Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 27. april 2024

Klargøringsdagen 27. april 2024:

Slotsgruset bliver fordelt og trukket fint ud, derefter stampet grundigt. Resultatet blev flot!

 Klargøringsdagen - der tidligere hed Bygningsdag - begyndte tåget og fugtig, men hurtigt lettede tågen og solen kom frem – og blev der resten af dagen. Dem, der kom kl. 9, kunne nyde en dejlig morgenmad. Carsten havde stegt pølser, bacon og spejlæg, der blev fortæret sammen med brød, ost og marmelade. Der mødte 16 medlemmer op til arbejdsdagen på Gården. Dog skulle tre først ligge køre afsted med årets første særtog. Det var en af vores gode, faste kunder, som havde ca. 80 deltagere, der skulle ud for at nyde en god dag i Hedeland. Turen gik kun ud, så de blev sat af på Rubjerg og måtte selv finde hjem. Oprindelig var planen at turen skulle gå til Fem Ege, men baneafdelingen havde taget sporet op for at lægge en ny, flot kurve mellem Rubjerg og Plantagen. De kunne derfor ikke være med til arbejdet på Gården – så til frokost blev der leveret smørrebrød til de otte hårdtarbejdende. Vi andre tog fat på at få planeret og stampet perrongruset, renset tagrender, opsætte bannere, vaske vogne, rydde op på værkstederne, få kiosken gjort klar, opsætte en plade til museumsprojektet og meget andet. Undervejs fik vi dejligt smørrebrød og ved kaffetid fik vi Lissis hjemmebagte kager. Tak for dem! Til sidst på dagen blev der også tid til at se på B3 – Sukkergrisen og få malet gangbrædderne til C411 og GM62 færdig 1. gang. Så det var en rigtig god og flittig dag. Tak til Niels og Carsten for god planlægning. /Leif

En collage fra klargøringsdagen med særtog, god spisning, kage og mange opgaver. Undervejs passerede en større kortege af helikoptere. Fundamentet til værkstedsudvidelsen blev støbt onsdag.

Sidst på dagen var der tid til en kort slapper i skyggen, inden eftermiddagskaffen blev serveret

Nyt fra Bafd 27-04-2024

For at få banen klar til sæson premieren valgte Bafd undtagelsesvis ikke at deltage i Klargøringsdagen, der blev afholdt på Hedehusgården. Vi kørte med 2 arbejdstog mod arbejdsområdet ved km 3.8, hvor vi foruden svelleudveksling på ca. 230 m også foretager en udveksling af skinnerne, således at der lægges valsede kurveskinner.

Dagens mål var at blive færdig med sporet til og med den overkørsel, som er beliggende ca. 2/3 gennem kurven. Det blev en lang dag, men opgaven lykkedes med en flot indsats fra de 8 fremmødte. Undervejs blev vi beværtet med smørrebrød af Niels foruden et hyggeligt besøg af Hanne og Svend Hein.

Næste lørdag fortsætter vi med at lave den sidste del af kurven, hvorefter der kun resterer en understopning. Forventningen er derfor, at alt er klar til sæsonpremieren.

Steffen

Selvom vi har lavet spor i mange år, så arbejder
vi stadigvæk på at forbedre metoderne. Boring af
laskehuller Ø30 mm har altid været en udfordring, men
Steen har udviklet en metode baseret på en batterimaskine,
en luftpude til vinduesmontage og en trækasse. 
Det virker. 

Sporet klargøres til spigring. Foråret er kommet.

Der arbejdes intenst med at optage det gamle spor i overkørslen.

Det nye spor er næsten på plads (PH)

Overkørslen er på plads og atter passabel (PH)mandag den 22. april 2024

Afprøvning af Da7 og No3 d. 22. april 2024

 

Bestået og Bestået!

Så kom dagen hvor vi skulle have synet vores to damplokomotiver af Force Technology, for at de kan indgå i vores trafikafvikling 2024.

I år var det koldt syn på No3 og varmt syn på Da7.

Forud for synet var der gået en del forberedelse gennem vinteren afsluttende med egen test i torsdags.

Som sædvanligt, kan man næsten sige, var det D-holdet bestående af Bo Jørgensen og Bruno Jensen, der stod for klargøringen og forberedelse til selve synet.

Vi mødte ind tidligt og begyndte opfyring af Da7, så det var klar til inspektion. Imens dette stod på, blev de sidste forberedelser gjort på No3, så den også var klar.

Til den aftalte tid kom inspektøren fra Force Technology og med sig havde han to aspiranter der skulle oplæres i dampsyn.


                    Bo støvsuger røgkammer på No3.


 

Inspektør og assistent monterer tester til at afgøre om manometer i Da7 er retvisende.


Inspektøren holder øje med udviklingen i trykket, der skal få sikkerhedsventilerne til at åbne sig.


Trykket stiger

Og stiger...


Bruno smiler tilfreds. Synet er gået godt.
Begge lokomotiver kom igennem syn, og inspektøren opdaterer diverse dokumenter.

