Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

søndag den 31. december 2023

Nyt fra Bafd. 31-12-2023

Traditionen tro var der igen arbejde på banen på årets sidste dag. Lars, Rasmus og Peter havde sat hinanden stævne på Hedehusgården, da arbejdet med de nye sporskifter til Vinterrasserne Station (arbejdstitel) skulle videre i processen. 

To hjertestykker blev 30. december flyttet til perronen ved spor 3. I dag blev der arbejdet på dem. Foto: Lars L.

To af sporskifter bliver brugt til den nye station mens det 3. indgår i en kabale af sporskifteudskiftninger. Det nordlige sporskifte på Fem Ege er ret skarpt, så det er planen at udskifte dette med et af nybygningerne, så hastigheden i dette kan øges. Det sporskifte der pilles op på Fem Ege erstatter det sporskifte, der pt. ligger på Brandhøj St. og går ind til opbevaringshallen, så vi også får en blødere kurve der. Sporskiftet fra Brandhøj kommer i stedet til at ligge på Vinterrasserne, hvor det skal bruges til et sidespor til brug for baneafdelingen – så derfor bygger vi 3 sporskifter.

Peter retter hjertestykke til med vinkelsliberen. Foto: Lars L.

Rasmus afgrater hjertestykke med banevognen i baggrunden. Foto: Lars L.

Sporskifterne er i 27 kg/m profil og stammer fra Odsherredsbanen, hvorfra vi hentede dem midt i 1990'erne. Mellemskinnerne er her kommet på plads. Kurveskinner er valsede til korrekt radius, hvilket tydeligt ses. Mellemskinnerne er for lange og skal saves af på mål. Foto: Peter H.

Første etape bliver at samle krydsningsparti og mellemstykke på Hedehusgården, og det er det, vi har gjort klar til i dag. Når disse er færdigbygget bliver tungepartierne samlet, da det er et arbejde der kræver præcision. Det hele bliver samlet som et puslespil så det let kan adskilles og køres ud på diplorier.

Frokosten bestod af grillede pølser - noget der også kunne gå og blive en tradition. Foto: Lars L. 

Der er stadig mange dele, der mangler at blive lavet – sideskinner skal valses, skinner skal slibes og trækbukke renoveres, men med lidt held og en god portion arbejdslyst skal vi nok komme i mål.

Rigtig godt nytår

//Peter.

lørdag den 30. december 2023

Nyt fra Bafd 30-12-2023

Årets næstsidste arbejdsdag i baneafdelingen tog fat hvor arbejdet sluttede i torsdags: fjernelse af jord så vi kan placere nogle helt nødvendige opstillingsspor omkring drejeskiven. Et imponerende stort fremmøde tillod at flere andre opgaver også kunne løses.

Vognudveksling. E 28 overtager en stamme tomme tipvogne i spor 2, mens M 30 tager en stamme læssede med sydpå fra spor 1. Mørket er ved at sænke sig.

Fra morgenstunden var Claus B, Børge og Peter først ude af starthullerne, med Steffen, Steen, Søren, Kenneth, Carsten, Niels, Lars og Claus N lige i hælene. Rasmus stødte til lidt senere og den gode bemanding betød at to næsten lige store hold tog sig af udgravning og sanering i museumshallens to østligste spor.

E 28 med fyldt tipvognstog i spor 4.

E 28 skubber tomme vogne frem til læsning. Solen er skarp og lokoføreren skærmer for øjnene.

Et mangeårigt medlem kom forbi med et par fine gaver, som havde stået i skuret længe nok. Nu kommer de til at leve videre på HVB. Tak for de flotte ting!

Som et led i omrangeringen i museumshallen blev D 8 koblet sammen med banevognen. Måske som et forvarsel om kommende ture ud i Hedeland?

Arbejdsdagen bød på varm mad til frokost. Claus N lavede ukrainsk gryderet på brændekomfuret og serverede estiske æg til forret. Sjovt nok manglede kvalitetsvodkaen, men vi var jo på arbejde! Med maverne fyldte fortsatte arbejdet. I museumshallen fik vi forenden af FJ V op på en deploride, men mangler endnu en under bagenden, inden lokomotivet kan flyttes til Brandhøj. Klar til transport blev dog Pedershaab-motorvognen fra Vandbygningsvæsenet, ligesom der blev ryddet godt op i de oplagrede sager.

