Storebæltsvognen. Efter en rangering, hvor M9 fik lov til både at trække Da7 og vogn med motor, så kom arrangementet under portalkranen, der måtte løftes en tak op for at motoren kunne komme fri af vognen. Nu står den så igen i remisen og afventer strækboltene – der nu er landet på posthuset! Desuden skal dynamo mv. moteres før den atter kan sættes på plads i M24. Jeg fik grundet den afrensede sikkerhedsventil på Da7. Det er et forsøg på at få sølvbronzen til at holde lidt bedre. Bo fortsatte med renoveringen af kontraventilen til gliderkassens smøreapparat til Da7, hvor bundfladen nu er drejet af og han har fremstillet en ny spindel dertil. Carsten arbejdede videre med askekassen, som nok kom på plads senere på dagen. Bjarne fejrede sin 71 års fødselsdag i vores gode selskab, men han, Per og jeg måtte gå tidligt denne dag og overlade de resterende opgaver til de tilbageblevne, flittige folk. 10 mand var på Gården denne solbeskinnede lørdag. Mandag kommer der ikke nyheder fra – der holder jeg påskeferie J

Kranøjer og transportseler monteres


Motor anbringes på vognen mens JM filmer

Perfekt landing koordineres...

Vognen sættes af i udtrækket og hentes af næste tog.

Peter sættes i arbejde med kranen

Sikkerhedventil grundet grundigt...

Bo med den renoverede kontraventil -

 - og nyfremstillede spindel

Bjarne giver en Kylle i påskesolen  i anledning af fødseldagen

mandag den 7. april 2014

Nyt fra maskinafdelingen #16-14 7/4:Bjarne og Per Børge samlede M24 motoren midlertidigt med de gamle strækbolte, da de nye fortsat er i restordre. Det er for at motoren snart kan blive transporteret tilbage til M24 og blive monteret. Så må de øvrige restopgaver på motorrenoveringen blive foretaget der… 

Mikkel fuldsvejser askekasseforlængelsen


Udsigten oppe fra Da7´s sikkerhedsventil
Askekassen klar til at blive prøvemonteret


Før-billede af sikkerhedsventil...

Redacteuren igang med afrensningen


Jeg gik videre med afrensning af sikkerhedsventilen på Da7, så den kan få en ny omgang ”forsølvning”. Det gamle lag gled af som støv. Den lykkedes dog ikke at få jaget alle ud af værkstedet denne gang. Mikkel og Carsten fik nemlig svejset og samlet den nu forlængede askekasse. Det viste sig nemlig, at den gamle altid har været lidt for kort. Der er derfor indsat et par ekstra centimeter i den ellers helt nye plade. Den er nu stadig flot J Bo og Peter syslede vist med noget til Vildmosen og Kenneth foretog opmålinger på samme for at tjekke at kedelmål og affjedring passer sammen. Det sidder lidt tæt sammen. 8 mand var alle i gang denne aften.

søndag den 6. april 2014

Nyt fra Bafd 6-4-2014

Lørdag kørte årets første særtog med et selskab af ligesindede fra Maribo-Bandholm. Vi skulle tilpasse vores aktiviteter til dette og det lille, men effektive 3 mands hold besluttede derfor at arbejde videre på Brandhøj med de resterende arbejder i forbindelse med vognhallen. Vi fik læsset nogle 24 kg/m skinner og kørt dem ind i hallen, hvor de skal bruges til at etablere 900 mm sporvidde i spor 108. Vi fik gravet ud til skinner og spigret dem. Herefter kunne vi udlægge grus mellem sporet og betonbelægning, så der bliver en jævn overgang. Vi fik også udjævnet gruset mellem spor 107 og 108, så nu resterer der kun ca. 10 m2, der skal afrettes med skovl og kost inden denne disciplin er afsluttet.
Lidt generel oprydning i hallen blev det også til inden vi startede Salta gravemaskinen op og flyttede rundt på en del materiel, så det er lettere tilgængeligt.

Claus og Peter har leveret billeder.

Steffen

Svellerne affejes inden udlægning af 900 mm skinnerne i spor 108

Lidt finish arbejder langs med skydebroen

Montage af 900 mm skinner i spor 108

Pladsen i hallen er udnyttet optimalt. Der er ikke meget luft mellem sporene

En større mængde deplorider under flytning mellem to spor.