Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 26. april 2018

Torsdagsbilledet #159

Den 17-19. oktober 2003 drog mere end 20 IBKére til Feldbahnertreffen hos Wald Eisenbahn Muskau. Det var en fantastisk tur og for et nyt medlem, som jeg var dengang, en oplevelse der helt sikkert har været med til at give mig meget mere lyst til mere smalspor. På billedet ses i baggrunden et Jung-lokomotiv, der er næsten magen til det Superfos vi er ved at sætte i museumsstand.
Foran ses Nils Peder og Carsten, foruden en 15 år yngre sekretær...


onsdag den 25. april 2018

Nyt fra Bafd 21-04-2018

Lørdag besluttede vi at fortsætte med forårsklargøringen. Vi kørte hele strækningen igennem og fik undervejs lavet eftersyn af samtlige sporskifter i hovedsporene. Dette eftersyn består i opmåling af kritiske mål samt en gennemgang af bl.a. fastgørelsen af tungerne. Undervejs fik vi også udbedret de fejl, som vi fandt ved eftersynet. Det var primært efterspænding af bolteforbindelser.

Lars og Keld benyttede opholdet på Fem Ege til at færdiggøre montage af smørenipler i trækbukken, således at alle trækbukke til sporskifter på strækningen på nær Sølund nu er fedtsmurte.


Lars og Keld monterer smørenipler på trækbukken ved det sydlige sporskifte på Rubjerg

Da vi returnerede til Hedehusgården sidst på eftermiddagen læssede de nye båndsav af, der netop var ankommet fra Marstal, se andet blog indlæg.

I forrige uge har der også været aktiviteter i hverdagene. Onsdag var Bo sammen med Lars og Jørgen på Brandhøj, dels for at afhente et par azobesveller og dels for at forberede at M21 (Deutz) engang skal renoveres. Dette gjordes ved at tømme et par dåser rustopløser direkte ned på toppen af stemplerne i den 3. cylindrede dieselmotor, således at motoren med tiden atter kan tørnes.


mandag den 23. april 2018

Nyt fra maskinafdelingen #18-18 23/4:


Bo og Lars måler de gamle ringe op og beregner arbejdet

Bo og Lars arbejdede på ”bukserøret” til spildampudgangsrørene fra Da7. Flangerne er blevet affræset og finslebet for et fjerne en del korrosion. Senere drejede Bo nye tætteringe i messing, da de gamle var temmelig slidte.
Jeg fortsatte straks med pensel og rulle, så hele Superfos-lokomotivet ændrede sig fra sort til hvidt i løbet af aftenen. Mon vi skal beholde det i den bemaling? Imens forsøgte Lars O. ved brug af varme og VD40 at få løsnet bremse-delene. Det skal nok stå lidt længere… Kjeld pudsede kobberrør til der ikke var mere Brasso. De bliver flotte!
Jan, Bjarne og Hans foretog driftseftersyn på M25, så den kan være klar til sæsonen. Der er en del steder, som skal efterses og smøres før en lang sommersæson. På snedkerværkstedet fortsatte Martin og Erik med at save tynde lister, til de udgik for træ. Nu skal der snart til at limes buer!
Vi var 10 mand på Gården denne aften!

Et bukserør med røven opad ;-)

 
Bo drejer et sæt nye tætteringe

Slutresultatet...
Erik og Martin saver stadigvæk en masse lister...

Lars løsner bremser, mens jeg maler på Superfossen

M25 får et grundigt eftersyn før sæsonstart
Bjarne og Kjeld med hver deres pudseklud i hånd

Aftenen sluttede med en justering af værksteduret til sommertid...

Den nye, fine, gamle metalsav fra Marstal Maskinfabrik

søndag den 22. april 2018

MARSTAL Motorfabrik leverer båndsav til maskinværkstedet

Carsten og Panum afhentede i lørdags en båndsav fra den ædelværdige motorfabrik på Marstal havn, som er ved at blive omdannet til kulturhus af tre driftige kvinder. Se den flotte hjemmeside med fotos og historien om fabrikken  her >

Marstal Motorfabrik har også en Facebook-side her > 


Billedet viser ekspeditionens vogntog i lørdags på færgehavnen i Ærøskøbing hvor færgen mod Svendborg afventes.
På ladet står den  båndsav der var formålet med ekspeditionen, saven er købt hos Marstal Motorfabrik.