Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

fredag den 2. april 2021

Nyt fra Bafd. - de første påskedage

Traditionelt har påsken tit givet lejlighed til arbejder på banen - ofte fordi vi har skulle afslutte opgaver inden opstart af kørselssæsonen. I år har vi ikke akutte arbejder, men alligevel har en række arbejdsomme aktive kastet sig ud i en række projekter. Et par billeder giver indtryk af de forskellige opgaver der er løst.

På Brandhøj er der udført yderligere rydning, og dele til to sporskifter er fundet frem. De skal i fremtiden placeres på stationen ved vinterrasserne og muliggøre omløb. Foto: Peter H.

Montering af trækbuk ved det nye skifte til omløbet i spor 20. Foto: Peter H.

Overblik over sporviften foran museumshallen. Det sydligste sporskifte i det nye omløb ses i forgrunden - endnu ikke forbundet med spor 20. Deploriderne til højre er tungt læsset med gamle sveller, der afventer transport til deponi. Foto: Peter H.

Ved siden af sporarbejderne har der været tid til udbedring af nogle mekaniske detaljer på vores stoppemaskine. Maskinen har fået opgraderet fremdrivningssystemet med forbedre ophæng af hydraulikmotor og kædestrammer. 

Stoppemaskinens kædedrev er bragt i orden igen. Nu med en forbedret konstruktion. Foto: Claus B.

Gennem mere end en uge har der desuden været arbejdet med rydning omkring opbevaringshallen på Brandhøj. Nu er bevoksningen omkring alle sider af hallen nærmest bragt ned til jordniveau. Det letter færdsel og oprydning særligt på hallens bagside.

Der er som sædvanligt arbejdsdag i morgen og mon ikke resten af påsken også byder på aktivitet?

mandag den 29. marts 2021

Nyt fra maskinafdelingen #04-21 29/03:

 Arbejdet på M9 fortsatte denne aften: 


Carsten bander over de skæve beslag og Kenneth skærer filt

De to stykker rundstål på hver 100 kg, der skal anvendes til at dreje de nye aksler, var netop ankommet og blev derfor transporteret ind til drejebænken. Nu venter et stort arbejde med at dreje dem på mål. Carsten gik videre med at tilpasse beslagene til akselkasserne, mens Kjeld afrensede den store trækkæde, der har ligget i petroleum en stund. Vores lejefiltspecialist Kenneth udskar og tilpassede filt til akselkasserne og jeg fik afrenset resten af undervognen, så den snart kan blive grundet – hvis der ikke skal rettes yderligere.

Jan forberedte sig ude i vognhallen til onsdagens videre opgave med vogneftersyn.


Man skulle tro det var "kædeligt" arbejde, men Kjeld "led" ingen skade

Snart så god som ny!

Der skæres filt ud til akseltætning på lejekasserne.

Et lille kig til hvor de to pakker svejsetråd er blevet af...
En del af hjulfladen har tidligere været drejet af, men nu fyldes det på igen og hele hjulet skal efterfølgende drejes til korrekt diameter.

Så stod der lige fire akseltappe klar til finafdrejning.