Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 28. april 2022

Nyt fra Bafd. 28-04-2022

Solen skinnede over Hedehusgården - måske ikke som en diamant, men der var alligevel diamanter på HVB. Steen havde i lørdags lagt planer og målt ud til det banehegn, der skal danne afslutning på vores nye perron langs spor 1. Da den nedrevne lades fundament udgør en lidt brat afslutning på perronen, er hegnet helt nødvendigt for at sikre vores passagerers sikkerhed. Samtidig vil hegnets klassiske design give en fin banestemning. Det slags sker ikke af sig selv. I dag arbejdede Steen sammen med en professionel diamantborer.

Så er der stolper! Skinnestykkerne er her løst opsat i de nyborede huller. Foto: Steen Larsen.

Hegnets design baserer sig på et antal skinneprofiler, der sættes i huller i det gamle ladefundament. Alle huller blev i dag boret af en tilkaldt diamantborer. Det er den slags arbejde vi ikke kan udføre selv. Mens der blev boret på livet løs i forårssolen udendørs, skar Steen de sidste skinnestykker på koldsaven i værkstedet.

Så er Herlev Diamanten på vej ned i det gamle fundament. Foto: Steen Larsen.

Med endnu en god arbejdsdag til ende med godt resultat, fortsætter arbejdet med ombygningen af stationen igen i weekenden.  

søndag den 24. april 2022

Nyt fra Bafd. 23-04-2022

Let brise og solskin med lette, lejlighedsvise skyer. Temperaturer, der i solen, var rigeligt høje til t-shirt. Udgangspunktet var fint for dagens arbejde i baneafdelingen, der har en god portion arbejde foran sig, når Hedehusgård Station skal være klar til driftstart 15. maj.

Dagens hovedarbejdsområde: spor 2 på Hedehusgård Station.


Dagens arbejder koncentreredes om spor 2 og stationens to perroner. Med påskens forarbejder omkring spor 2's sporkasse var det ret hurtigt at få sat planerskovlen i gruset og rette sporkassen til. Med Claus B i førerhuset blev der hurtigt etableret sporkasse nok til at Claus N, Peter, Lars, John og Klavs kunne begynde udlægning af sveller og løfte skinnestrengene ind på plads. Steffen tog sig af indmåling af sporkasse og spor, og fik sammen med Steen aftalt fremgangsmåde for afsætning af punkter til banehegn på ladens gamle fundament. Hegnet bliver af samme type som det vi i 2015 etablerede i stationens nordlige ende. Hans begyndte på trimning af græs og grønt som forberedelse til kørselssæsonen.

Steen måler op til sætning af stolper til banehegn. I den kommende uge borer en diamantborer huller til skinnestykkerne, der skal fungere som hegnsstolper.

Hans sanerer de grønne vækster i vores Ivigtut-plantekumme. Vognen skal fremover stå på den nye perron.  

Først rangerede Claus B dog vognen til en midlertidig placering mellem spor 2 og 3. Vognen ruller fint helt uden skinner.

Efter en kort frokostpause var svelleudlægningen kommet så langt frem, at skinnerne til spor 2 kunne laskes i nordenden og udlægning af underlagsplader og spigr kunne begynde. Med sporkassen til spor 2 færdiggjort helt til overkørslen, kunne Claus B og gravemaskinen begynde at jævne den skrå bagkant på perronen ved spor 3 pænt af. John tog sig af den sidste afretning med håndskovl. Når vi nu havde gravemaskinen i området, fik vi også lavet en lidt bedre afslutning af perronen mod nord. Der er flere særtog i den kommende tid, så det var vigtigt at få den gamle perron i brugbar stand.

Imens fortsatte arbejdet med samling af spor 2, ligesom gravmaskinen fik tid til at begynde fordeling og udjævning af fyldet i den nye perron. Claus N måtte en tur til Brandhøj for at hjælpe Carsten og Gert med rangering, men med en fin arbejdsstyrke mærkedes fraværet ikke synderligt. Steen fik gang i en produktion af hegnsstolper af gamle skinner og nåede at producere til ca. en tredjedel af hegnet. En del af arbejdsstyrken skulle tidligt hjem, men efter en god indsats og klare fremskridt, var det rart at kunne pakke sammen og endda tage spor 2 i brug til henstilling af tre tipvogne med filtergrus.

Lars lasker skinnerne til spor 2 ved skifte 104. I baggrunden ses E 28.

Mens Steffen flytter sveller til spor 2 er Claus B og John i gang med at rette bagkanten på perronen mod spor 3. I baggrunden rangerer Carsten og Gert.

Steffen spigrer, mens Claus B jævner perron i baggrunden.

Perronen ved spor 3 er afrettet og ryddet, ligesom adgangsvejen er justeret. Klar til særtog.  

En del af det gamle opbrudte gulv fra værkstedsremisen indbygges som fyld i den nye perron. Claus N og Steffen samler spor til højre. (Foto LLZ).

Første tog i det nye spor 2: E 28 med tre tipvogne med filtergrus til drænet mellem spor 1 og 2.


Arbejderne fortsætter på lørdag og ved et par ekstra hverdagsindsatser. Stationen skal være klar til drift, når sommersæsonen indledes 15. maj.