Omkring drejeskiven fortsatte arbejdet med at gøre plads til de nye spor. Selvom vi nåede langt, er der endnu en dags arbejde tilbage, inden vi kan gøre klar til sporlægning. Selve sporarbejdet er absolut overkommeligt og bliver formentligt udført som udfyldningsarbejde i den kommende tid.

Østligste spor i museumshallen er ryddet, og det er lettere at komme til de maskiner vi skal have flyttet til Brandhøj.


Steen og Niels folder pressening sammen som led i oprydningen.

To Pedershaab'er fra Vandbygningsvæsenet. Den ene snart smukt færdigrestaureret, den anden kræver nok mere tålmodighed.

Vi sluttede først arbejdet, da mørket gjorde det vanskeligt at lave mere. For de fleste var det sidste arbejdsdag på HVB i 2023, men traditionen tro tager et lille hold endnu en tjans i morgen.

Til dem og alle bloggens læsere: Godt nytår!

torsdag den 28. december 2023

Nyt fra Bafd 28-12-2023

Det er blevet en tradition at baneafdelingen arbejder mellem jul og nytår. Peter, Rasmus og Niels havde bygget tre hjertestykker i går, og de to første var også med på holdet i dag. På en lidt grå og regnfuld morgen mødte også Kenneth, Claus B og N frem til arbejdet, mens Rasmus, Søren og Lars dukkede op senere. På programmet stod bortgravning af lidt jord, der lå i vejen for optimal udnyttelse af drejeskiven. 

Vi kørte bortgravet jord væk med to stammer tipvogne. Her er M 12 på vej med et fyldt tog, mens M 30 er på vej til spor 3 med tomme vogne.

Claus B og Peter fik rigget gravemaskinen til med det rette udstyr og taget de første skovlfulde, mens Kenneth og Claus N kørte til Brandhøj for afhentning af tipvognsstammen. Der skulle rangeres en del for at komme til vognene, men med hjælp fra Rasmus kom vi afsted efter en lille times rangering. Tilbage på Hedehusgård kom der gang i udgravningen og inden frokost havde vi fået rutinen i fyldning og tømning af tipvogne. Tempoet kom betydeligt op, efter vi tømte de fire vogne med brænde og begyndte at køre med to stammer. Claus N, Peter og Kenneth stablede brændet i brændeskuret mens Claus B koncentrerede sig om gravning.

M 12 er på vej ud fra sporviften på Brandhøj med 8 tipvogne - de fire fyldt med optændingsbrænde.

Forberedelser til gravning. Bunke af ituskårne fliser fjernet. Peter river gammel hegnspæl op.

Så er der kommet graveskovl på maskinen, og tipvognene fyldes.

I en kort pause kunne vi beundre tre hjertestykker - begyndelsen til de tre sporskifter til den kommende station Vinterrasserne. Foto: Peter H.

Efter frokost fik vi forstærkning af Søren og Lars og arbejdet fortsatte. M 12 og M 30 kørte pendulfart mellem Hedehusgård og aflæsningsstedet. Selvom mørket sænkede sig, arbejdede vi videre og i alt nåede vi at fylde og tømme 28 tipvogne. De sidste fire stillede vi i spor 20 da det tiltagende mørke umuliggjorde sikker tømning. 

Det er snart plads til et par stikspor vest for drejeskiven.


Læsning af de sidste fire vogne påbegyndes. Godt vi har en tålelig pladsbelysning.

Vi rangerede på plads og kunne nå en kop kaffe inden vi tog hvert til sit. Der er flere arbejdsdage i vente inden det nye år begynder. Vi håber at nå videre med både sporskifter og sporarealet ved drejeskiven.

mandag den 18. december 2023

Julehygge i Damp á, mandag 18. december 2023

Der var ikke plads til flere rundt bordene - men heldigvis var der æbleskiver og glögg nok til alle

