Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 27. marts 2023

Nyt fra Bafd 25-03-2023

Foråret er ved at indfinde sig i Hedeland. Lørdag vekslede vi mellem flot solskinsvejr og heftige regnbyger. Dagens arbejdshold bestod af Lars, Søren, Claus B, Rasmus og Steffen, der primært arbejdede i og omkring museumshallens sydende. I den modsatte ende af hallen var Niels og Hans i gang med flytning af indgangsdøren til hallen, men Carsten, Kjeld og Gert lavede eftersyn af M4 på værkstedet.

I ugens løb var der bortkørt gamle sveller fra ombygningen af Hedehusgård st., så vi ryddede de sidste rester af disse væk fra sporet. Længere ude på rangerområdet fik vi svejst nogle skinnestød, hvor forskellen mellem de anvendte skinne profiler var for stor. Diverse materiel blev rangeret på plads og de tømte deplorider, hvor de gamle sveller havde været opbevaret, blev kørt på Brandhøj. 

Samme sted fik vi på lageret fundet fjedre frem til den kommende fladvogn, der fremover skal indgå i Bafd materiel. Vognen, som stammer fra Storebæltsforbindelsen, med nr. 70-16 er under ombygning. I de sene eftermiddagstimer fik vi fjernet yderligere noget af det stærkt tærede og nu overflødige bremsetøj.

Steffen

Claus gemmer sig bag en vindafskærmning, mens han
svejser skinnestødet. I baggrunden overvåger en hest arbejdet,
alt i mens dagens ration af græs indtages (LLZ)Den yderste del af udtrækssporet rykkes på plads (SH)

Efter svejsning samles skinnestødet igen (SH)


Den nordlige dør til museumshallen flyttes et par meter til højre,
hvorved sporet bag ved porten kan forlænges et par meter. Derved
bliver der plads til vores nye personvogne C3 og C4.


onsdag den 22. marts 2023

Gamle sveller afhentet

Mandag rangerede Steen og Søren deploriderne med gamle sveller frem fra spor 21 til det sædvanlige afhentningssted foran museumshallen. Tirsdag klarede Steen sammen med chaufføren fra Tscherning tømning af deploriderne. Der udestår alene lidt fejning og oprydning i sporet.


Med lang rækkevidde var det ikke noget problem at læsse svellerne på lastbil og hænger. Foto: Steen Larsen.

Det er altid en god fornemmelse, når læssene med gamle sveller er afhentet. Der bliver mere sporplads, flere ledige deplorider til andre opgaver og fornemmelsen af at have endeligt afsluttet en etape i vedligeholdelsen af banen. Så kan vi gå videre med de næste opgaver. 

På lørdag står der forårsklargøring af banen på programmet ved siden af ombygning af gravemaskinevogn og færdiggørelse af perronforkanten på Stenager.

tirsdag den 21. marts 2023

Afsked med Per

En stor skare IBK'ere fulgte i dag Per Jensen afsted på hans sidste rejse. I en fyldt Taastrup Nykirke sagde IBK'erne farvel til Per sammen med familie og venner, samt medlemmer af Siemens' historiske gruppe, hvor Per også var aktiv.

Taastrup Nykirke i et vejr, der nok meget godt afspejlede vores humør.

En sidste hilsen fra klubkammeraterne.

Per var en af pionererne i IBK og har været en af hovedpersonerne i udviklingen af Hedelands Veteranbane. Med en række faglige kompetencer har Per bl.a. været med til at restaurere og vedligeholde vores store motorlokomotiver. I den seneste tid har Per været engageret i bygningen af vores to nye personvogne. 

Vi kommer til at undvære Pers bidrag til vores fælles hobby og hans gode humør. Alt det Per har været med til at skabe på HVB, vil vi nyde godt af, lige så længe vi selv er her. Tak for indsatsen, Per!

Per, som de fleste af os nok vil huske ham: i blå kedeldragt, med et smil på læben og værktøj i hånden. Her er det lågerne til M 24, som får maling i sommeren 2004.

mandag den 20. marts 2023

Nyt fra maskinafdelingen #12-23 18+20/03:

 

Pølser på hjulgrillen

I lørdags blev der varmet 8 hjul på 4 aksler. Det er der efterhånden god rutine i!

