Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 26. juni 2010

Nyt fra Bafd 19/6 og 26/6

Ikke kun mandagens gartnerhold har været beskæftiget med buskrydningen de sidste par uger. Også baneafdelingen har brugt et par arbejdsdage på projektet.

Lørdag d 19-6 havde Finn indkøbt en ny plæneklipper til erstatning for den noget upålidelige, som vi havde i forvejen. Den blev flittigt afprøvet foran vognhallen, og derefter gik vi i gang med slåning af perroner på hele banen. På Flintebjerg fik vi genmonteret køreplanstavlen, ligesom køreplanerne på de øvrige stationer blev kontrolleret og i enkelte tilfælde udskiftet. Der er nemlig blevet gennemført en mindre køreplansændring siden sæsonstarten, men den var åbenbart ikke slået igennem alle steder. Hele strækningen fra Rubjerg til Fem Ege blev gennemgået med buskrydder, bortset fra den ene side mellem overkørslen og Fem Ege som efterfølgende blev taget af mandagsholdet.
På Brandhøj passeredes to herrer på en bænk. De havde afhentet en portion paller til vognhalsprojektet, og så ganske trætte ud ovenpå dagens anstrengelser…
På vejen tilbage ryddede vi buske hele vejen fra Sølund til Hedehusgården inden dagen blev sluttet af med et mindre grillarrangement.

Lørdag d. 26-6 fortsatte vi rydningen mellem Flintebjerg og Rubjerg samt lidt grenklipning mellem Rubjerg og Fem Ege.

Området omkring vognhallen på Hedehusgården er også klippet nogle gange i den forløbne periode, og fremtræder pænere end nogensinde til glæde for vores publikum og områdets øvrige beboere.

Hilsen Steffen

mandag den 21. juni 2010

Nyt fra maskinafdelingen #27-10 21/6:

Det gode vejr inspirerede banens gartnersektion til at få ryddet for sandtorn på strækningen fra overkørslen og ned til Feg. M12 blev spændt for banevognen og Christian, Villi, Svend Erik og undertegnede drog af sted, bevæbnet med buskrydder og ørnenæb. Senere dukkede BigRas op med en græstrimmer og gav et nap med. Da klokken var 21:30, så var der genetableret et 2m fritrumsprofil og vi begav os svedige hjemad igen. Imens havde Kenneth og Carsten påbegyndt samlingen af tagkonstruktionen til C210 og D13 havde fået monteret et starter-håndtag. 8 mand på Gården denne aften.