Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 5. marts 2016

IBK Generalforsamling 5. marts 2016:


Hele bestyrelsen samlet og klar til GF16 (Bo gemmer sig i hjørnet...) . Formandens beretning på vej...
Årets generalforsamling i Industribaneklubben fandt som vanligt sted i Hedehuset på en lørdag i marts kl. 10.30. Vi var mange medlemmer der mødte op denne dag, for Jørgen Panum, vores stabile og dygtige formand siden 1981 havde bevilliget sig selv retten til at gå på pension og genopstillede derfor ikke til bestyrelsen. Vi ville derfor alle gerne være med til at takke ham for de 35 gode år og høre den sidste formandsberetning fra hans hånd. Det betyder dog ikke at vi kommer til at se mindre til Jørgen, der i stedet skruer op for arbejdsindsatsen i baneafdelingen – hvis det overhovedet er muligt J Efter en grundig gennemgang af året, var der en god debat om det og så blev talen godkendt.

Gennemgangen af sidste års regnskab, de nye budgetter, afdelingernes arbejdsresultater for det forgangne år, samt alle afdelingernes arbejdsplaner for det nye år og øvrige forslag blev med få, men relevante bemærkninger godkendt.

Derefter blev bestyrelsens forslag til opstillede kandidater klappet ind og dermed har vi nu fået Claus Nielsen som formand, Leif Ulrich Johannsen har overtaget sekretærposten og Kenneth Andersen indtræder på den ledige bestyrelsespost, desuden genvalg til Claus Willems og bilagskontrollanten Mai-Britt Hein. Derfor kunne Claus som ny formand holde en takketale og overrække en symbolsk vingave til Jørgen som tak for de mange års arbejde, hvilket udløste en lang klapsalve fra de 27 fremmødte medlemmer. En fin generalforsamling med efterfølgende indkitning af den nye formand henne på Gården… Så er det bare at komme i gang med opgaverne!

Se fotos fra præsentationen her >>

Banechefen fremlægger forslag til årets arbejder, herunder bane til Vinterrasserne

Forsamlingen set fra en kommende sekretærs plads...

Klapsalver fra bestyrelsen som tak til Jørgen Panum

- og lige så mange klap fra medlemmerne!!

En formand kan takke af efter veludført indsats i 35 år!

torsdag den 3. marts 2016

Torsdagsbilledet #50

Dette er torsdagsbillede nummer 50. Det er næsten en slags jubilæum! Det skal fejres med et fødselsdagsbillede fra 23. maj 1987. Der fejredes HVB's 10 års fødselsdag med kaffe og kage samt togkørsel med flere togstammer. Husk i øvrigt generalforsamlingen på lørdag!
Togophobning ved Stenager. De tre fødselsdagstog er samlet ved Brandhøjbanen, mens festdeltagerne ser på modeldamplokomotiver. Forrest ses M 23 med persontoget, derefter M 25 med et fire-vogns roetog og bagerst M 12 med en kort stamme Vanløse-tipvogne. I sporet ses fra venstre: Morten Banke, Bo Pedersen, Peter Andersen og Steffen Lyngesen. På bakken i baggrunden ses den spæde start på kolonihaveforeningen.

mandag den 29. februar 2016

Nyt fra maskinafdelingen #09-16 29/02:
"Kedelvenderne" står klar på No3
Til arbejdet med kedlen til No3 er der blevet fremstillet en ”kedelvender”, der er klar til vi får et røgkammer retur fra valsning. Den skal anvendes til nemt at kunne rotere hele kedlen, når der skal bores huller i røgkammer og rundt kedelens kant til nitterne. Mikkel arbejdede også på en ”motorvender” – et motorstativ til M25´s motor og Peter drejede dertil et par dele, der skal bruges dertil. M25-holdet har nu gennemgået og fundet 4 gode topstykker med bedre godstykkelse end dem der sad på. Der skal nu tilpasses ventiler m.m. så der er mange gode opgaver, som venter forude. Carsten afmonterede hjulene fra deplorid-rammen og overlod det til mig at få den lange vange klargjort til maling. Der måtte udvides lidt kreativt for at få det emne sandblæst. Det lykkedes og aftenen sluttede med et grundet emne. Carsten gik derefter i gang med at etablere trinbræt på M30. Lars fik drejet på kædetandhjulene til T1, så de snart kan varmes på akslen. Således fik vi 8 mand igen en herlig mandag aften til at gå med futtog! På lørdag er der generalforsamling. Der kan vi opdatere listen med alt det vi nåede i året der gik – og alt det vi ikke fik gjort…. Men der skal jo også være opgaver til næste gang vi mødes J

Et motorstativ til M25 på hjul, så det er lettere at arbejde med motorrenoveringen

Udvidelsesmodul til sandblæserkabinen

Glødeskallen fra hele emnet skal fjernes for at give en god vedhæftning for grunderen. Ellers ruster emnet under malingen.

Et før-efter sandblæsningsbillede af en vange
Peter drejer en dims til motorvenderen

Jan går i detaljen med tjek af topstykker til M25


Lars drejer af tandhjulet til T1.

søndag den 28. februar 2016

Nyt fra Bafd 27-2-2016

På grænsen til foråret, i hvert fald i følge kalenderen, valgte vi at henlægge baneafdelingens aktiviteter til vognhallen på Hedehusgaarden. Lars og Kenneth hentede tipvogne på Brandhøj; en med fingrus og en med nøddesten, og så benyttede vi resten af dagen til at få lagt de sidste fliser i vognhallen og lagt nøddesten omkring disse. Sideløbende med dette fik vi lavet service på vores kompressor, så den nu er klar til forårets sporaktiviteter.

Fliselægningen i vognhallen er nu færdig og når de sidste brædder mellem sporene snart kommer på plads, er vi for alvor klar til, at vi kan indrette en flot udstilling på Hedehusgaarden til glæde for entusiaster og specielt vores mange besøgende.

Kenneth og Lars har leveret dagens billeder.

Næste lørdag er der generalforsamling i Hedehuset kl. 10.30.

Steffen

Fliser og nøddesten er lagt på plads.


Olieskift udføres på kompressoren (LLZ)


Der blev også tid til at rette flisebelægningen foran hallen, da den har været
beskadiget af kørsel med minigraveren.