Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 11. februar 2016

Torsdagsbilledet #47

Ingen steder i Danmark har aktive jernbaneinteresserede haft mulighed for at lægge spor på så meget nyanlagt trace som i Hedeland. Her er vi ved kurven lige nord for km. 4,0. Det første sted på HVB, hvor vi anvendte forskudte stød i en kurve. Billedet er taget i det meget tidlige forår 2000. Ser man godt efter, kan man måske ane en følfod i grøftekanten...
Mens banetoget rangeres frem, drøftes dagens opgaver. Sporlægningen er nået så langt ud i Hedeland, at kommunegrænsen til Roskilde er i sigte ved Stækendevejen i baggrunden. Fra venstre ses Søren og Peter Hein samt Steffen Lyngesen.

mandag den 8. februar 2016

Nyt fra maskinafdelingen #06-16 08/02:


Alle mål og detaljer gennemgås grundigt af kapaciteterne på området

Denne aften stod i maskinafdelingsmødets tegn, men den nys ankomne kedel til No3 kunne godt tiltrække medlemmernes interesse. Maskinchefen m.fl. gennemgik kedlen og om alt er som det skal være. I det store hele er det et rigtigt fint arbejde, men der er desværre også et par detaljer, som vi skal finde en løsning på sammen med Lonkwitz. Det er nok uundgåeligt når man skal kopiere så kompliceret og gammel en konstruktion.

Mødet blev afviklet i god ro og orden og med et par enkelte rettelser i forhold til sidste års godkendte arbejdsplan. Der er jo heldigvis flere af opgaverne, der er ved at være afsluttede – men også en del der slet ikke er påbegyndt endnu. Den nærmeste tid vil det jo være M25 og No3, der får mest opmærksomhed, samt færdiggørelsen af M15 og deploriderne. Så må vi se, hvilke af etape 1 projekterne som så kommer ind på værkstedet. Vi har desuden T1 stående i adskilt tilstand. Den skal også færdiggøres. Nu er der en plan til godkendelse på generalforsamlingen den 5. marts kl. 10.

10 medlemmer deltog i aftenens møde.


Det kan være hovedløst at tjekke en fyrboks :-)
M15 ser nærmest færdig ud, men...
- der er stadig en lang to-do liste med opgaver

Elektrikeren har bragt lys over land!

Mafd-møde i gang

søndag den 7. februar 2016

Kedelaflæsningen - lidt flere fotos :-)

Kedelaflæsningen 4. februar i lidt flere fotos som Lars har sendt. Bo og Carsten får placeret kedlen trygt på undervognen af No 3, så arbejdet med at bygger røgkammer og alt det andet kan begynde!

Husk der er møde i Mafd mandag aften 8/2 kl. 19 Den gamle kedel med "inspektionsluge" til fyrboksenSvelleudskiftning i Frankrig og Wales

På HVB har vi igennem den seneste tid arbejdet med udskiftning af gamle sveller. Også andre steder i Europa har smalsporede veteranbaner været beskæftiget med den slags. Vi har af vores kollegaer i Frankrig og Wales fået lov til at vise nogle billeder af deres indsats. Det er interessant at se hvordan de griber opgaven an.

På den ca. 7 km. lange Bala Lake Railway i Wales har de aktive bl.a. arbejdet med at udskifte sveller på en strækning af ca. 400 m. Arbejdet er ikke helt slut endnu, men forventes afsluttet inden foråret.

Svellerne er fjernet og ballasten er under udjævning. Som hos HVB foregår arbejdet udenfor den travle trafiksæson i typisk Nordeuropæisk efterårsvejr

Ballastudjævning med traktor og hjemmelavet plov.

Flot og jævnt underlag til sporet.

A job well done! Stolte frivillige ved deres værk.
Du kan følge Bala Lake Railway på Facebook. Du kan også besøge banens hjemmeside her

I Frankrig har aktive jernbaneinteresserede også haft travlt med udendørsarbejde. På 600 mm.-banen fra Froissy til Dompierre var en del af sporet tjenligt til udskiftning. Ved banens rebroussement fra strækningen langs Somme-kanalen til plateauet har man skiftet både sveller og skinner. Enkelte andre steder kunne man nøjes med at skifte svellerne. Ved rebroussementet har franskmændene bygget omkring 80-90 m. spor pr. arbejdsdag.

Nye skinner læsses af ovenfor rebroussementet. Vognen er en gammel militærvogn af Pechot-type.

Her er de gamle sveller fjernet og en rendegraver jævner traceet. Vi befinder os på den øvre del af rebroussementet.

Den opmærksomme iagttager bemærker, at sporet bygges med forskudte stød. Også i Frankrig har banebørsterne haft glæde af det fugtige efterårsvejr!

Arbejdstog med en ladning nye sveller til arbejdet. Skinnerne fæstes til svellerne med svelleskruer.
Se jævnlige opdateringer på Facebook-siden for P'tit train de la Haute Somme eller besøg banens hjemmeside.