Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 24. august 2019

Nyt fra Bafd 24-08-2019

Sommerheden var vendt tilbage og en varm dag ventede holdet fra baneafdelingen. Arbejdede begyndte foran vognhallen, hvor et nyt skærebord til vores nye plænetraktor skulle tages i brug. Det nye skærebord er importeret fra USA, men manglede alle beslag, remhjul og klingeophæng. Dem afmonterede vi fra det gamle, gennemtærede og udslidte skærebord. Efter afmonteringen fik samtlige dele en tiltrængt overhaling, inden de blev monteret på det nye skærebord.
Udendørsværksted etableret ved vognhallens sydgavl. Godt med lys, men også godt med varme. Mens Steffen begyndte at flytte dele fra det gamle skærebord til det nye, ophuggede Benjamin vores trofaste grill. Mange grillafteners gode bøffer er stegt på den, men nu kunne den ikke mere.

Montering og justering af det nye skærebord gik over al forventning og efter frokost kunne arealerne omkring vognhallen få en tiltrængt klipning. Endnu en Klippo plæneklipper havde fundet vej til klubben og på et tidspunkt genlød Hedehusgård Station af lyden fra to Klippo, en Husquarna plænetraktor og en benzindrevet hækkesaks. Gartnersektionen var virkeligt i aktion! Sidst på dagen rangeredes banetoget op, plænetraktor og en Klippo blev læsset og vi drog afsted til mere græsslåning. Med perronerne på Sølund, Stenager og Brandhøj ryddet, besluttede arbejdsholdet, at nu var det nok. Arbejdsdagen afsluttedes med en svalende is udenfor billetsalget.
"Hvor i alverden hører den til?" Steffen konsulterer brugsvejledningen. Det gamle skærebord ses i billedets venstre hjørne. Der kørte særtog mellem 13 og 15 og derfor er flere af vognhallens porte åbne.

Kenneth og Benjamin fik studset den uregerlige mirabelbusk mellem vognhal og billetsalg. Den blev helt pæn! Efter busken fortsatte de med et par af træerne på Hedelands parkeringsplads.

Efter at have slået perronerne på Sølund og Stenager er turen kommet til Brandhøj. Vi tog ikke alene perronerne, men også det omliggende areal, der med et par borde egentlig ville egne sig godt til et hænge-ud-sted for jernbaneinteresserede på vores køredage. Intet andet sted i veteranbane-Danmark kan man opleve samme trafikintensitet og hyppige, planmæssige krydsninger mellem veterantog.

torsdag den 22. august 2019

Kulturaften i skønt vejr!

I samarbejde med Landsbylauget - Fløng Sogn og Fløng Forsamlingshus holdt HVB kulturaften på skinner i Hedeland onsdag aften. Arrangementet var med 84 deltagere fyldt op. Efter oplæg af historiker Anders Vind Ebbesen om Fløng, Hedeboegnen, industriudviklingen i Hedehusene og Hedeland gav Bruno en kort introduktion til HVB og togturen gennem Hedeland.

Vel ankommet til Fem Ege spredte deltagerne sig rundt omkring stationen og på naturlegepladsen for at spise den medbragte mad. Herefter gik det atter retur til Hedehusgård med tændte lamper i personvognene med den nedgående sols sidste stråler i horisonten. De deltagende kunne formentlig ikke have ønsket sig vejret meget bedre!

Der skulle lidt rangering til for at sammensætte aftenens særtog. Her rangerer Bruno og Hans-Henrik på vognhalsbanegården.

Forventningsfulde venter publikum i det gode aftenvejr på Hedehusgård Station. Snart er det tid til at samles i vognhallen til oplæg om områdets historie. 

Historiker Anders Ebbesen giver en spændende beretning om udviklingen fra bonde- til industrisamfund på egnen mellem Fløng, Reerslev og Hedehusene. 

Med Anders Ebbesens fortælling om grusgravningen kunne deltagerne fra toget ved selvsyn opleve hvor store arealer råstofindvindingen havde berørt. Her er toget ankommet til Fem Ege, hvor der var tid til både spisning og fotografering.

Rundt omkring nød de mange små grupper maden i ro og mag. Vejret var solrigt og lunt, men sandtornens bær melder om efterårets snarlige ankomst. 

Alle deltagere kom efterhånden på plads i toget og er nu på vej hjemad i den nedgående sols sidste lys. Turen til Hedehusgård var et skønt sanseindtryk med flokke af gæs på den klare himmel, aftenkølighed og duggen der faldt. Alle med behov for det kunne få tæpper til at varme sig med.

mandag den 19. august 2019

Nyt fra maskinafdelingen #30-19 19/08:


Afretning af bænkene og montage af trinbrædder, samt afrensning af sikkerhedskæderne i gang. 
Det går hastigt mod en klarmelding af C523 til driften!


Der er snart ikke mere arbejde tilbage at udføre på C523… Denne aften fik Carsten og Kjeld monteret de nymalede gangbrædder og boret huller til et par ekstra bolte. Bagefter kunne de så hjælpe Erik med at få tilpasset topbrædderne på bænkene. Da det er en gammel vogn, så findes der ikke mange faste mål at gå ud fra – men det bliver godt til sidst! Jeg fik afrenset og malet sikkerhedskæderne med en omgang Olsen-sort og givet vinkeljernene på endegavlene en omgang sort maling. På lørdag skal vognen over graven, så sikkerhedskæderne kan blive monteret og den ene pufferstok lige rettes op og justeres. Derefter mangler blot montage af topbrædderne og så en omgang slutfinish, før projektet kan kaldes fuldført! Gert fik hjælp af Lars med reparation af vandbehandlingsanlægget, der i søndags stoppede med at generere vand. Det kom fint i gang igen.

Vi var 8 mand på Gården denne aften. /LeifKjeld forsøger at rette pufferstokken, men det må vente til lørdag

Erik udfører håndskåret præcision af topbræt.

Resultatet af mit arbejde denne aften er afrensede 
og malede sikkerhedskæder, samt sortmalede vinkelbeslag 
i begge vognens ender