Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

onsdag den 22. marts 2023

Gamle sveller afhentet

Mandag rangerede Steen og Søren deploriderne med gamle sveller frem fra spor 21 til det sædvanlige afhentningssted foran museumshallen. Tirsdag klarede Steen sammen med chaufføren fra Tscherning tømning af deploriderne. Der udestår alene lidt fejning og oprydning i sporet.


Med lang rækkevidde var det ikke noget problem at læsse svellerne på lastbil og hænger. Foto: Steen Larsen.

Det er altid en god fornemmelse, når læssene med gamle sveller er afhentet. Der bliver mere sporplads, flere ledige deplorider til andre opgaver og fornemmelsen af at have endeligt afsluttet en etape i vedligeholdelsen af banen. Så kan vi gå videre med de næste opgaver. 

På lørdag står der forårsklargøring af banen på programmet ved siden af ombygning af gravemaskinevogn og færdiggørelse af perronforkanten på Stenager.

tirsdag den 21. marts 2023

Afsked med Per

En stor skare IBK'ere fulgte i dag Per Jensen afsted på hans sidste rejse. I en fyldt Taastrup Nykirke sagde IBK'erne farvel til Per sammen med familie og venner, samt medlemmer af Siemens' historiske gruppe, hvor Per også var aktiv.

Taastrup Nykirke i et vejr, der nok meget godt afspejlede vores humør.

En sidste hilsen fra klubkammeraterne.

Per var en af pionererne i IBK og har været en af hovedpersonerne i udviklingen af Hedelands Veteranbane. Med en række faglige kompetencer har Per bl.a. været med til at restaurere og vedligeholde vores store motorlokomotiver. I den seneste tid har Per været engageret i bygningen af vores to nye personvogne. 

Vi kommer til at undvære Pers bidrag til vores fælles hobby og hans gode humør. Alt det Per har været med til at skabe på HVB, vil vi nyde godt af, lige så længe vi selv er her. Tak for indsatsen, Per!

Per, som de fleste af os nok vil huske ham: i blå kedeldragt, med et smil på læben og værktøj i hånden. Her er det lågerne til M 24, som får maling i sommeren 2004.

mandag den 20. marts 2023

Nyt fra maskinafdelingen #12-23 18+20/03:

 

Pølser på hjulgrillen

I lørdags blev der varmet 8 hjul på 4 aksler. Det er der efterhånden god rutine i!

Helt i spareånd og energioptimering, så blev varmen samtidig udnyttet til at stege pølser til frokosten 😊

Så derfor var der hjulsæt klar, som jeg kunne afrense og grunde akslerne på, så de kan få en omgang sort. Svejsningerne på bogierne blev afrenset og grundet, så de også snart kan få sort. På C3 og C4 forberedte Jan og Bjarne det videre montagearbejde på C4 – men var naturligvis i det stille hjørne, da deres gode makker og kammerat gennem mere end 40 år skulle bisættes dagen efter. En lidt stille aften på Gården med blot 8 mand. Brian og Klavs gik til hånde rundtomkring, mens Niels og Kjeld arbejdede med flytning af dør ude på museumshallen. Der var Claus B samtidig i gang med at fjerne alt unødvendigt fra endnu en vogn fra Storebælt. Den skal omspores til 700 mm og gøre gavn som transportvogn i Bafd. /Leif

Et billede af døren før den blev flyttet og et tidligere vindfang...


Aksler på de 4 hjulsæt grundet
De to rammer fik også en omgang

søndag den 19. marts 2023

Nyt fra Bafd 18-03-2023

Dagens program havde været klart siden sidste indsats for 14 dage siden: færdiggørelse af perronforkant på Stenager Trb. Et gravemaskinehaveri satte dog planen delvist ud af kraft. Vores store Salta-maskine er mindre præcis og manøvredygtig end den normale gravemaskine og for en sikkerheds skyld indsatte vi derfor en del af arbejdsstyrken på alternative opgaver.

