Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 4. maj 2013

Nyt fra Bafd 4-5-2013

Lørdagen startede med reparation af et sporskifte på Hedehusgården, hvorefter vi kørte ud på Sletten og begyndte at justere sporet på den strækning, hvor vi skiftede sveller lige inden julekørslen. Et par islandske heste i folden fulgte os med stor interesse hele dagen, som desværre blev afbrudt af et havari med stoppemaskinen. Vibrationerne er i stand til at ødelægge bolte, gevind og splitter og denne gang kunne vi ikke klare det på stedet. Stoppemaskinen blev sat i hallen på Brandhøj, og den havarerede hydraulik cylinder afmonteret. Vi satser på at få repareret den snarest, så vi kan få afsluttet understopningsarbejdet.

Steffen
Understopning af sporet med tilskuere i baggrunden.
Frokostpause med nærgående tilskuere

mandag den 29. april 2013

Nyt fra maskinafdelingen #12-13 29/04:

Nogen af pladedelene til kedelindækningen på Vildmosen

På dagholdet havde Bo færdiggjort pladerne til inddækningen til Vildmosen og malet delene. Fra Per har klubben modtaget en hel reol med mindre størrelser maskinskruer i både metrisk og tommer. Mads, Carsten og jeg fik monteret reol og skuffer oppe på loftet, så vi også er dækket af de mindre størrelser. Jan og Per fortsatte med at samle M25 efter den vellykkede prøvetur i onsdags. Herligt var det at se Mogens igen. Han er ved at fremstille et prototype-forslag til en vogndør til brug for C1 og C2. Lars fik mærket hydraulik-tilslutninger op for bedre overblik. Kenneth, Mads, Martin og jeg fik afvasket alle vognene så de er rengjort til plantogene søndag den 12. maj. 10 mand forbi Gården denne aften.


Den ny-tilkommende skrue-reol under opbygning
Jan og Per trækker nye ledninger til instrumentpanelet.

Mogens måler op til en dør...
Kenneth, Mads og Martin vasker vognstammerne af.
Posted by Picasa

søndag den 28. april 2013

Nyt fra Bafd 27-4-2013

I ugens løb har der givetvis været arbejdet på banen eller værkstederne næsten alle dage. Baneafdelingen har været aktiv onsdag, torsdag og lørdag og maskinafdelingen har bl.a. arbejdet på Vildmoselokomotivet og ikke mindst haft M25 ude at køre med nyrenoveret banemotor.

Onsdag fik Lars og Ole kørt kasserede sveller til Brandhøj og bl.a. hentet noget træktømmer med retur. Om aftenen blev overkørselsanlægget ved Stærkendevej afprøvet og efterset af Claus og Arne.

Torsdag var det igen eftersynsdag, hvor Kenneth og jeg gennemkørte banen fra en ende af. Undervejs vaskede vi overkørselskilte og stationsskilte, blæste overkørsler rene for grus samt rensede, smurte og kontrolmålte sporskifter. Affald langs med sporet blev indsamlet og diverse småreparationer blev udført ved samme lejlighed.

Lørdag arbejdede vi på sporarealet ved Hedehusgården og fik skiftet nogle sveller, smurt de sidste sporskifter og understoppet det sporskifte, som blev renoveret for en uges tid siden. Understopningen foregik med "edderkoppen", der er mere fleksibel end stoppemaskinen og dermed lettere kan bruges i et sporskifte.

På næste lørdag arbejder vi med sporjustering og grøftegravning på Sletten.

Steffen.
Afvask af overkørselsskilt ved km 2.0

Slibning af hjertestykke. Forstærkninger til arbejdsholdet
 er tilkørt på skinnecykel

Udskiftning af sveller på Hedehusgården. Forlængeren til
gravearmen virker men skal videreudvikles lidt.

Understopning af spor med "Edderkop"