Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 12. maj 2012

Nyt fra Baneafdelingen 12-5-2005

Lørdag var der særtog på banen, og det blev udnyttet til transport i forbindelse med det årlige strækningseftersyn, hvor banen bogstavligt talt gåes igennem fra den ene ende til den anden. Undervejs bliver der kigget efter behov for svelleudskiftning, efterspænding af laskebolte, oprydning mv. Eftersynet faldt fornuftigt ud og de fundne opgaver er nu samlet på en liste, som danner grundlag for det kommende års arbejde.

Claus og Lars udnyttede tiden til at grave ud til endevæggen i skydebrograven i vognhallen på Brandhøj. Fundablokkene blev stablet og udstøbt med beton via et slidskesystem. Selve graven til skydebroen er dermed færdiggjort.

På Hedehusgården fik Jørgen lagt lidt yderligere plankedæk i vognhallen, mens Finn fik gjort til sidste klar til søndagens første plantog.

Claus har leveret et par billeder fra Brandhøj.

Steffen


Udgravning til endevæg i skydebrogravUdstøbning af endevæg

mandag den 7. maj 2012

Nyt fra maskinafdelingen #18-12 7/5:

Aftenens første justering af motor på M24


Slagleklipper - nu i gul

M24 blev kørt ud i Hedeland med dampstammen på slæb, så motoren kunne blive driftsvarm Per, Jan og Carsten justerede på motoren undervejs og da de kom hjem til Gården igen, så både lød og lugtede motoren meget bedre. Den skal nok være klar til plantogsdriften på søndag!
Kenneth i gang med vogneftersynImens fik Kenneth foretaget flere vogneftersyn og jeg gav et nap med at få rangeret enhederne rundt. Jeg fik også gjort udstillingen klar til søndagens åbning og malet slagleklipperen gul anden gang. Vi var 7 på Gården denne aften.