Hullet til dagens første perronfundament er ved at være færdigt.

Søren, Claus B og Lars arbejdede dagen igennem på værkstederne på Hedehusgård med nye bogier til vores Storebæltsvogn. Steen arbejdede primært med rydning og klargøring af den lave oplagsplads til oprydning af gamle materialer.

Peter og Rasmus startede fra morgenstunden vores trofaste Salta 1602 op og påbegyndte gravning af det første hul til et perronfundament. Steffen og Claus N tog banetoget og nåede undervejs at spænde laskebolte i kurven ved 0,5 og justere et rørstykke i nordlige sporskifte på Sølund Station. 

Det samlede hold inkl. gæster deltog i frokosten, der dublerede som 35-års jubilæum for den lille, specialiserede rejsearrangør PH Travel. Grillede pølser med brød og et bredt udvalg af tilbehør blev indtaget i læ af banevognen ved Stenager.

Steffen spænder laskebolte ved km 0,5.

Mens dybden af hullet finjusteres og to fliser gøres klar til perronfundament, jævnes de værste ujævnheder i perronfyldet.

Så er der serveret! Igen en god udendørsfrokost, som fylder maven inden arbejdet går videre.

Efter frokosten fortsatte arbejdet på de respektive arbejdspladser. Selvom Salta'en er langsommere og noget stor til fingravningsopgaver som sætning af perron, lykkedes det at komme fremad med perronarbejdet og da arbejdsdagen sluttede, manglede kun 3-4 forkanter inden perronen får den rette længde.

Efter oprydning og behørig afspærring af den endnu ret uregulerede perron, fortsatte arbejdsholdet til Brandhøj og fik læsset fladvognen 70-16 fra Storebæltsforbindelsen på deplorider. Vognen skal være vores fremtidige transportvogn ved banearbejder. Vognen afventer nu bortskæring af de to hjulsæt og -ophæng inden ombygning til bogievogn.

Stenager Trinbræt, der betjener Brandhøjbanens minitog, er et yndet udflugtsmål for børnefamilier og blev forsynet med en forlænget og forbedret perron i 1993. Det er den perron vi nu udskifter. Banechefen har fundet nogle illustrative fotos fra arbejdet med at etablere perronen.

M 12 med tomme tipvogne til fyldkørsel passerer kurven ved Stenager. Foto: SL, 1993.

M 12 i spor 2 på Brandhøj. Her afventes krydsning med et tomtog trukket af M 9. Claus W ses i spor 1, spejdende efter det modkørende tog. Foto: SL, 1993.

Også i 1993 var en Salta-maskine i drift ved Stenager. Dengang var det ikke vores egen, men en maskine fra den lokale storentreprenør Klingenberg. SL, 1993.

Blogopdateringen ville ikke være komplet uden billeder af bogiearbejdet på Hedehusgård og den nye vogn på arbejdsprogrammet. Næste lørdag kan vi tilbyde endnu flere spændende opgaver i baneafdelingens regi. Der er masser af opgaver vi skal løse!

Ny bogieløsning til venstre - den gamle til højre. Selvom forskellen ser lille ud på billedet, så er det vigtige centimeter vi vinder. Dels i forhold til arbejdsmiljø, når vi skal op og ned af vognen og dels i forhold til vognens tyngdepunkt. Foto: Claus B.

HVB's nye fladvogn som vi laver bogier til: 70-16 hentet frem fra lageret på Brandhøj-arealet. Vognen er bygget af Robert Hudson (Raletrux) som nummer AO11768 i februar 1991, og har kørt ved tunnelentreprenøren MT-Group, men er formentligt oprindeligt leveret til kanaltunnellen mellem Frankrig og Storbritannien. Vognens centralkoblinger af Willison-typen udskifter vi til HVB-kompatible koblinger. Foto: Peter H.