Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 7. marts 2022

Nyt fra maskinafdelingen #08-22 07/03:

Endnu et læs "gulv" køres afsted som ballast - i herlig aftensol Det skal lige fordeles efter aflæsningen, så der er frit spor.


Den sidste- og største "pind" lander på bukkene

Gang i både boremaskine og drejebænk
Grundig grunding af sæderammerne til bænkene

Analyse af opgaven med tryklufttanken på M24

Afgratning af pufferne til D8

tiltrængt afrensning


der er styr på tanken...

Flot resultat af dagens arbejde

Med en vild energi havde Rasmus kastet sig over at læsse fladvognen med 64 sveller og bagefter fordelt dem jævnt i spor 1. Jeg fik lige set de sidste ryge af vognen i hastigt tempo. Så var det tid til en tur med en tipvogn, fyldt med resterne af gulvet fra værkstedet. Carsten, Rasmus og jeg tog en hyggelig tur ned ad rampen for at læsse det af. Det skal bruges som fyld til hævning af rampen, step 2. En smuk for genbrug…

Resultatet af "en-mandsstyrken Rasmus" arbejde - 64 fordelte sveller


Denne aften i afdelingen startede ellers med et hurtigt statusmøde og en kort evaluering af lørdagens generalforsamling – GF22. Det skrider planmæssigt frem med de forskellige projekter. Der var kommet en større leverance med jern til vognprojektet, som alle mand gav en hånd med at bære over på værkstedet. Bagefter kunne vi så gå i værkstederne; Otto, Fritz og Jens kløede på med de store møtrikker til D9´s aksel, adskillelse og afrensning af fræserens delehoved, samt opmåling og tegning af et beslag. John L. fik boret og undersænket de sidste huller i lejedækslerne til de små deplorider. I snedkerværkstedet savede Jan og Bjarne skabeloner, der skal anvendes ved udskæring til bænkene og Rasmus fik grundet alle de færdige sædeholdere med Gori22. Rundt om M24 var der et stort hold under Gerts vejledning, som arbejdede med at få den store tryklufttank fri, så den snart kan blive trykprøvet af Force. Det skal gøres med 12 års mellemrum. Det krævede dog varme på de rørpropper, som sidder i begge sider. Lars O. slap derfor opgaven med at afgrate de nye puffere til D8 og kom hen med gasbrænderen og fik dem løsnet. Brian fremstillede et smart ophæng, så der er styr på tanken, mens der rodes. Det viste sig heldigvis, at der sidder en udluftningsventil i toppen af tanken. Det var der tvivl om… Hans H. fik afrenset og grundet et par motorbeslag til D8, så de snart er klar. Jeg påbegyndte afrensningen indvendigt af Gm62, så den snart kan få en omgang maling. Udvendig afrensning venter lige til lørdag, hvor vognen skal indgå i et fototog med roebanemateriel. Så er det godt den er nyvasket 😊 Jeg talte 14 flittige folk på Gården denne hyggelige aften /Leif

søndag den 6. marts 2022

Kort billedrapport fra GF22 5. marts 2022:


34 medlemmer klar til at årets generalforsamling går i gang!

På en lørdag med flot vejr mødtes 34 medlemmer af Industribaneklubben til den årlige Generalforsamling – 3 medlemmer var mere fristet af det gode vejr og ombygningsprojektet på Hhg, så de ”pjækkede” fra mødet og arbejdede i stedet (se indlægget her >>). Senere stødte flere til. Mødet gik planmæssigt i gang 10.30 med den  i Tipvognen udmeldte (og faste) dagsorden. Der blev valgt en dirigent, der førte os alle fint gennem de mange slides (64 sider – med lidt pausefotos) Herefter tog formanden os gennem året, kasseren gennemgik regnskab og budget, alle arbejdsplaner fra 21 blev gennemgået og dem for 22 præsenteret og vedtaget. Undervejs blev det holdt en frokostpause og til sidst var der valg til bestyrelsen, hvilket gik let med valget af en ny suppleant og en fælles klapsalve. Mødet sluttede kl. 15. Referatet, der kommer i næste udgave af Tipvognen (2.22), vil opsummere indholdet af dagen, så det må du tålmodigt vente på – indtil da kan du klikke på linket og se billederne fra præsentationen, der viser lidt af årets gang i foreningen >> 

Efter mødet drog flere af os til Gården for at evaluere dagen og se de flittige folk i Bafd knokle med det store anlægsarbejde på Hhg. Tak for en fin dag /LeifBestyrelsen som den så ud før og efter valget - dog uden den nyvalgte suppleant

Det var en fin GF22 - tak for en god dag.


Nyt fra Bafd 5-3-2022

 Fra Kenneth A er der modtaget en mere fyldestgørende beretning fra dagen, så den er gengivet i det følgende.

Steffen

""Generalforsamlinger er godt, men godt vejr skal udnyttes!