Helt i spareånd og energioptimering, så blev varmen samtidig udnyttet til at stege pølser til frokosten 😊

Så derfor var der hjulsæt klar, som jeg kunne afrense og grunde akslerne på, så de kan få en omgang sort. Svejsningerne på bogierne blev afrenset og grundet, så de også snart kan få sort. På C3 og C4 forberedte Jan og Bjarne det videre montagearbejde på C4 – men var naturligvis i det stille hjørne, da deres gode makker og kammerat gennem mere end 40 år skulle bisættes dagen efter. En lidt stille aften på Gården med blot 8 mand. Brian og Klavs gik til hånde rundtomkring, mens Niels og Kjeld arbejdede med flytning af dør ude på museumshallen. Der var Claus B samtidig i gang med at fjerne alt unødvendigt fra endnu en vogn fra Storebælt. Den skal omspores til 700 mm og gøre gavn som transportvogn i Bafd. /Leif

Et billede af døren før den blev flyttet og et tidligere vindfang...


Aksler på de 4 hjulsæt grundet
De to rammer fik også en omgang

søndag den 19. marts 2023

Nyt fra Bafd 18-03-2023

Dagens program havde været klart siden sidste indsats for 14 dage siden: færdiggørelse af perronforkant på Stenager Trb. Et gravemaskinehaveri satte dog planen delvist ud af kraft. Vores store Salta-maskine er mindre præcis og manøvredygtig end den normale gravemaskine og for en sikkerheds skyld indsatte vi derfor en del af arbejdsstyrken på alternative opgaver.

Hullet til dagens første perronfundament er ved at være færdigt.

Søren, Claus B og Lars arbejdede dagen igennem på værkstederne på Hedehusgård med nye bogier til vores Storebæltsvogn. Steen arbejdede primært med rydning og klargøring af den lave oplagsplads til oprydning af gamle materialer.

Peter og Rasmus startede fra morgenstunden vores trofaste Salta 1602 op og påbegyndte gravning af det første hul til et perronfundament. Steffen og Claus N tog banetoget og nåede undervejs at spænde laskebolte i kurven ved 0,5 og justere et rørstykke i nordlige sporskifte på Sølund Station. 

Det samlede hold inkl. gæster deltog i frokosten, der dublerede som 35-års jubilæum for den lille, specialiserede rejsearrangør PH Travel. Grillede pølser med brød og et bredt udvalg af tilbehør blev indtaget i læ af banevognen ved Stenager.

Steffen spænder laskebolte ved km 0,5.

Mens dybden af hullet finjusteres og to fliser gøres klar til perronfundament, jævnes de værste ujævnheder i perronfyldet.

Så er der serveret! Igen en god udendørsfrokost, som fylder maven inden arbejdet går videre.

Efter frokosten fortsatte arbejdet på de respektive arbejdspladser. Selvom Salta'en er langsommere og noget stor til fingravningsopgaver som sætning af perron, lykkedes det at komme fremad med perronarbejdet og da arbejdsdagen sluttede, manglede kun 3-4 forkanter inden perronen får den rette længde.

Efter oprydning og behørig afspærring af den endnu ret uregulerede perron, fortsatte arbejdsholdet til Brandhøj og fik læsset fladvognen 70-16 fra Storebæltsforbindelsen på deplorider. Vognen skal være vores fremtidige transportvogn ved banearbejder. Vognen afventer nu bortskæring af de to hjulsæt og -ophæng inden ombygning til bogievogn.

Stenager Trinbræt, der betjener Brandhøjbanens minitog, er et yndet udflugtsmål for børnefamilier og blev forsynet med en forlænget og forbedret perron i 1993. Det er den perron vi nu udskifter. Banechefen har fundet nogle illustrative fotos fra arbejdet med at etablere perronen.

M 12 med tomme tipvogne til fyldkørsel passerer kurven ved Stenager. Foto: SL, 1993.

M 12 i spor 2 på Brandhøj. Her afventes krydsning med et tomtog trukket af M 9. Claus W ses i spor 1, spejdende efter det modkørende tog. Foto: SL, 1993.

Også i 1993 var en Salta-maskine i drift ved Stenager. Dengang var det ikke vores egen, men en maskine fra den lokale storentreprenør Klingenberg. SL, 1993.

Blogopdateringen ville ikke være komplet uden billeder af bogiearbejdet på Hedehusgård og den nye vogn på arbejdsprogrammet. Næste lørdag kan vi tilbyde endnu flere spændende opgaver i baneafdelingens regi. Der er masser af opgaver vi skal løse!

Ny bogieløsning til venstre - den gamle til højre. Selvom forskellen ser lille ud på billedet, så er det vigtige centimeter vi vinder. Dels i forhold til arbejdsmiljø, når vi skal op og ned af vognen og dels i forhold til vognens tyngdepunkt. Foto: Claus B.

