Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 6. april 2020

Nyt fra maskinafdelingen #14-20 6/4:


Aftenstemning med nedgående sol - foran værkstedet - efter taget er kommet retur på Da7.

Baneafdelingens lørdagsaktiviteter var tydelige foran lokomotivværkstedet; det nye sporskifte til den lille remise er under etablering og det bliver en fin løsning.

Peter og jeg forberedte pålægning af det nymalede tag på Da7. Inden da fik vi nedtaget den gamle kranbom, som ikke har været brugt i mange år. Så dukkede Lars op og vi fik kranet taget på plads med gravemaskinen. Det gik ganske let. Bagefter skulle de mange bolte i og det var vist lidt mere besværligt.

 Jeg fortsatte med forskellige opgaver på Superfos-lok; der skulle trækkes kabler og det foregik gennem et kedelrør og ind i fyrboksen. Det er ikke en løsning der anbefales, hvis der skal fyres op under kedlen… Der blev også boret hul i røgkammeret til ledningen, hvilket heller ikke er velegnet, hvis der fyres op. Men denne forbliver ganske kold, selvom vi vil forsøge at få den til at fremstå som havde den ild i fyret. Næste opgave var at få håndtaget til sandingen løsnet. Det havde sat sig grundigt fast, men nu kører det som smurt igen. Så fik jeg desuden monteret og malet forskelligt, så vi snart er klar til at få kørt lokomotivet ud i museumshallen og gøre plads til næste projekt. Så må resten af samlearbejdet foregå derude. Steen kom også forbi og fik monteret en ny brændstoftank til generatoren i banevognen. Så med dette lille fremmøde fik vi da alligevel nået en masse – fordelt over området og med få kontakter i disse Corona-tider. Mon vi får lov at køre med passagerer den 17. maj? /Leif

Peter triller det nymalede tag ud af værkstedet


Når nu der er en arm, der kan holde, mens den gamle kran bliver afmonteret

Taget er vendt og klar til at blive hejst op

Så skal det drejes på plads. Det gik let!


damp- og sandingsrør monteret. Kabler trukket, huller boret. Sandingshåndtag løsnet. 
Skorstensbånd, fyrdør og frontlampe malet. Skruer grundet, puffer mm malet. Lidt fik jeg da nået.
søndag den 5. april 2020

Nyt fra Bafd. 04-04-2020 og hverdagsaktiviteter

Som planlagt gik vi denne lørdag i gang med at ombygge sporforløbet til den lille remise. I stedet for at benytte et sporskifte i spor 1 og en skarp kurve for at komme til den lille remise, bliver der i fremtiden adgang til remisen via et skifte i sporet til drejeskiven. Det giver en mindre skarp kurve og mulighed for at lave et eftersynsanlæg med sænket arbejdsområde foran den lille remise.
Benjamin og Steffen i gang med at løsne sporet, hvor det nye skifte skal placeres.

Vi havde alle materialer klar i spor 0 på Hedehusgården, så vi kom hurtigt i gang. Med en god bemanding på 7 mand arbejdede vi i to hold. På den måde går vi ikke i vejen for hinanden og kan bedre holde corona-korrekt afstand. Vi startede med at pille sporet op, hvor det nye skifte skulle placeres. Imens kørte et hold til Brandhøj med en ladning reservedele til motorlokomotiver, som vi har været heldige at anskaffe.

Efter optagning af spor kunne vi justere mellemskinner, hjertesykke og tunger, og begynde udgravning til sveller. De første sveller kom let i, men efterhånden som dagen gik, kom vi i konflikt med svellerne fra det gamle skifte i spor 1. Det måtte op, for at vi kunne placere det nye skiftes sveller korrekt. Optagningen tog ikke længe, og med en god indsats var arealet hurtigt ryddet.

Et sæt 17 kg/m skinner blev af et hold afpasset i længde, nye laskehuller boret og hurtigt lagt til rette på sveller, der var blevet placeret af det andet hold. Mens Steffen, Benjamin og Claus samlede det nye sporstykke kunne Steen, Lars og Kenneth bore huller i de tilrettede skinner til det nye sporskifte. 
1 mand arbejder, mens 3 ser på. Den første nye svelle lægges i. Senere på dagen blev skiftet i forgrunden taget op og erstattet af et nyt stykke spor. Foto: Kenneth Andersen.

Kenneth kører et styk skiftetømmer på plads med sækkevogn. Lidt af en balancekunst.

Skiftet til den lille remise er pillet op, svellerne fjernet og der gøres klar til etablering af nyt spor. Hjertesykket til det nye skifte til den lille remise er placeret til venstre for svellen midt i billedet.

Sporrammen, der erstatter det gamle sporskifte, laskes sammen. I baggrunden er Benjamin ved at rette svellerne op, inden de skal bores. Sporet er i 17 kg/skinner af ret forskellig oprindelse. Inden for en radius af 10 m har vi skinner fra Krupp 1913, Cockerill 1897 og et britisk stålværk i Marlborough fra 1895, selvom også Marlborough i USA har haft en koncentration af stålvirksomheder.
Da arbejdsdagen gik på hæld, havde vi samlet sporstykket, hvor det gamle skifte til den lille remise havde ligget. Det er justeret og midlertidigt understoppet og fuldt farbart. Det nye skifte er klargjort til samling og alle svellerne er udlagt. Vi har også etableret en nogenlunde fremkommelig vej over arbejdsarealet, så der er fuld adgang til den store remise. 
Det første arbejdstog har befaret det nye spor, hvor skiftet til den lille remise i baggrunden før udgik. Til højre anes hjertestykket i det nye skifte til remisen. Lars poserer foran Storebæltsvognen, mens Kenneth tager en ekstra trøje på inden vi rangerer på plads.
Nu står påsken for døren, og nogle af det gamle ferieårs sidste feriedage skal nok bruges på banearbejde. Vi regner med, at der arbejdes både fredag og lørdag. Vi vil gerne have skiftet færdigbygget hurtigst muligt. Vi har meget andet, der skal nås.

Igennem ugen har der også været hektisk aktivitet i baneafdelingen. Bl.a. er vores beholdning af jerrycans renoveret og de fremstår nu smukt sølvmalede med nummerering, ligesom de gamle mirer, vi af og til benytter ved sporjustering, er flot renoverede. Det nye hjulsæt til stoppemaskinen er færdigt efter at Lars og Kenneth fik reddet det todelte kædehjul til maskinens fremdrivning. Kædehjulet blev monteret på det nye hjulsæt ved hjælp af en nyfremstillet styrering. Det nye hjulsæt er midlertidigt monteret på stoppemaskinen, mens et par bedre rullelejer findes frem fra lageret.

Kenneth under indøvelse i udboring af hjul med påmonteret kædehjul. Foto: Lars Lützow.

Emnet snurrer og snart er kædehjulet frigjort. Foto: Lars Lützow.