Dagen gået godt.

Nu er vi klar til sæsonen på dampsiden.

Foto, video og tekst Bruno Jensen.


Nyt fra maskinafdelingen #15-24 /04:


Mandag eftermiddag fik Bo og Bruno atter fyret Da7 op, så den kunne få en varm afprøvning. No 3 fik et koldt eftersyn. Begge maskiner blev heldigvis godkendt. (se indlæg >>) Bagefter fik Bo klaret det sidste med de nye gliderstokke, så de snart kan monteres. Jan savede, fræsede og monterede et par flotte toplister som afslutning på bænkene i C411 og fik desuden rettet listerne pænt til. Den er snart klar! Jeg fortsatte med at male 1. lag hvid maling på GM62 og satser på den også bliver klar til trafik den 12. maj. John og Kjeld knoklede med at bore monteringshuller i de 10 store ben til eftersynsgraven i vognhallen. De skal understøtte de to 32 kg/m skinner, som ellers skal svæve smukt ud i rummet. Gert foretog eftersyn på de store lokomotiver. Niels, Carsten, Andrew og Johnny fortsatte det store arbejde med at opbygge forskalling til støbning af fundamentet. (Note: Det blev klart til onsdag, hvor to betonkanoner leverede deres last lige hvor det skulle ramme. Det kunne Carsten berette til det velbesøgte møde i trafikafdelingen om aftenen, hvor der også blev gennemgået sikkerhed – og om planlægningen af FBT24.)  11 mand på Gården denne dag /Leif

De nye gliderstokke til No. 3Endnu en søjle er gjort klar under boret

Der er fremstillet et specialbeslag til at holde søjlen på plads

Travl aktivitet rund forskallingen, der skal være klar til onsdag

Lidt tilpasninger....

Fremstilling af de afsluttende toplister til bænkene

Maling af Gm62

Fintilpasning af de monterede sædelister 

En pallefuld færdigborede søjler køres ud af værkstedet

første lag er snart lagt på...


søndag den 21. april 2024

Nyt fra Bafd. 20-04-2024

Baneafdelingens vejrkonsulent havde atter leveret flot vejr til sporarbejdet ved km 4,0. Et hold på 9 kørte med 2 tog til arbejdsstedet og passerede undervejs Rasmus' stadigt voksende brændestabler på Brandhøj. Arbejdsholdet var forstærket med erfarne jyske kræfter, idet Uffe fra Hjerl Hede var en tur på Sjælland. Brændekomfuret var medbragt og derfor kunne alle beskæftigede nyde varm mad i banegrøften til frokost. 

Efter frokost kom spormålene frem og samlingen af de første rammer begyndte.

Ved ankomsten til arbejdsstedet gik alle mand hurtigt og erfarent i gang med de påkrævede opgaver. Peter, Steen, Lars og Børge løsnede spigr, Claus B fjernede sveller med gravemaskinen, Claus N og Alexander skovlede svellehuller rene og lagde nye sveller på plads, mens Steffen og Uffe laskede skinner sammen. Arbejdet skred godt fremad og Claus N kunne ved 11-tiden tænde op i brændekomfuret og lave mad. Arbejdsstedet blev højlydt passeret af to 2-sædede F-16 fly. De ses sjældent over Sjælland. Frokosten blev tilrettelagt så man selv kunne vælge om man ville sidde rigtigt til bords eller i græsset.

M 30 med gravemaskinen er ankommet til arbejdsstedet.

I den anden ende af arbejdsområdet er optagning af spigr allerede i fuld gang.

En ny, valset skinne løftes op på de nye sveller.

Den varme mad indtages i strålende sol, godt selskab og en enkelt god historie. Foto: Steen Larsen.

Med fyldte maver tog vi fat på arbejdet igen. Et nyt hydraulisk værktøj til optagning af spigr blev afprøvet. Værktøjet er resultatet af mange dygtige menneskers indsats og det er da også blevet det hidtil bedste værktøj vi endnu har fremstillet. Ved hjælp af hydraulik og muskelkraft nåede frem til overkørslen midt i kurven med sporoptagning og koncentrerede os derefter omkring samling af sporet. Kompressoren blev startet og snart blandede lyden af tryklufthammeren sig med skræppende gæs og flyvemaskiner på vej mod Roskilde Lufthavn. 

Under arbejdet med optagning af gamle sveller fjerner Claus B også lige en græstørv eller to.

Alexander placerer nye, forborede sveller i ballasten.

Steen og Lars arbejder med den hydrauliske spigroptrækker. Endnu er den kun med håndpumpe, men det er planen at forsyne den med tilslutning til maskinel pumpe.

Vejret fortsatte med at være med os, og inden vi kørte hjemad, nåede vi at samle 48 lbm spor foruden at klargøre til fortsat samling af sporet et godt stykke frem mod overkørslen omkring km 3.9. 

Næste lørdag fortsætter vi arbejdet, så vi kan sikre at banen kan blive klar til kørselssæsonen.

SL/CN