Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 20. januar 2022

Møde i Trafikafdelingen 20/01-22:

Finn og Ditte fra Spejdernes Lejr fortæller om det kæmpe arrangement i uge 30

Trafikmødet har været udskudt af flere gange, men nu måtte og skulle det afholdes og med det spændende emne ”Spejdernes Lejr”, og med mange nye aktive, så blev det et velbesøgt møde med 22 deltagere – udover de to spejdere, der fik den første time af mødet til at fortælle om den store fælles spejderlejr, som kommer til at foregå omkring uge 30 med deltagelse af 40.000 spejdere og forventeligt 60.ooo besøgende. Vi hørte om den store transportlogistik, om lejerens opbygning og meget andet. Et vigtigt emne var naturligvis vores rolle både med forberedelser af infrastruktur og hvordan vi skal køre med vores tog i løbet af uge 30. Der er meget i gang og alle aftaler er ikke på plads endnu, men spændende bliver det! Der blev stillet mange gode spørgsmål og både Finn og Ditte gav gode, uddybende svar. Efterfølgende gennemgik Kenneth, der er banens Sikkerhedsansvarlige, de hændelser hvoraf vi alle kan lære mere om håndteringen af sikkerheden ved udførslen af vores arbejde ved togene. Med fine, animerede eksempler fik vi emnet genopfrisket. Næste emne var en snak om vores køreplaner og om der skulle foretages tilretninger, så vi bedre kunne nå at få det hele til at hænge sammen. Til sidst havde vi et par gode diskussioner under ”Evt.” og så er vi vel klar til endnu et spændende år med togkørsel på vores skønne bane. Og tak for kaffe til Kisser! /Leif


Der er mange forberedelser til den store lejr!

Vi hørte også om sikkerhed, køreplaner og "Evt."

Og der blev stillet gode spørgsmål under hele mødet.


søndag den 16. januar 2022

Nyt fra Bafd 15-01-2022

Efter en blæsende og relativt lun uge, var vejret i løbet af natten slået om til frost og vi mødte op til et rimdækket landskab og en hård skorpe på ballasten. Arbejdet kom dog i gang alligevel, og der blev arbejdet i flere hold på flere projekter.

Claus B, Lars og Klavs omlæsser gamle sveller fra Storebæltsvognen til et sæt deplorider inden sporarbejdet for alvor kan gå i gang.

Dagens første opgave var at få de sveller vi udskiftede sidste lørdag, af vejen. Claus B og N, Klavs og Lars tog sig den opgave, mens Steffen riggede laserudstyret til. Vi havde fået udlagt nogle sveller vel højt og de skulle sænkes, så sporet ikke kommer til at ligge for højt. Med laser og stadie er det en let sag at måle ud. Det krævede til gengæld lidt håndgravning af få svellerne lagt dybere. Heldigvis dukkede Rasmus op i rette tid og kunne give en hånd med. Peter H og Steen arbejdede med at klargøre Diema-tipvognen fra Gram til transport, og Søren H fik en fridag fra udendørsarbejdet og fokuserede på opgaver på D 8 i værkstedet.

Efter korrekt placering af svellerne og udskiftningen af de sidste gamle sveller i spor 20/21 foran museumshallen, forsynede vi spiret med spormål, borede huller til spigr og fik samlet sporet. Herefter sidejusterede vi spor 20 helt ned til der, hvor vi senere etablerer en forbindelse til spor 21. Det skaber mulighed for omløb på sporviften, noget der vil lette rangeringen betydeligt. Mens mørket faldt på blev endnu en ladning gamle sveller lagt i midlertidigt depot på et sæt deplorider.

M 3 skulle løse nogle rangeropgaver og lister her forbi arbejdsstedet. Efter passagen løsnede vi spigr og skiftede sveller.

Steffen slår spigr i, mens Lars og Claus B har travlt med noget andet. Solen skinnede det meste af dagen.

Under Diema-tipvognen fra Gram Teglværk gjorde Steen og Peter H en indsats med at forberede motorvognen til transport til opbevaringshallen på Brandhøj. Steen er ved at skille kardantrækket ad. Foto: Peter Hein.

Søren H og Hans-Henrik brugte bl.a. M 3 til at rangere M 24 ind i værkstedsremisen. Her er ses lokomotiverne i spor 3.

I løbet af ugen havde Hans påbegyndt en større opmaling af håndværktøj fra både bane- og maskinafdeling. For maskinafdelingens værktøj er der endda indført en farvekodning, der fortæller på hvilket værksted det enkelte værktøj hører til. Baneafdelingens værktøj er bare mærket med gult, så det ikke bliver væk i bevoksningen langs sporet.

Der er virkeligt gang i værktøjsmærkningen!

Her ses nogle af farvekombinationerne på maskinafdelingens værktøj mærket med afdelingens grønne farve og en afvigende farve for indikation af hvilket værksted værktøjet hører til på.

Dagens sidste gamle sveller læsses på et sæt deplorider hensat i spor 20.