Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 3. april 2023

Nyt fra maskinafdelingen #14-23 03/04:

I lørdags blev der lagt endnu en sektion til Kjelds plads

 Der var en del aktivitet på Gården, da der blev afholdt Sikkerhedsuddannelse / prøver denne aften. Der var derfor ikke fuldt fremmøde på værkstederne. Jeg havde fornøjelsen at vis Johnny, der gerne vil være aktiv, rundt på Gården og efterfølgende deltog han i vores projektgennemgang og fik derfor lejlighed til at hilse på de andre aktive.

Ude ved museumshallen blev der arbejdet videre på inddækningen ved den nye dør og der ligger nu to skinner klar til den lille, men vigtige forlængelse af sporet. Når den snart er færdig, så er der blevet plads til at C3 og C4 fremover kan indgå i motorstammen. Jeg fik finslebet og spartlet de nye håndlister på C4, der fremstod lidt ru efter det første lag maling. Klavs fik sat lidt malertape på, så de er klar til endnu et lag sort. Andre blev hængende i Damp á for at tale om et oplæg til sidste etape af banen, som Kenneth P. har udtænkt. Det ser interessant ud! – men før det kan føres ud i livet, så skal vi liige først nå ud til Vinterrasserne... omkring 9 mand kunne jeg tælle til denne aften /Leif


Den nye dørplacering tager sig fint ud

- og indenfor ligger skinnestykkerne klar til montage

Håndlisterne på C4 fik lige en ekstra afslibning


søndag den 2. april 2023

Nyt fra Bafd 01-04-2023

Lørdagens hold bestod af Peter, Claus B, Steen, Rasmus og Steffen. Vi fik hurtigt klargjort toget og kørte ned til Stenager trb, hvor dagens opgave bestod i færdiggørelse af den nye perron. Vi fik monteret de sidste 4 sektioner á 2 m og først på eftermiddagen begyndte Claus at rette perronen af. Arbejdet blev færdiggjort med et godt resultat, og herefter kunne vi køre de overskydende perron-materialer til Brandhøj. 

På Brandhøj fik vi læsset endnu et sæt deplorider, der skal ombygges til boggier for vores nye fladvogn samt gravemaskine-transportvognen. Dagen sluttede med aflæsning af disse ved værkstedsremisen samt skæring af skinner til forlængelse af sporet i området med det tidligere vindfang i museumshallen.

Gennem Påsken arrangeres der flere arbejdsdage, og der arbejdes sandsynligvis både søndag og mandag.

Steffen

Peter er i gang med at grave ud til de sidste perronelementer.

En perronstøvle hugges an og sænkes ned i hullet.

Perronen ligger meget tæt på Brandhøjbanens spor

Claus er i gang med at planere perronen.

Perronen er planeret, og Rasmus går den efter med riven.
En overtallig støvle er klar til læsning.