Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

søndag den 17. marts 2013

Nyt fra Bafd 17-03-2013

Lørdag arbejdede vi videre med sporanlægget i vognhallen på Brandhøj. Inde i hallen fik vi gravet sporkassen ud til spor 107 og bagefter fik vi bygget de resterende knapt 24 m spor, som er adgangssporet til skydebroen. Desværre holdt der en gravemaskine i vejen, og det kolde vejr gjorde det umuligt at starte den, så vi opnåede ikke denne dag at få det første lokomotiv kørt ud på skydebroen. Det må vente til næste gang.

Sideløbende med sporarbejderne fik vi ryddet op i hallen og klargjort arealet nord for skydebroen til udgravning af sporkasser. Næste lørdag arbejder vi sandsynligvis videre med sporlægning i denne del af hallen.

Ole har leveret dagens billeder.

Steffen
Spor 107 bygges ind i hallen mens minigraveren holder det på plads i kurven
Der skulle kun skæres ca. 30 cm af skinnerne inden skydebroen kunne rulle på plads.

Det gik - næsten - at køre forbi gravemaskinen