Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 3. juni 2023

Nyt fra Baneafdelingen 03.06.2023

Opretning af sporskifte forsøges først med pres

 

På endnu en solskinsdag var et godt team mødt op til dagens opgaver; Steffen, Steen, Søren og Claus B. Denne dag blev de suppleret af Philip og Leif, der også gerne ville deltage i arbejdet: Første opgave blev at tilpasse sporskifte 111, hvor den venstre tunge ikke lagde helt til. Løsningen blev at fjerne lidt materiale, hvilket Steffen og Steen tog sig af, mens resten af holdet tog sig af at få læsset resterne fra de opskårne normalsporsdeplorider. Det var fire store ”bjælker”, en del beslag, fjedre og så de afmonterede hjul fra transformerrammerne.  De skulle ud til opbevaringshallen til senere anvendelse. Her kunne vi sige godmorgen til Carsten, der var ved at afrette skærestederne på Storebæltsvogn 70-16.

Men der skulle lidt materiale af for at tungen kom helt ind. (foto: SLA)

Turen gik så til Brandhøj, hvor delene blev læsset af og der blev fundet to gode vægtklodser til at lægge på ballastploven. Med M30 foran, så blev ploven trukket ud og sat i ballasten lige ved det sydlige sporskifte og herefter trukket ud langs sporet og op gennem kurven til kvægristen. Vi andre gik efter med rive og greb og fik renset de værste græstotter ud af gruset. Ved 11-tiden dukkede Steen og Steffen op med banevognen. Steen og Philip løsnede laskeboltene i den delvist nyoprettede kurve, så den kunne blive rettet lidt mere. Steffen og Leif fik banket og bakset den på plads og så kunne boltene igen blive strammet. Søren og Claus fortsatte med ballastploven ud ad sporet, mens vi andre spise lidt frokost i skyggen af banevognen. Bagefter fortsatte vi med at rive og rense ballasten ud over Sletten, mens skovlen på gravemaskinen blev brugt til at skubbe den rensede ballast på plads igen. Hele holdet samlet igen, for derefter at blive delt så Claus B og Steffen fortsatte pløjningen, mens vi andre drog hjemover efter en fin dag på banen. Jeg kørte en træt Philip hjem 😊 /Leif

Ballastplov og en vognfuld materialer på vej ud mod Brandhøj. De sidste aftaler gøres
 
Aflæsning af hjul og bjælker på midlertidig placering

Ballastploven på vej sydover

Kurven rettet ind. Der skal stadig skiftes til en "faconformet" skinne i inderste kurve

Laskerne kan skrues sammen igen

Philip fandt også et svellesøm fra 69. Det manglede i samlingen!

Efter en god dags indsats, så deltes holdet i dem der skulle hjemover og dem der fortsatte arbejdet...


mandag den 29. maj 2023

Plantoget 2. Pinsedag 29. maj 23

No3 er fyret op og klar til dagens mange ture Først skal vognene dog hentes.

 

Den eneste mandag, hvor vi kører som en søndag… Det har været sådan i mange år, at vi også kører med to tog 2. Pinsedag. Det ved folk heldigvis, så vi havde godt fyldte tog hele dagen i det pragtfulde solskinsvejr - uden for meget vind. Det så ud til, at folk både tog turen ud til Naturlegepladsen, holdt picnic i Lergraven ved Rubjerg og var på jagt efter Thomas Damsbo´s flotte trolde. Igen denne dag stod der usædvanlig mange og ventede på toget på Flintebjerg trinbræt… Vi havde dog ikke lige så mange med som dagen før. Her fortalte dem, der havde tjansen om fyldte tog det meste af dagen og billetsalget fortalte samme historie om en meget travl, men også hyggelig dag. Så det blev endnu en god, lang weekend på banen. Hvordan mandagens arbejdsaften gik, kan jeg til gengæld ikke berette om... /Leif

mens der fyres op, smører personalet lejer og gangtøj på lokomotivet. foto CKW
 
M24 er klar til dagens første afgang med pænt fyldte vogne. foto: CKW

Togføreraspiranten rangerer under vejledning af Trafikchefen.