HVB's nye fladvogn som vi laver bogier til: 70-16 hentet frem fra lageret på Brandhøj-arealet. Vognen er bygget af Robert Hudson (Raletrux) som nummer AO11768 i februar 1991, og har kørt ved tunnelentreprenøren MT-Group, men er formentligt oprindeligt leveret til kanaltunnellen mellem Frankrig og Storbritannien. Vognens centralkoblinger af Willison-typen udskifter vi til HVB-kompatible koblinger. Foto: Peter H.

mandag den 13. marts 2023

Nyt fra maskinafdelingen #11-23 13/03:

Med et godt håndelag kommer der hurtigt en næsten rund skive metal ud af pladen

 Carsten borede huller i beslag til fastgørelse af fjedrene på bogien, mens jeg fik malet C4 endegavle og hele den ene side. Så var det tid til det korte statusmøde i Mafd. Det foregik over en hurtig kop kaffe – Status på opgaverne er fortsat god og så gik alle mand ud i værkstederne igen 😊 Rundt C4 dansende Jan og Bjarne på den ene side med maling og påskruning af afstandsstykker på det ene trinbræt, mens jeg malede videre på den modsatte side. Bagefter vendte vi opgaven… John og Lars O. fik opmålt og udskåret en plade, der skal anvendes til D13 hjul. Efter en grov tilpasning kom den over i drejebænken. (Jeg fik ikke lige formålet at vide) Lars O. fortsatte med påsvejning af beslagdele til fjedre. Carsten og Kjeld foretog en optælling af dele, der skal anvendes til del to af trykluftprojektet. Det er til værkstedets vestside, så det snart kan påbegyndes. Fritz fik drejet endnu en del på kædehjulet. Det var hvad jeg fik noteret, mens jeg fik malet C4 nok engang. Vi var 12 mand på Gården – foruden dem, der deltog i et møde om vores personalehåndbog. Det er også en vigtig aktivitet i en jernbaneklub, hvor der skal være helt styr på uddannelse og sikkerhed! /Leif

Hul til den bolt, der skal holde fjedren på pladsBesigtigelse af trykluft og en plan for del "Vest"

Så svejses beslaget fast

Maling på bagsiden, derefter påskruning

Hvordan passer den indstil videre?

Afdrejning på mål

Til M9s kædehjul


lørdag den 11. marts 2023

Generalforsamling GF23 11. marts - billedsiden:

 GF23:

Formandens beretning var i år kort og præcis og blev vedtaget med applaus

Som vedtægterne foreskriver, så skal der afholdes generalforsamling i Industribaneklubben hvert år i starten af marts og således samlede 35 aktive medlemmer sig til en spændende GF23 den 11. marts. Den startede kl. 10.30 og sluttede ca. 16.30. Det er nok ny rekord, men sådan går det, når der er Formandens beretning, regnskab og budget, gennemgang af årsplanerne for 22, planerne for 23, fem forslag, kampvalg til bestyrelsen og et langt ”evt.” Jeg synes trods den lange varighed, at det var en god og dynamisk dag og udtryk for foreningens høje aktivitetsniveau.

Referatet kommer at stå i Tipvognen 2.23, så tålmodighed indtil da!

Tak til ordstyreren og de deltagende for en god og disciplineret generalforsamling /Leif

 Ø  Billedsiden kan ses her i en let redigeret udgave…


Her gennemgås den kommende arbejdsplan for Mafd i 2023
35 aktive medlemmer stillede mange gode spørgsmål...
Endelig er Generalforsamlingen nået til "Evt." kl. er ved at være 16...¨


mandag den 6. marts 2023

Nyt fra maskinafdelingen #10-23 06/03:

D13 på værksted til eftersyn og rep. af venstre baghjul. Bagved C3 og til venstre C4 endnu umalet

 M30 er nu klar og kørt ud fra værkstedet igen. I stedet er D13 er kommet ind over graven. Sidste efterår ”punkterede” venstre baghjul – det dæksel, der sidder på akslen, havde løsnet sig og var faldet af. Heldigvis blev det fundet igen og gevindet skal blot have en reparation. Det ser dog også ud til at der er sket noget med lejet og andet. Carsten og John – og flere andre tog derfor både det raske og syge baghjulsarrangement i syne for at afklare bedste udbedringsmetode. Fortsættelse følger…

Lars O. svejsede de nye fjederplader i bogie 5 og Carsten fik boret et hul deri.

