Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 7. september 2019

Nyt fra Bafd. 07-09-2019

Efter nogle dage med regn så vejrudsigten for lørdag fin ud. Fem mand høj gav vi den i dag en skalle på og omkring Brandhøj. Det blev en dag med mange varierede opgaver. En god illustration af hvor mange forskellige ting vi laver i baneafdelingen.
Som sædvanligt i sommesæsonen involverede dagens program lidt græsslåning. Til venstre vores trofaste M 12 og skinnecyklen, der i dag blev brugt af to medlemmer. Den ene kom sent og brugte cyklen, den anden kørte tidligt hjem på den. Vi finder altid en udvej!

Vi delte os i flere hold på Brandhøj: Kenneth og Steffen kastede sig over en portion affaldstræ og savede to tipvognslæs med optændingsbrænde, mens Claus og Benjamin afrensede, grundede og malede markeringer på vores tipvogne så vi senere kan male numre på dem. På den måde opdager man, hvor mange tipvogne vi har! Det blev til en smule rangering foran opbevaringshallen og det gav mulighed for lidt sidemandsoplæring i lokomotivbetjening og rangering.
Benjamin svinger penslen.

11 tipvogne i kolonnen. Flertallet efterhånden fyldt med optændingsbrænde. Steffen venter tålmodigt med sin trillebør mens Benjamin forsigtigt lader M 40 glide gennem de mange sporskifter. Den 2-cylindrede Ruston & Hornsby-motor udsender de skønneste motorlyde og tipvognene skramler nøjagtigt som de skal.

Mens vi havde penslerne fremme fik vi opmalet et par af skiftetrækkene på Brandhøj Station. Som sædvanligt benyttede vi lejligheden til at rydde lidt bevoksning omkring arbejdsstedet. På vejen hjem fik vi ordnet et par småopgaver på Sølund Station. Efter ankomsten til Hedehusgård fik vi renset malergrej og suppleret forsyningerne af terpentin, dieselolie mv. i banevognen. Dagen afsluttedes med lidt græsslåning på stationsarealerne, så de er klar til at tage i mod passagerne på køredagen i morgen.
Lars og Benjamin arbejder omkring skiftetrækket på det nordlige skifte på Brandhøj Station.