Allerede tidligt står der "Troldefolk" og vil med på toget fra Flintebjerg

En travl krydsning på Brandhøj

- og fyldt tog hjem fra Fem Ege

Efter dagens sidste tur skal lokomotivet lige rigges af, risten rengøres og her: opsugning af kondensvand med oliesprøjten, fra smørekop til gliderstok- og stempelstokpakdåsen  (- det er jo nemmest, når det er varmt, med den olie der er tilbage i vandet)

.


søndag den 28. maj 2023

Nyt fra Baneafdelingen 27.05.2023

Det var en fin solskinslørdag da baneafdelingen mødte ind til arbejdsdagen. Holdet var ikke særligt stort, men det passede fint til de planlagte opgaver, der bestod af ballastpløjning, forberedende rangering og justering af forholdene omkring et par overkørsler. Efter oprangering tog Steffen og Claus B og N afsted med M 12 og banetoget. Første destination var km 0,5 og opgaven var ballastjustering.

Ballastpløjning mellem km 0,5 og 0,7 set fra førerpladsen i M 12. 

Ballastjusteringen mellem km 0,5 og 0,7 var en efterkorrigering af sidste lørdags ballastpløjning. Begge ballastskuldre blev pløjet to gang og det lykkedes at få samlet lidt ekstra grus op omkring svelleenderne. Opgaven var klaret relativt hurtigt, hvorefter vi satte toget på Sølund Station, mens vi justerede nedkørslen på en mountain bike-sti lige syd for Sølund. Herefter kørte vi til Brandhøj for frokost, nogle mindre rangeropgaver og nedhentning af fundablokke fra lagerreolerne. Blokkene skal anvendes af bygningsafdelingen til etablering af støttemur ved 'stationshaven' på Hedehusgård Station.

Claus B gør klar til rangering i opbevaringshallen. En del af rangeringen blev foretaget med løft, hvilket sparede en del rangerbevægelser.

Slageklipperen står klar til indsats lidt senere på sommeren.

Efter frokost gik turen til km 2,0 og kurven, hvor vi i april skiftede yderskinnen. Her trængte ballasten også til at blive pløjet op omkring svelleenderne. De gamle skinner rykkedes til side og vi pløjede to gange på hver siden af sporet. Det trak en del ballast på plads, men vi vil supplere med yderligere ballast i den kommende tid. Undervejs i arbejdet forlod Steffen arbejdsholdet og Lars erstattede ham.

En mountain bike-sti med nedkørsel på 'knallertvejen' ved km 1,1 blev herefter justeret, så stiens nedkørsel ikke længere har retning direkte mod overskæringen, men ledes ned på vejen. For at komme over banen skal cyklisterne i stedet foretage et 90 graders sving, der kun kan gennemføres ved lav hastighed.  Undervejs i arbejdet måtte Claus N og Lars lade Claus B alene tilbage med gravearbejdet. Et prøvetog med C 3 og C 4 skulle passere. Krydsningen blev mellem togfører på prøvetoget og arbejdsleder på arbejdstoget aftalt til Brandhøj. Efter prøvetogets returkørsel kunne arbejdstoget afhente gravemaskinen og køre til Hedehusgård.

To gange Claus i arbejde med at trække gamle skinner til side inden ballastpløjning.

Ballastpløjning af ydersiden af kurven ved km 2,0. Ballastpløjning vil være et af de områder vi kommer til at udvikle mere maskineri til i den kommende tid. Foto: Lars Lützow.

Mindre justeringer af en MTB-sti ved 'knallertvejen' i km 1,1. I baggrunden ses banetoget hensat.

M 24 med prøvetog bestående af C 3 og C 4 passerer banetoget på Brandhøj Station på vej mod syd.

På Hedehusgård udspillede der sig rangering med tre tog, der foruden banetog og prøvetog bestod af E 28 og den nye banevogn 70-16.

Banetoget er klar til at rangere på plads i museumshallen. I forgrunden står E 28 med 70-16 vendt på hovedet på et sæt deplorider.