Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

tirsdag den 29. december 2020

Nyt fra Bafd, uge 53 - anden del

Dagens herlige beretning fra Peter: >>Kære alle sammen. Dagens rapport fra tomandshæren. Igen i dag blev der knoklet foran vognhallen og ilagt 52 nye sveller. Gravemaskinen klarede de fleste af opgaverne til UG, selv om vi kom 20 cm. for dybt tæt ved vognhallen.
Vi siger - det er nemmere at fylde tilbage med grus, end at grave for småt... og en ny eftersynsgrav kan man vel altid bruge...😂
Vi mangler nu kun at få skinnerne tilbage på plads, og få det hele sat sammen...!!!...og fyldt gruset tilbage i hullet..... Hvis der er nogle der har lyst til at arbejde inden på lørdag, så send en mail rundt... Fortsættelse af igangværene sporarbejder inden årsskiftet, er allerede under planlægning. / LLZ

mandag den 28. december 2020

Nyt fra Bafd, uge 53

Peter beretter mandag: "Kære alle..... Lidt billeder fra dagens arbejde, hvor vi (desværre) kun var Kenneth, Steen og undertegnede..... Vi fik trukket spigerne ud af 52 mere eller mindre sporholdende sveller, så de er klar til at blive skiftet i morgen. De første 42 sveller er læsset..."
"Denne “Mr. Godt-nok” løsning er snart fortid.... De bedste hilsner fra Peter"

torsdag den 24. december 2020

Nyt fra Bafd, uge 52

Mandag startede med 2 timers logistiske forberedelser, med deltagelse af Peter & Hans N. Hans rengjorde fint sporafsnittet vi skulle arbejde i, hvilket går let, med løvsuger -
mens vi hentede sporskiftet -
hvorefter vi kørte på med optagning af sporamme, og opmåling for ilægning af sporskifte og udgravning for sveller.
Mørket satte dog en stopper for arbejdet, og vi pakkede sammen 16.30.
Derefter fortsatte vi tirsdag med tilskæring og boring af laskehuller; Det sidste gik rigtig let, da først de løse skinner var anbragt oppe på beding, således disse kunne bores fra lodret position i god arbejdsstilling. Onsdag fortsatte Peter arbejdet; Her fik han ene mand boret de resterene huller for laskebolte
- og ilagt alle spordelene for kontrol-opmåling af disses placering. Derefter kunne vi i går lørdag udlægge ballast mellem sveller, således der kun udestod spigring af skiftet på svellerne.
Et par ugers arbejde, således nået foran, ved koncentreret indsats. Arbejdet fortsatte d.27/12, hvor et forstærket hold på 4 mand deltog i spigring af sporskiftedelene på svellerne
- ligesom der også stiller et hold i morgen + overmorgen og afslutter opgaven med med montering af trækbuk, og derefter fortsættes der svelleudskiftning i samme spor, i retning op imod hallen. Desuden arbejdes der på banen i samme sporområde, i flere af de resterende, mellemliggende dage op til nytår. / LLZ

lørdag den 19. december 2020

Nyt fra Bafd. 19-12-2020

"Det var en kold og tåget dag", kunne dagens beretning begynde. Solen skulle efter forlydender have skinnet i andre dele af lande, men i Hedeland så vi den ikke... Til gengæld var der tæt på fuldt hus i mandskabsstyrke, så vi delte os efter reparation af stoppemaskinen i to hold.

Kenneth starter venstre motor på stoppemaskinen efter en ny slyngkobling er monteret.

Mens Søren, Peter og Kenneth tog M 12 til Brandhøj, påbegyndte Steen, Lars, Steffen og Claus justering og stopning af tre spor foran museumshallen. Sporene 27, 26 og 25 har været nødtørftigt understoppede siden de fik nye sveller. Sporene var en perfekt opgave til at afprøve den reparerede stoppemaskine. Korte spor, der er lette at justere og tæt på et veludstyret værksted, hvis reparationen skulle vise sig at kræve efterjusteringer. Det blev der dog ikke behov for, maskinen fungerede fint og da dagen var omme var de tre spor justerede og spor 26 havde fået en mere optimal kurve end vi hidtil har levet med. Undervej var Brandhøj-holdet kommet hjem så vi kunne holde frokost sammen - dog således at vi af hensyn til corona-forholdene fordelte os godt udover området. 