 Efter endnu en forrygende sæson, afsluttet med et par gode weekender med juletog – og endda en weekend med fint snedække – så var det blevet tid til at runde året af med vores egen julehygge med glögg og æbleskiver – så med lidt guf, kager og mandariner på bordene kunne de 24 fremmødte tålmodigt vente på at der kom varme skiver ud af ovnen, serveret med næsten hjemmelavet glögg. I hvert fald var mandlerne håndsnittede undervejs… Traditionen tro blev der også vist film og Benjamin havde rigget til, så der både var god lyd og billede. Vi så først filmen om vores 40 års jubilæum i 2017. Den er ren undervisningsfilm for de nytilkomne. Her bliver alt kørende materiel vist frem på pædagogisk vis. Allernyest var Henrik. Det var første dag, han kiggede forbi – og nu er han medlem. Så velkommen til ham! Vi andre kender filmen og kan forklare, hvad man ser. Efterfølgende viste vi Hammers roebanefilm, der er en af de vigtigste film til at forstå, hvorfra vores glød og entusiasme for industribanerne kommer fra. Så vi havde en hyggelig aften og med de lidt skæve dage julen og nytåret ligger på, så ses de fleste nok først den anden uge af januar – selvom der givet er flere mindre arbejdshold, som kører på imens. Herfra ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår – og på gensyn i 2024 – det store 50 års jubilæum venter på os der! /Leif

Der skal mange skiver til at dække behovet hos den sultne flok!
Jubilæumsfilmen - hvor både D13 og M23 kan køre...
søndag den 17. december 2023

Juletoget, søndag 17. december 2023

Allerede fra morgenstunden strømmede de forventningsfulde gæster til juletoget

 Ingen sne som første weekend, men i stedet tørvejr, 9 grader og en del vind. Allerede fra morgenstunden stod der folk på perronen og motortoget var helt fyldt på første afgang – det samme med damptoget. Vi var knapt kørt til perron før de fleste sæder var fyldt. Dog fik vi lokket flere til at deles om kupeerne og således var det kun dem, der kom i sidste øjeblik, som måtte vente til næste tog. Heldigvis kører vi hver halve time, så der skal ikke så megen tålmodighed til, så er næste tog ved perronen. Over radioen melder vi til spejderne hvor mange der er med toget, så de kan sætte et passende antal æbleskiver i ovnen. Det kørte således rigtig godt og på hjemturen talte jeg med flere, som allerede havde aftalt at komme igen næste jul. Jeg foreslog at de også kom forbi til sommer – og der ser vi helt sikkert en hel del af dem igen 😊 Der var mange juletræer med hjem og nogen var virkelig høje og flotte. På sidste tur gik jeg med et hold ned, så de lige kunne nå at få et træ med hjem. Jeg fik også talt med spejderne og de var godt tilfredse med de tre hyggelige juletræsweekender. Der var kun få træer tilbage, så de har fået gode penge i kassen, som skal bruges på sommerlejr og weekendture for deres spejderunger. Så endnu en herlig sæson blev afsluttet med succes! Nu må vi tålmodigt vente med at køre tog til sommersæsonen starter den 12. maj 2024. /Leif

Motortoget næsten klar til afgang, men damplokomotivet kører lige forbi ud for at hente sine vogne

Der skal fotograferes, når lokomotiver kører om

Ude på Sletten gik der tre "julebukke" og græssede

For fuld damp og med vognen fyldt med juletræer

Togmøde på Brandhøj - også mange folk og træer med der

Lidt hyggelig kaos, når folk skal af og andre på med deres store juletræer
 
- og hjem kommer vi jo alligevel...

På Rubjerg kommer De Gule Spejdere forbi med en kurvfuld pebernødder til alle


Sidste juletog og spejderne er ved at lukke salget.

Det sidste juletræ, der kommer med toget dette år

Da7 er kommet hjem og afsluttes i tusmørket


tirsdag den 12. december 2023

Roskilde TV - Juleberetning fra HVB m.fl.

 Roskilde TV har igen været på besøg og filmet denne fine reportage om juletoget og spejdernes juletræer.

Der er også hyggelige beretninger fra andre steder i Roskilde-området. Beretningen fra veteranbanen starter 7:36 inde i udsendelsen. Det er med den fineste julestemning i det smukke snelandskab, som vi kunne nyde den første weekend med juletoget. Der kører også juletog den 16 og 17. december 2023!