Jeg fik grundet og malet sider og endegavle på C4, så bænkholdet snart kan komme videre med montagen. Jan D. kastede sig i stedet over maling af trinbrædder samt delene dertil, mens Jan og Bjarne deltog i analysen af D13. Fritz gik videre med dele til M9, mm. Vi var 11 mand på Gården denne aften, hvor der blev lovet en masse sne nu og i de kommende dage. Der kom ikke noget mens vi var der… /Leif

Bagakslen går ind i et kardangear, så der er en del mekanik

Endegavle og sider på C4 er grundet og få en ny omgang grøn

Gangbrædderne får endnu et lag sort

Fjederpladerne påsvejses bogie 5


og efterfølgende skal hul til vandafledning bores op
søndag den 5. marts 2023

Nyt fra Bafd 04-03-2023

Der var rimfrost på græsset, da holdet fra baneafdelingen tog hjemmefra og det var stadig til den kolde side, mens vi gjorde klar til dagens arbejde. Banetoget blev oprangeret, der blev tanket vand, jordloppen blev læsset og vi hentede fliser. Målet var Stenager Trinbræt, hvor perronen skal fornys og forlænges. Den gamle perron var fjernet af et hverdagshold for flere uger siden.

Et kort ophold i spor 1 på Hedehusgård til ære for fotografen, der afprøver trappeafsatsen som fotosted. 

Der var pænt fremmeøde og derfor nåede vi også andre opgaver end perronen. Dagens hold bestod af Søren og Peter Hein, Steffen, Lars, Rasmus, Steen, Benjamin, Kenneth samt Claus B og N. Nogle kom sent og andre kørte tidligt, men et godt hold af erfarne banebørster hele dagen igennem.

Selvom det kun er lidt over et år siden vi begyndte sætningen af perronen langs spor 1 på Hedehusgården, skulle vi lige ind i rytmen. De første fundamenter og forkanter er altid de vanskeligste. Vi fik dog efterhånden styr på udgravning, afretning, placering af bundfliser, sætning af fundamenter og forkanter samt justering. Undergrunden på stedet har Hedeland lavet af stenopfyld, så gravningen var ikke let (for nu at udtrykke det mildt). Før frokost nåede vi tre fundamenter og to forkanter, så det var med håb om en vis produktionsstigning vi satte os til frokosten, der bestod af grillede pølser med brød og garniture.

Første perronfundament er på vej i hullet. Benjamin og Kenneth følger det på vej, mens Claus B styrer maskinen. Steffen venter i det klargjorte hul til fundament nr. 2 og Peter H står stand-by.

Steffen og Benjamin måler 3. fundament ind, Målene passer!

Så må der spises! Forrest ses Rasmus, Steffen og Steen. Resten af holdet tager for sig af retterne i baggrunden. Foto: Søren Hein.

Med fulde maver og lettere stive muskler fik vi gang i arbejdet efter frokosten. Nu blev det tydeligt, at vi ikke havde glemt kunsten at sætte perron. Det gik som lyn og torden. Rasmus kunne afses til oprydning ved opbevaringshallen og Steen og Steffen gik til den lave oplagsplads for at lave en plan for en sanering i de oplagrede dele. Ved siden af sætning af perronfundamenter og -forkanter kunne Claus B i maskinen nå at lave delvis tilfyldning af huller og en grov justering af jordbunkerne på selve perronen.

Claus B henter perronforkant. Benjamin og Kenneth har rejst fundamentet og anhugget. Peter H og Steffen afventer ankomst af forkanten.

Endnu en forkant er på vej på plads. Søren, Lars og Kenneth guider det ca. 100 kg tunge element på plads.

Søren og Lars måler endnu et fundament ind. Stenagers perron ligger i en kurve med stigning og indmåles efter sporets beliggenhed.

Dagens produktion: 11 fundamenter og 10 forkanter. Halvdelen af den nye, forlængede perron på Stenager Trinbræt er dermed sat.

Selvom dagen er tiltaget i længde, skulle vi hjemad og efter at have fyldt de værste huller og opsat afspærring, samlede vi værktøjet sammen og kørte hjem til Hedehusgården. Efter rangering og omklædning kunne vi omkring kl. 18 tage hjem i bad. På lørdag er der generalforsamling i Industribaneklubben og vi har derfor ikke planlagte aktiviteter på Hedehusgården. Resten af foråret bliver der dog nok at gøre langs banen.