Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

søndag den 21. februar 2021

Nyt fra Bafd. 20-02-2021

Selvom vejret er gået fra frost til tø og sneen er forsvundet, var der alligevel så meget frost i jorden, at sporarbejde var udlukket denne lørdag. Derfor blev det endnu en dag med rydning af bevoksning. Først skulle en del af dagens hold dog afvikle et planlægningsmøde med en del af arrangørgruppen for Spejdernes Lejr 2022. Resten af mandskabet klarede i mellemtiden oprangering, tømning af slaggedepot osv.

Så er vi klar til indsats og kører fra Brandhøj st.. Vi passerer sidste lørdags arbejdssted med en bunke efterladt optændingsbrænde i forgrunden.

Med mødet gennemført kørte vi via Brandhøj til strækningen mellem Sølund og Stenager. Her var opgaven at skabe bedre oversigtsforhold fra syd ved 'knallertvejen' og at fjerne pilebevoksningen mellem sporet og søen. Da vi ankom var Gert allerede i fuld sving med beskæringen og efter en kort frokost startede vi op med fuld styrke. Foruden Gert bestod holdet i dag af Steffen, Lars, Benjamin, Steen, Peter H og Claus N. Atter fordelte vi os på en længere strækning, så vi ikke klumpede os sammen. Da vi arbejdede langs stierne var der masser af venlige hilsener fra cyklister og spadserende dagen igennem.

Der beskæres ved knallertvejen - Steffen med benzinsav og Gert med batteridrift.

Benjamin fører afskårne grene frem, Peter H føder maskinen og Lars justerer udkastet, så vi ikke får alt for store flisbunker langs sporet.

Beskæringsarbejdet set fra knallertvejen. Der er nu skabt meget bedre oversigtsforhold for lokomotivførere på tog fra syd.

Efter arbejdet ved overkørslen fortsatte vi med beskæringen langs søen videre mod syd og Stenager trb. Peter H og Benjamin er stadig omkring flismaskinen, mens Claus N soignerer spor og nærmeste omgivelse. Foto: LLZ.

Vi nåede næsten helt hen til perronen ved Stenager og vi har dermed forhåbentligt sørget for at passagerer og togførere ikke generes af grene og at især passagererne kan nyde udsigten over søen. Nu mangler vi bare lidt vand i søen. Vi ryddede pænt op efter os, rangerede på plads, og var hjemme på Hedehusgården 17.30. Lidt senere end vi plejer, men da det er længere lyst, bliver arbejdsdagene tit lidt længere på denne årstid. Vi er klar igen på lørdag!

Det er mange år siden denne strækning har været så velryddet.

Vi kunne også nyde frugterne af de sidste par lørdages indsats med rydning. Her en del af udsigten over Vinkelsø.