Se hele udsendelsen her >>

mandag den 11. december 2023

Nyt fra maskinafdelingen #46-23 11/12:

Godt job ved fælles indsats. Så ligger tagrammen på stolperne på C411

 Onsdagsholdet havde gjort en fin indsats på C411, så endegavlene var lige til at sætte på plads. Da Carsten havde monteret de mange bolte, blev alle hidkaldt til at bære den færdige tagkonstruktion over fra snedkerværkstedet, hvor Jan og Bjarne (m.fl.) har udsavet og samlet alle tagbuerne med dragerne i løbet af efteråret. Ved fælles indsats kom rammen hurtigt på plads oppe på tagstolperne og således er vi endnu et skridt nærmere… Bagefter spredtes folk igen. Klas og jeg fik grundet afstandsbeslagene til vognsiderne på C411, som jeg havde fået sandblæst tidligere på aftenen. Kjeld fortsatte borearbejdet til trykluftsystemet, del 2. Gert tjekkede op på Da7, Alexander fyldte kulspande og Jan Futtesak fik hentet et læs tørt brænde, så lørdagsholdet på Da7 bare kan fyre op. John arbejdede videre på delene til D13, så de snart kan samles til en hel aksel.

Niels og Alexander fik kørt en masse byggeaffald til genbrugsstationen, så området igen fremstår nydeligt. 10 mand på værkstedet denne aften /Leif

 Husk der er julehygge for de aktive i Damp á på mandag 18/12. Svar gerne på udsendt tilmelding.

Inden taget kunne lægges op, skulle endegavlene lige sættes på plads


Så blev taget båret over fra snedkeriet

en - to - tre og taget flyver op på plads!

Beslag under sandblæsning
Afretning af indvendigt profil før grunding


Så hænger de nygrundede og i nummerorden. 

Der bores endnu et hul til trykluftrørene

Dele til D13´s hjul og aksel er ved at være klar


søndag den 10. december 2023

Juletoget, lørdag 9. december 2023

Damplokomotivet på vej til at hente sit tog. Der står allerede folk og venter på perronen

 Sneen fra sidste weekend var desværre smeltet og vejrudsigten havde meldt om heldagsregn. Det blev heldigvis anderledes – der kom næsten ikke en dråbe førend vi var tæt på afslutningen af dagens sidste tur. Der havde derfor været godt fyldt på de fleste af dagens tog. Første damptog var helt udsolgt, men så kommer der jo heldigvis hurtigt et motortog. Så alle fik en dejlig tur med toget, der på et tidspunkt kørte ind i en tågebanke og toppen af Rubjerg var helt væk. Måske var det al den damp vi fik sendt afsted… Selv nåede os på toget ikke hen at besøge spejderne, men så kom spejderne til gengæld forbi med æbleskiver og cacao til personalet. Det var lækre æbleskiver og dejligt med varm cacao i råkulden. Ellers havde man også et bålfad at varme sig ved og det gjorde de to travle stationsbetjente på Rubjerg, når der endelig var en kort pause. Jeg fik talt med flere, der synes at det fungerede meget fint på spejdernes nye sted. Måske ikke helt så intimt som i Lergraven, men til gengæld mere plads og god logistik. Meget lidt kø ved lugen, trods de mange mennesker. Så trods gråvejr og manglende sne, så lød det fra mange at det havde været en superhyggelig tur og dem, der allerede har det som en tradition – de kommer nok også til næste jul! Mon vi får lidt pæn sne til sidste weekends juletog? Det kan vi da håbe… /Leif


Vi havde også besøg af Carsten fra det lokale medie "SeMed". Han har skrevet en fin reportage med fotos og optaget en 5 minutters film. Se indlægget her >>

Dagens første motortog er stort set fyldt kort inden afgang. De sidste gæster kom dog osse med

M24 blev sendt på værksted med et sandingsanlæg, der skulle efterses. M25 fik derfor lov at køre dagens motortogInden tågen lagde sig, kunne man stadig se toppen af Rubjerg

Togpassage på Brandhøj. Mange gæster ombord på juletoget havde iført sig passende nissehuebeklædning


I ventetiden på næste tog, kan julenisserne selv prøve at styre et damplokomotiv inde i museet.

Næsten klar til afgang  og med et stort læs juletræer i roevognen

Undervejs kunne ventetiden på motortoget bruges til at smøre gangtøjet. Hov, vi skulle af her... Juletræsaflæsning på Sølund i det tiltagende tusmørke. Dagens sidste.