Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 8. oktober 2016

Bafd 8/10-16:



Et herligt efterårsvejr i Hedeland lagde op til en god dag på banen, så da vi havde fået rangeret banetoget til perron gik turen til Brandhøj. Her stod en stor container, der skulle læsses med gamle sveller fra det store udskiftningsprojekt før sommeren. En del rangering skulle der til, men så havde vi også tre fyldte deplorider klar til læsning. I mens gik andre hold i gang med at skifte rendejern på den ene side af vognhallen. Her havde vinteren været hård ved tagrenden og bukket de fleste ned i en usund stilling. Der skulle også skæres azobesveller til renovering af et par sporskifter, hvilket er hårdt arbejde! Claus havde medbragt et mobilt brændekomfur, hvorpå der blev tilberedt en spicy og god Chili con carne, serveret med lidt af Sørens hjemmebryggede øl. Jeg kørte lokomotivet, så jeg gik glip af den oplevelse… Men til gengæld havde jeg Philip med som min wingman. Han fandt adskillige svellesøm fra årene1938-62, som forsigtigt blev lirket ud af svellerne før de røg op i kassen. Til eftermiddagen havde Arendse bagt drømmekage, der faldt i god jord til kaffepausen.

Efter at ”kassen” var fyldt med sveller fik vi lige hentet lidt svelleefterladenskaber langs sporet og begyndte således at fylde deplorider til næste container. Så blev der ryddet op og pakket sammen og turen gik hjemad efter en fin dag. Først da vi forlod Gården begyndte det at småregne. Perfekt timing. 10 mand var på banen denne dag.


Der arbejdes med de hårde azobe-sveller. Der skal fjernes svelleskruer og underlagsplader. Bagefter skal de skæres til


De mange rendejern skal udskiftes og de nye sætte noget tættere

En lille pause i solskinnet

Chili-Claus laver con carne på mobilkomfuret


Der læsses sveller og de bankes på plads...

Gamle, "værdifulde" svellesøm reddes fra udsmidning

Lars viser vejen efter frokost

- men først skal der spises varm mad. Lækkert!

Det sidste læs sveller ryger i "potten"

Banechefen holder kaffepausen i vores svar på PH´s  "Ægget"






Så går turen hjem efter en flittig dag på banen!

torsdag den 6. oktober 2016

Torsdagsbilledet #80

Hedelands Veteranbane er Industribaneklubbens heltovervejende aktivitet ved siden af vores blad 'Tipvognen'. For at give medlemmerne mulighed for at se industribaner i drift har har IBK og medlemmer arrangeret større eller mindre udflugter til industribaner i ind- og udland. I 1990 var vi på tur til en række industribanelokaliteter i Jylland.
På Pindstrup Mosebrugs bane i Lille Vildmose er vi her på vej ned ad rampen fra fabrikken i Kongerslev. Vi ser fra venstre: Per Jensens arm, Allan Christensen, Jørgen Panum, Hening Dyrkilde, Carsten Hansen og Steffen Lyngesen med skudklart kamera.
Det store Pedershaab-lokomotiv med nummeret 108 er ankommet til udvekslingssporene. Fabrikken ses på bakken i baggrunden. Fra venstre ses (hvis man ser godt efter): Pindstrups lokofører (med lys sixpence), Henning Dyrkilde, Carsten Hansen, Jørgen Panum, Bo Pedersen, Per Adsersen, Per Jensen, Hans Adsersen, Poul Berrild, Lars Petersen og med notesbog Jan Waldemar. Turen fortsatte ud i mosen til gravearealerne hvor vi så flere spændende ting. Modelbyggere kan notere sig hvordan donkraft og en stump træ er anbragt på lokomotivet og at ældre medarbejdere ved Pindstrup så sent som i 1990 bar sixpence!

tirsdag den 4. oktober 2016

Særtog 4/10-16 - Øresundsskolen






Elever og lærere fra Øresundsskolen var i dag taget til Hedeland for at køre en tur med toget.

Efter at alle var kommet på plads i de to oprangerede tog, gik turen afsted gennem den smukke natur i Hedeland, der til lejligheden var klædt i de smukkeste efterårsfarver.

Solen skinnede fra en skyfri himmel, så alle kunne nyde turen uden at fryse.

Undervejs så vi en masse forskellige fugle, og på sletten kørte vi langsomt forbi køerne, som så vældigt interesseret til, mens vi vinkede til dem.

Efter ankomsten til Fem Ege stod alle elever og lærere af for at nyde frokosten på naturlegepladsen, inden de skulle hjem igen med busserne, og imens blev togene vendt for at køre hjem til Hedehusgården igen.

Det var en rigtig god tur med en masse unger i et højt humør, der fik en på opleveren ud over det sædvanlige.

Mange hilsner

Hans-H

mandag den 3. oktober 2016

Nyt fra maskinafdelingen #33-16 03/10:


Bedford fra Nymølle parkeret efter sin sidste køretur ved egen kraft. Nu skal motoren bruges i M8



En ny veteranenhed af en type, der er sjælden gæst i en togklub havde denne aften gjort sin entre på gårdspladsen; en Bedford lastvogn, som er doneret os fra Nymølle Skærvefabrik. Den har kørt rundt som servicevogn i grusgraven . På det sidste har den mest været brugt til reparation af transportbånd, hvilket er noget kedeligere end tidligere tiders tipvognstog. Meningen er dog ikke at vi skal til at køre i lastvogn, men derimod kannibalisere motoren, som skal finde plads i M8, der er en af de sidste overlevende ”Lus” fra Nymølle.  Grusgraven havde – helt efter de moderne managementprincipper – valgt at bruge samme motortype i alle deres enheder for at effektivisere vedligeholdet. Lastvognen var transporteret pr. ladbil hertil, da bremserne ikke længere er helt funktionsduelige. Motoren kører til gengæld fortrinligt. Carsten havde stået for alt dette og var i gang med at tømme gammelt jern og ballastgrus fra ladet, hvilket jeg hjalp med. Dette blev så afhentet pr. tipvogn til senere genbrug. Resten af aftenen brugte vi sammen med Bo og Peter, der også er med i Museumsudvalget, der arbejder på en opgradering af vores udstilling i vognhallen. Vi holdt møde til 21.30 hvorefter jeg lige fik grundet det afrensede motorhus på M25. De øvrige fremmødte havde også arbejdet med maling og grunder, men jeg fik det pga. mødet ikke dokumenteret J Jeg fik dog talt 9 fremmødte denne aften.


Carsten ved at adskille og sortere ladets indhold

Selve årsagen til at få lastbilen er dens motor. Bemærk det flotte ledningsnet...
M3 henter en tipvogn til at læsse overskydende skrot fra Bedforden i



Skabelon under opbygning til No3s kedel-bagplade


Sandkasser til M3 under grunding

M25 motorhus og kontrollerdæksel grundet