Stoppemaskinen er klar til at køre spaderne ned i ballasten i spor 27 første gang efter montage af ny slyngkobling på den ene motor. Træovergangene er fjernet, så maskinen kan arbejde uhindret.

Det var mørkt og tåget det meste af dagen. Lars er næsten usynlig på stoppemaskinen, mens Steffen og Steen i refleksjakker er mere iøjnefaldende. Cyklisterne i baggrunden studerer mindestenen for entreprenør og grusgraver Peter Madsen.

Stoppeholdet er ved at være færdige med spor 25 og Steffen tjekker med stadie og laser, at sporet ligger som det skal.

Brandhøj-holdet, der efter frokost var forstærket med Steen, løste en række opgaver med den store Salta-gravemaskine. Første prioritet var forstærkning af vejen til området med knust beton. Vejen er efterhånden noget nedkørt og selvom vi i efteråret forstærkede den, trængte den til en mere gennemgribende forstærkning. Desuden fik holdet løftet Vildmosemaskinens gamle kedel af et sæt deplorider og erstattet den med flismaskinen, ligesom de fik læsset vores to ballastvogne med stabilgrus.

Vejen til Brandhøj-arealet udbedres med knust beton. Det er særlig lastbiltransporter til og fra arealet, der slider på vejen og vi skulle jo nødig have en fastkørt transport. Foto: Søren Hein.

Saltaen løfter den gamle kedel fra Vildmosemaskinen af deploriderne, så der bliver plads til flismaskinen. I baggrunden M 12 med et læs gamle sveller. Foto: Peter Hein.


Ikke et avanceret to-vejskøretøj, men en flismaskine læsset på et sæt deplorider. Vi har planer om en seriøs indsats med rydning langs banestrækningen i løbet af vinteren og det tidlige forår. Foto: Peter Hein.

Med begge holdene samlet på Hedehusgård kunne vi slutballastere de stoppede spor og genmontere træovergangene og med M 12 og snart 90-årige M 40 rangere tog og ballastvogne på plads. Vi drak kaffe og med et hurtigt tiltagende mørke tog vi afsked med hinanden og ønskede glædelig jul. Det bliver ikke til større arbejder før mellem jul og nytår, hvor vi regner med flere indsatser på og omkring sporene i Hedeland. 

De hjerteligste julehilsener fra HVB's baneafdeling!

lørdag den 12. december 2020

Nyt fra bafd. 12-12-2020

Med en bemanding på tre mand, var det mindre opgaver, der denne lørdag stop på programmet. Den slags opgaver har vi heldigvis også masser af! Vejret var gråt og overskyet som hele den forgange uge. Med Steffen og Claus i M 12 og Steen i Land Rover var første indsats ved overkørslen syd for Sølund. Vi supplerede belægningen omkring skinnerne, så cyklister lettere kommer over sporet. Et arbejde, som skal udføres med jævne mellemrum fordi trafikken slider på belægningen.
 

Overkørslen syd for Sølund får ny belægning. Mens Steen samler redskaber, fejer Steffen skinnerne.

Næste stop blev Brandhøj, hvor vi både hentede og afleverede dele til lagret i opbevaringshallen. Vi fik desuden omplaceret nogle oplagrede sveller, så der bliver bedre plads til at manøvrere med hjulkøretøjer foran hallen. Vi fik hentet flishuggeren ud af hallen og koblet på Land Roveren. Derefter gik turen tilbage til Hedehusgården, hvor frokosten blev indtaget i banevognen sammen med Hans, der havde brugt formiddagen på at fjerne nedfaldne blade fra stationsarealet.

En del af vores redskaber er blevet forsynet med gule markeringer. Det gør dem lettere at se, når vi er ude på banestrækningen.

Vores hjemmedesignede borelærer til forboring af sveller er også blevet malet. Lærerne har vi i en udgave til 22 og 24 kg/m skinner.

Efter frokosten ryddede vi buskadset bag kiosken på Hedehusgård Station. En del af det nedskårne materiale skar vi op til brænde, resten kørte vi igennem flismaskinen. Der er arbejde på banen igen lørdag, hvor vi afhængig af det fremmødte mandskab igen kaster os over nye opgaver.

Vores omfattende lager i opbevaringshallen blev suppleret med nye dele til overkørselsanlæg. Det er godt at være velforsynet.