-og derfor valgte Søren, Klavs og Kenneth at komme videre med det store perron-projekt, mens klubbens øvrige medlemmer var til den årlige generalforsamling. Fra pålidelig kilde fik vi information løbende fra generalforsamlingen og det blev en god generalforsamling med mange gode debatter, valg af Peter Hein som suppleant til bestyrelsen i stedet for Peter Lundøer der gerne ville stoppe på posten og ikke mindst aflæggelse af et af de bedste regnskaber længe set i klubbens historie. Det vi tabte på det magre Corona-år 2020, kom gudskelov ind i 2021 og dermed er der igen balance i tingene. Ovenikøbet blev der også råd til hensættelser til både kul, kedel og motorfondene, så måske varer det ikke så længe før projekt ”sukkergris” kan få en ny kedel. Det ville være dejligt -og har du lige 500.000 du ikke ved hvad du skal bruge til, så tager vi meget gerne imod!

Dagens lille bane-hold kastede sig frygtløse over dagens opgaver: fjerne sporskiftet i spor 1 og gøre klar til nye sveller langs den nye fine perron.

Sporskiftet skal bruges i omløbssporet foran vognhallen og da alle sveller er skiftet i det for nylig valgte vi at tage det op i et stykke. Først måtte vi dog lige ”brække det løs”, da nattens frost havde gjort sit til at det ikke sådan lige ville slippe ballasten. Et par løft med minigraveren senere var skiftet dog klar til at blive læsset. Først måtte osten dog lige afmonteres, så vi var nogenlunde sikre på at minigraveren kunne løfte skiftet. Det tog lidt tid, da de 4 svelleskruer den sad fast med ikke var meget for at give sig. Med knofedt, rørtang, forlænger rør, en meget stor slagnøgle og Sørens mellemkomst, så måtte de give sig til sidst og efter ca. 20 minutter var vi klar til operation ”læs sporskifte”. Det viste sig at være lidt en balance gang imellem løftekapaciteten på minigraveren og vægten på sporskiftet, men lidt efter lidt blev det gelejdet på plads på deplorider.

Efter skiftet var læsset, så var det tid til at flytte skinnestrengene som Peter Hein havde løsnet (se ældre indlæg). Det gik jo som en lege med minigraveren og en enkelt strop, men der var lige et spirg vi skulle have op inden vi kom helt i mål. Peter havde informeret om at der var et par stykker der havde drillet, men op kom de. Skinnerne blev lagt pænt langs perronen i spor 2 og er lige klar til at blive monteret der hvor sporskiftet lå på næste lørdag.

I bedste Egon Olsen ”timet og tilrettelagt”-stil var kl. 12:03 da vi var færdige med skifte og skinner og efter en frokost i det fantastiske vejr, kunne vi gå i gang med at grave sporkassen ud til de nye sveller. Vi havde på forhånd besluttet at udskifte ballasten i sporet, så det både bliver ny perron, nyt spor og ny ballast. Det bliver flot! Samtidig kunne den gamle Så ballast bruges som fyld i vores nye perron, så der går ikke noget til spilde. Selv med det rigtige værktøj tager det trods alt lidt tid når man skal grave ca. 60 m sporkasse og vi var nået ca. halvvejs, da generalforsamlingen var slut og både Lars, Peter, Steffen, Claus og Rasmus tilsluttede sig arbejdsholdet.

De sidste perronforkanter blev rettet op af Steffen og Rasmus med laseren, mens Lars og Claus erstattede Søren på perronholdet, da han var nødt til gå tidligt. Peter holdt et vågent øje med hele holdet. Der blev fjernet mere ballast og udlagt mere hvor der manglede og efter en kop kaffe og en dejlig hjemmebagt kage fra Rasmus’ hånd, så fik vi gjort det sidste klar til at der kan lægges nye sveller og spor på næste lørdag.

Rygtet vil dog vide at der er nogen der har tænkt sig at lave lidt forarbejde i løbet af ugen med både at få flyttet sveller fra oplagspladsen og få dem lagt ud, så det hele er klar. Hvis vejrguderne tilsmiler os ligeså meget på næste lørdag, så kommer vi et rigtig godt stykke med spor 1 og  vi kan måske også nå at få flyttet sporskiftet syd for vejen.

-nu ved vi jo at det godt kan lade sig gøre med minigraveren 😊

Kenneth

""

Kenneth gør klar til at løfte sporskiftet ud af spor 1 (SH)

Ved løft i skiftevis den ene og den anden ende kan sporskiftet bakses op på deploriderne (SH)
Skinnerne fra spor 1 lægges til siden, så svellerne kan fjernes (SH)

Sporskiftet er klar til transport, mens der graves ud til sporkassen langs med perronen (RBJ)

Med forsigtighed transporteres sporskiftet ud foran vognhallen, hvor det skal ilægges i sporet
yderst til venstre. Da træktømmeret stadigvæk var monteret fyldte det noget mere i bredden,
end vi normalt kører med. (RBJ)