Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 24. april 2010

Bygningsdagen 2010 - Steffen skriver:

Kære alle

Tak til alle som deltog med at gennemføre den årlige bygningsdag på Hedehusgården. Vi havde solskin og forårstemperaturer hele dagen til stor glæde for de 18 fremmødte. Overalt på vores område blev der arbejdet flittigt, som det kan ses på collagen leveret af Leif. Med risiko for at glemme nogle ting fik vi arbejdet med følgende:
- Oprydning i og ved vognhal samt bortkørsel af materialer

- maling af dør i vognhal og tipvogn på perron

- afrensning af stakit, bænke, skraldespande mv. samt maling af bænke

- rensning af tagrender

- maling af lille remise og snedkerværksted

- reparation af taghætte på lille remise

- maling af eternittag på kiosk

- total rengøring af kiosk indvendig

- oprydning i brændstofdepot

- savning af træaffald til brænde

Kulinarisk set startede dagen med Christians fortrinlige hjemmebagte boller, senere afløst af slagter Bertelsens smørrebrød og sluttende med et omfangsrigt kagebord med flere bidragydere. En stor tak for det.

Søndag formiddag var et lille hold på tur i det sydvestsjællandske medbringende en trailer, men mere om det senere på ugen. Da vi kom tilbage fortsatte Lars og Christian med malearbejdet, så yderligere en bænk kom under behandling, og fremstår flot til sæsonstarten.
Vi nåede en stor del af årets planlagte bygningsopgaver, men der er stadigvæk mulighed for at bidrage, idet der ved Damp af hænger en liste med resterende opgaver.
Mange hilsner Steffen. Redaktørens billeder fra dagen kan ses her:

mandag den 19. april 2010

Nyt fra maskinafdelingen #19-10 19/04:

Carsten havde arbejdet videre med ombygningen af C210, så Christian og jeg kunne afrense og male anlægspunkterne til remmen, idet tagkonstruktionen er næste punkt, der skal udføres. Kenneth og Sven Erik fik set på fremstillingen af de sidste tagbuer, mens Christian og jeg fik rystepudset siderne udvendigt så de er klar til maling. Lars arbejder fortsat på tilpasning af Da7-lejer. Bjarne satte vandbehandlingsanlægget i drift, så vi snart kan fylde rent vand på kedlerne igen. Vi forsøgte os desuden med en prøvemontage af motorhuset til D13 for at se, hvad der skal tilpasses for at placere den på den smallere ramme. Sandblæsning af den bliver næste punkt – ude i byen. Carsten fik monteret de forreste forstærkningshjørner på D13, mens Villi, Jan og Per Børge forberedte en prøvestart af motoren. Denne milepæl deltog samtlige fremmødte naturligvis i, da ”nøglen” blev drejet og motoren kortvarigt tog fat – siden blev det til en række forgæves forsøg, fordi brændstoffet ikke fandt vej. Efter endt udluftning, så sprang motoren dog flot i gang og kørte rigtig fint. Vi kunne derfor ikke dy os for en kort prøvekørsel, hvilket forløb godt – om end lidt kaotisk med alle de, der skulle holde slanger, startledninger og pedaler imens kiler, porte og kæder forsøgte at blokere vejen... D13 har således kørt for egen kraft for første gang siden 1982?! Milepælen blev fejret i Damp á med at gense øjeblikket på en række videoklip – som jeg har lagt på nettet… se dem 1 -2 -3 -4 Video på Picasa her

Vi var 10 fremmødte, der oplevede det store øjeblik!


søndag den 18. april 2010

OBS! Husk Bygningsdagen på lørdag!!!!

Kære alle

På lørdag afholdes bygningsdagen. Du kan stadig nå at tilmelde dig, enten på opslaget i Damp-af, pr. mail eller telefon, 2949 7461. Du kan selvfølgelig også deltage uden tilmelding, men vil i så fald ikke være garanteret morgenmad eller frokost. Er der nogen, som kan medbringe en kage? Alternativet er hvad bageren kan tilbyde.
/ Steffen