Buskadset bag kiosken forvandles til flis i løbet af nul komma nul.

mandag den 7. december 2020

Nyt fra maskinafdelingen #39-20 9-23-30/11+ 7/12:

 

No3, Vildmosen og Sukkergris må lige udenfor, mens M30 får sat motorhus på igen.
Her er M30 på vej under kranen. (Lørdag 5/12)

Det er nok ikke sket før for Redacteuren, men så var der lige en lang skrivepause. Der simpelthen har måtte passe sin ”lønnede bibeskæftigelse” m.m.…

Opsamlingen fokuserer på M30, som har været den primære opgave på værkstedet i perioden, selvom der også er arbejdet rundt i andre hjørner af Gården.

Efter en vellykket prøvestart af motoren, så har der været arbejdet hårdt med at få trukket et helt nyt ledningsnet rundt i motorrummet. De forskellige følere og instrumenter er blevet trimmet, men ikke alle fungerer endnu. Temperaturføleren skal nok skiftes og der er blevet arbejdet med forbindelser til relæer og lys, som nu ser ud til at fungere. Et kraftigere kabel til startrelæet er trukket og efterhånden er der fint lys i alle kontrollamper. Motorhuset er genmonteret og alle de indvendige enheder som brændstoftank, luftfiltre mv. er skruet på igen. Lågerne trænger til nye håndtag. De gamle var temmelig bøjede og det viste sig at de var fremstillet af kobberrør. Meget passende, da M30 oprindelig arbejdede på et tysk kobberanlæg og der trak de varme digler ud af smelteovnene. Nu fremstiller Kjeld dem i jern i stedet. Og så har jeg fået emner, der skal males. Herligt. Det går fremad med M30!

Fotos er ikke lige i datoorden. Måske en anden dag...


Der trækkes nyt kabel til startrelæ.

Fremstilling af nye håndtag igang

Malerpenslen er kommet frem igen!

Det gamle lågehåndtag i blødt kobberrør og starten på de nye

Der er mange øjne på temperaturføleren og den mulig årsag til fejl. Den er nok bare brændt af...

et omfattende kablingsdiagram følges

midlertidig udstødning til test

nyt beslag til at holde en returfjeder til gastrækket

Der trækkes kablerlørdag den 5. december 2020

Nyt fra Bafd. 05-12-2020

Blæsten var aftaget noget og vejret en smule mildere end de foregående dage. Det passede dagens hold i baneafdelingen fint. Arbejdsprogrammet stod på opsamling af gamle sveller ved km 0,3-0,5 og udskiftning af sveller i skifte 115 foran museumshallen. D 13 kørte julesærtog Sølund-Fem Ege og retur. Måske årets eneste juletrafik?

Dagens arbejde er i gang. M 12 på vej med kvas til aftipning langs en banedæmning og energi- og banevogn holder klar til at understøtte arbejdet på sporskiftet i forgrunden.

Som dagens første opgave samlede Lars, Kenneth og Leif kvas ved spor 0 og kørte det til aflæsning. Det blev til 2 ture, hvorefter holdet hentede nye sveller til sporskifte 115, som Steffen og Claus havde havde adskilt. Mens Leif sluttede sig til sporskiftebyggerne, kørte Lars og Kenneth ned ad rampen med M 12 og Storebæltsvognen og indsamlede af et par omgange de resterende udskiftede sveller ved km 0,3-0,5. Sporskiftet blev klargjort og var klar til samling, da de to hold igen var forenet. Efter sporskiftet var færdigsamlet, fjernede vi de gamle sveller og jævnede de værste ujævnheder i ballasten. Mens mørket faldt på rangerede vi på plads i museumshallen.

Udskiftede sveller samles op langs strækningen. Foto: LJO.

De nye sveller ankommer. Lars i gravemaskinen, Kenneth stand by og Steffen i færd med at rense op efter en af de gamle sveller.
Der var lidt bøvl med at starte kompressoren og Claus var utålmodig. Her slås der spirg i på den gammeldags facon. Foto: LJO.

Svelleudskiftning uden gravemaskine kræver kræfter! Leif trækker med svelletang og Steffen skubber på med brækstang.

Her lægges også kræfter i! Lars og Claus N holder sporvidden, Steffen har netop boret svellen og nu slår Leif spigret i. Foto: KHA.

Leif borer, Kenneth slår spirg i og Steffen løfter svellen. Snart er skiftet samlet.

De gamle sveller samles op, så området efterlades ryddeligt. Solen er på vej ned i vest.

De gamle sveller læsses på deplorider hensat i spor 20.